Siirry suoraan sisältöön

Rahastojen hiilijalanjälki

Ilmastonmuutos on yksi 2000-luvun suurimmista maailmanlaajuisista haasteista. Voit osallistua ilmastonmuutosta torjuvaan toimintaan kiinnittämällä huomiota omien sijoitustesi hiilijalanjälkeen.

Julkaisemme osake- ja korkorahastojen hiilijalanjäljet kootusti vastuullisen sijoittamisen raportissamme kaksi kertaa vuodessa. Osakerahastojen hiilijalanjäljet lasketaan neljällä tavalla, mutta korkorahastoille kaikki laskentatavat eivät kuitenkaan ole sovellettavissa. 

Osio otsikolla Viimeisin tilanne

Viimeisin tilanne

31.12.2023

 

Rahasto

CO2e-päästöt

(tonnia/ sijoitettu M$)

CO2e-päästöt yhteensä

(tonnia CO2e)

CO2e-intensiteetti

(tonnia CO2e/ M$ LIIKEVAIHTO)

CO2e-intensiteetin painotettu keskiarvo

(tonnia CO2e/ M$ LIIKEVAIHTO)

Datan kattavuus

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake 10 929 30 32 100 %
S-Pankki Eurooppa Osake 98 11 149 147 95 100 %
S-Pankki Fenno Osake 137 37 266 160 169 98 %
S-Pankki Reunamarkkinat Osake 76 2 741 123 100 72 %
S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake 6 293 14 16 100 %
S-Pankki Yrityslaina ESG Korko - - - 114 93 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake 120 49 502 148 110 100 %
S-Pankki Lyhyt Korko - - - 101 77 %
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko - - - 110 34 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko - - - 5 25 %
S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake 14 1 497 27 33 98 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake 7 1 946 34 32 99 %
S-Pankki USA Osake 37 8 293 100 107 100 %
S-Pankki Korkovarainhoito - - - 103 51 %
S-Pankki Varainhoito 100 - - - 89 79 %
S-Pankki Varainhoito 70 - - - 87 75 %
S-Pankki Varainhoito 50 - - - 91 65 %
S-Pankki Varainhoito 30 - - - 91 55 %
S-Pankki Varainhoito Säästäjä 10 - - - 95 45 %
S-Pankki Varainhoito Säästäjä 100 - - - 89 79 %

 

Certain information ©2018 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission; no further distribution. 

Osio otsikolla Miten hiilijalanjäljet on laskettu?

Miten rahastojen hiilijalanjäljet on laskettu?

CO2e-päästöt

Kuvaa salkun normalisoitua osuutta sijoituskohteiden tason 1 ja tason 2 CO2e-päästöistä. Luku on riippumaton rahaston koosta. Koska laskennassa käytetään omistusosuus yhtiöstä -metodologiaa, luku ei sovellu rahastoihin, joissa on muita kuin osakesijoituksia.

CO2e-päästöt yhteensä

Kuvaa salkun osuutta sijoituskohteiden tason 1 ja tason 2 hiilijalanjäljestä. Rahaston katsotaan omistavan kunkin yhtiön päästöistä omistusosuuden verran. Luku on riippuvainen salkun koosta. Koska laskennassa käytetään omistusosuus yhtiöstä -metodologiaa, luku ei sovellu rahastoihin, joissa on muita kuin osakesijoituksia.

CO2e-intensiteetti

Kuvaa kuinka tehokas salkku on tason 1 ja tason 2 CO2e-päästöjen näkökulmasta suhteessa tuotokseen, jota kuvataan yritysten myynnillä. Rahaston katsotaan omistavan kunkin yhtiön päästöistä omistusosuuden verran. Luku on riippuvainen salkun koosta. Koska laskennassa käytetään omistusosuus yhtiöstä metodologiaa, luku ei sovellu rahastoihin, joissa on muita kuin osakesijoituksia.

CO2e-intensiteetin painotettu keskiarvo

Kuvaa salkkuyhtiöiden tason 1 ja 2 CO2e-päästöjen suhdetta niiden liikevaihtoon. Luku kuvaa salkun altistumista hiili-intensiivisiin yrityksiin. Luku ei riipu omistusosuudesta eikä salkun koosta. Koska luku ei ole riippuvainen rahaston omistusosuudesta sijoituskohteissa metodologiasta, soveltuu se myös rahastoille, joissa on sijoituksia yrityslainoihin.

 

Tämä on mainos. Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia.

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. S-Pankki ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen.