Siirry suoraan sisältöön

Rahastojen hiilijalanjälki

Ilmastonmuutos on yksi 2000-luvun suurimmista maailmanlaajuisista haasteista. Ihmisen toiminnan seurauksena syntyy valtavia määriä kasvihuonekaasuja, erityisesti hiilidioksidia. Voit osallistua ilmastonmuutosta torjuvaan toimintaan kiinnittämällä entistä enemmän huomiota omien sijoitustesi hiilijalanjälkeen. Päästölukujen pohjalta on myös helpompi hahmottaa, miten eri toimialat ja yritykset vaikuttavat kasvihuonepäästöjen muodostumiseen.

Julkaisemme osake- ja korkorahastojen hiilijalanjäljet kootusti vastuullisen sijoittamisen raporteissamme kaksi kertaa vuodessa. Osakerahastojen hiilijalanjäljet lasketaan neljällä tavalla, mutta korkorahastoille kaikki laskentatavat eivät kuitenkaan ole sovellettavissa. Julkaisemme rahaston hiilijalanjäljen, mikäli datan kattavuus on yli 50 prosenttia rahaston sijoituksista.

Osio otsikolla Hiilijalanjälki taulukko

Tilanne 31.12.2021

 

Rahasto CO2e-päästöt (tonnia / sijoitettu M$) CO2e-päästöt yhteensä (tonnia CO2e) CO2e-intensiteetti (tonnia CO2e / M$ myynti) CO2e-intensiteetin painotettu keskiarvo (tonnia CO2e / M$ myynti) Datan kattavuus
S-Pankki Brändit Osake 20 1 909 33 34 100 %
S-Pankki Eurooppa Osake 74 10 084 111 107 99 %
S-Pankki Fenno Osake 182 45 611 236 143 91 %
S-Pankki Reunamarkkinat Osake 57 1 724 100 103 55 %
S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake 8 457 19 26 100 %
S-Pankki Vihreä Yrityslaina ESG Korko - - - 105 100 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake 108 47 945 144 135 100 %
S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake 18 2 065 37 48 99 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake 7 1 635 37 50 100 %
S-Pankki USA Osake 30 6 332 97 123 100 %
S-Pankki Varainhoito 100 - - - 96 79 %
S-Pankki Varainhoito 70 - - - 97 74 %
S-Pankki Varainhoito 50 - - - 103 63 %
S-Pankki Varainhoito 30 - - - 112 50 %

 

Certain information ©2018 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission; no further distribution. 

Osio otsikolla Miten hiilijalanjäljet on laskettu?

Miten rahastojen hiilijalanjäljet on laskettu?

CO2e-päästöt

Kuvaa salkun normalisoitua osuutta sijoituskohteiden tason 1 ja tason 2 CO2e-päästöistä. Luku on riippumaton rahaston koosta. Koska laskennassa käytetään omistusosuus yhtiöstä -metodologiaa, luku ei sovellu rahastoihin, joissa on muita kuin osakesijoituksia.

CO2e-päästöt yhteensä

Kuvaa salkun osuutta sijoituskohteiden tason 1 ja tason 2 hiilijalanjäljestä. Rahaston katsotaan omistavan kunkin yhtiön päästöistä omistusosuuden verran. Luku on riippuvainen salkun koosta. Koska laskennassa käytetään omistusosuus yhtiöstä -metodologiaa, luku ei sovellu rahastoihin, joissa on muita kuin osakesijoituksia.

CO2e-intensiteetti

Kuvaa kuinka tehokas salkku on tason 1 ja tason 2 CO2e-päästöjen näkökulmasta suhteessa tuotokseen, jota kuvataan yritysten myynnillä. Rahaston katsotaan omistavan kunkin yhtiön päästöistä omistusosuuden verran. Luku on riippuvainen salkun koosta. Koska laskennassa käytetään omistusosuus yhtiöstä metodologiaa, luku ei sovellu rahastoihin, joissa on muita kuin osakesijoituksia.

CO2e-intensiteetin painotettu keskiarvo

Kuvaa salkkuyhtiöiden tason 1 ja 2 päästöjen suhdetta niiden liikevaihtoon. Luku kuvaa salkun altistumista hiili-intensiivisiin yrityksiin. Luku ei riipu omistusosuudesta eikä salkun koosta. Koska luku ei ole riippuvainen rahaston omistusosuudesta sijoituskohteissa metodologiasta, soveltuu se myös rahastoille, joissa on sijoituksia yrityslainoihin.

 

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia.

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. S-Pankki ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen.