Siirry suoraan sisältöön

Rahastojen hiilijalanjälki

Ilmastonmuutos on yksi 2000-luvun suurimmista maailmanlaajuisista haasteista. Voit osallistua ilmastonmuutosta torjuvaan toimintaan kiinnittämällä huomiota omien sijoitustesi hiilijalanjälkeen.

Julkaisemme osake- ja korkorahastojen hiilijalanjäljet kootusti vastuullisen sijoittamisen raportissamme kaksi kertaa vuodessa. Osakerahastojen hiilijalanjäljet lasketaan neljällä tavalla, mutta korkorahastoille kaikki laskentatavat eivät kuitenkaan ole sovellettavissa. Julkaisemme rahaston hiilijalanjäljen, mikäli datan kattavuus on yli 50 prosenttia rahaston sijoituksista.

Osio otsikolla Viimeisin tilanne

Tilanne 30.6.2022

 

Rahasto

CO2e-päästöt

(tonnia/ sijoitettu M$)

CO2e-päästöt yhteensä

(tonnia CO2e)

CO2e-intensiteetti

(tonnia CO2e/ M$ myynti)

CO2e-intensiteetin painotettu keskiarvo

(tonnia CO2e/ M$ myynti)

Datan kattavuus

S-Pankki Brändit Osake 21 1 631 31 34 100 %
S-Pankki Eurooppa Osake 81 6 895 96 97 100 %
S-Pankki Fenno Osake 268 49 447 233 118 95 %
S-Pankki Reunamarkkinat Osake 124 3 075 164 197 57 %
S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake 10 360 17 23 100 %
S-Pankki Vihreä Yrityslaina ESG Korko - - - 102 97 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake 93 38 376 113 89 100 %
S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake 21 1 706 38 51 99 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake 7 1 417 33 38 99 %
S-Pankki USA Osake 32 5 630 92 125 100 %
S-Pankki Varainhoito 100 - - - 84 78 %
S-Pankki Varainhoito 70 - - - 85 74 %
S-Pankki Varainhoito 50 - - - 97 64 %
S-Pankki Varainhoito 30 - - - 107 52 %

 

Certain information ©2018 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission; no further distribution. 

Osio otsikolla Miten hiilijalanjäljet on laskettu?

Miten rahastojen hiilijalanjäljet on laskettu?

CO2e-päästöt

Kuvaa salkun normalisoitua osuutta sijoituskohteiden tason 1 ja tason 2 CO2e-päästöistä. Luku on riippumaton rahaston koosta. Koska laskennassa käytetään omistusosuus yhtiöstä -metodologiaa, luku ei sovellu rahastoihin, joissa on muita kuin osakesijoituksia.

CO2e-päästöt yhteensä

Kuvaa salkun osuutta sijoituskohteiden tason 1 ja tason 2 hiilijalanjäljestä. Rahaston katsotaan omistavan kunkin yhtiön päästöistä omistusosuuden verran. Luku on riippuvainen salkun koosta. Koska laskennassa käytetään omistusosuus yhtiöstä -metodologiaa, luku ei sovellu rahastoihin, joissa on muita kuin osakesijoituksia.

CO2e-intensiteetti

Kuvaa kuinka tehokas salkku on tason 1 ja tason 2 CO2e-päästöjen näkökulmasta suhteessa tuotokseen, jota kuvataan yritysten myynnillä. Rahaston katsotaan omistavan kunkin yhtiön päästöistä omistusosuuden verran. Luku on riippuvainen salkun koosta. Koska laskennassa käytetään omistusosuus yhtiöstä metodologiaa, luku ei sovellu rahastoihin, joissa on muita kuin osakesijoituksia.

CO2e-intensiteetin painotettu keskiarvo

Kuvaa salkkuyhtiöiden tason 1 ja 2 päästöjen suhdetta niiden liikevaihtoon. Luku kuvaa salkun altistumista hiili-intensiivisiin yrityksiin. Luku ei riipu omistusosuudesta eikä salkun koosta. Koska luku ei ole riippuvainen rahaston omistusosuudesta sijoituskohteissa metodologiasta, soveltuu se myös rahastoille, joissa on sijoituksia yrityslainoihin.

 

Tämä on mainos. Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia.

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. S-Pankki ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen.