Siirry suoraan sisältöön

Rahastojen hiilijalanjälki

Ilmastonmuutos on yksi 2000-luvun suurimmista maailmanlaajuisista haasteista. Ihmisen toiminnan seurauksena syntyy valtavia määriä kasvihuonekaasuja, erityisesti hiilidioksidia. Voit osallistua ilmastonmuutosta torjuvaan toimintaan kiinnittämällä entistä enemmän huomiota omien sijoitustesi hiilijalanjälkeen. Päästölukujen pohjalta on myös helpompi hahmottaa, miten eri toimialat ja yritykset vaikuttavat kasvihuonepäästöjen muodostumiseen.

Julkaisemme rahaston hiilijalanjäljen, mikäli datan kattavuus on yli 50 prosenttia rahaston sijoituksista.

Osio otsikolla Hiilijalanjälki taulukko

Tilanne 30.6.2021

 

Rahasto CO2e-päästöt (tonnia / sijoitettu miljoona dollaria) CO2e-päästöt yhteensä (tonnia) CO2e-intensiteetti (CO2e-tonnia / miljoona dollaria liikevaihtoa) CO2e intensiteetin painotettu keskiarvo (CO2e-tonnia  / miljoona dollaria liikevaihtoa) Datan kattavuus
S-Pankki Brändit Osake A 28 2 762 37 36 100 %
S-Pankki Eurooppa Osake A 89 15 357 117 119 100 %
S-Pankki Fenno Osake A 171 28 065 256 146 81 %
S-Pankki Reunamarkkinat Osake B 93 2 813 140 137 58 %
S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake A 19 1 082 37 50 98 %
S-Pankki Vihreä Yrityslaina ESG Korko A - - - 115 100 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A 131 41 262 189 128 100 %
S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake A 99 10 663 155 118 99 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A 41 9 075 142 115 99 %
S-Pankki USA Osake A 43 9 315 114 147 96 %
S-Pankki Varainhoito 100 A - - - 118 82 %
S-Pankki Varainhoito 70 A - - - 126 75 %
S-Pankki Varainhoito 50 A K - - - 137 64 %
S-Pankki Varainhoito 30 A K - - - 152 50 %

 

Certain information ©2018 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission; no further distribution. 

Osio otsikolla Miten hiilijalanjäljet on laskettu?

Miten rahastojen hiilijalanjäljet on laskettu?

 

CO2e-päästöt-sarake kuvaa salkun normalisoitua osuutta sijoituskohteiden tason 1 ja tason 2 CO2e-päästöistä. Luku on riippumaton rahaston koosta. Koska laskennassa käytetään omistusosuus yhtiöstä -metodologiaa, luku ei sovellu rahastoihin, joissa on muita kuin osakesijoituksia.

 

CO2e-päästöt yhteensä -sarake kuvaa salkun osuutta sijoituskohteiden tason 1 ja tason 2 hiilijalanjäljestä. Rahaston katsotaan omistavan kunkin yhtiön päästöistä omistusosuuden verran. Luku on riippuvainen salkun koosta. Koska laskennassa käytetään omistusosuus yhtiöstä -metodologiaa, luku ei sovellu rahastoihin, joissa on muita kuin osakesijoituksia. 

 

CO2e-intensiteetti -sarake kuvaa kuinka tehokas salkku on tason 1 ja tason 2 CO2e-päästöjen näkökulmasta suhteessa tuotokseen, jota kuvataan yritysten myynnillä. Rahaston katsotaan omistavan kunkin yhtiön päästöistä omistusosuuden verran. Luku on riippuvainen salkun koosta. Koska laskennassa käytetään omistusosuus yhtiöstä metodologiaa, luku ei sovellu rahastoihin, joissa on muita kuin osakesijoituksia. 

 

CO2e-intensiteetin painotettu keskiarvo -sarake kuvaa salkkuyhtiöiden tason 1 ja 2 päästöjen suhdetta niiden liikevaihtoon. Luku kuvaa salkun altistumista hiili-intensiivisiin yrityksiin. Luku ei riipu omistusosuudesta eikä salkun koosta. Koska luku ei ole riippuvainen rahaston omistusosuudesta sijoituskohteissa metodologiasta, soveltuu se myös rahastoille, joissa on sijoituksia yrityslainoihin.

 

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia.

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. S-Pankki ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen.