Siirry suoraan sisältöön

Globaali Osake Booster 2028

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Indeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina (”laina”), jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu on sidottu osakeindeksiin, joka seuraa globaalien toimialoillaan johtavien kansainvälisten pörssiyhtiöiden osakkeiden kurssikehitystä. Lainan kohde-etuus on Solactive Market Leaders 25 AR Index -indeksi (”indeksi”). Sijoitusaika on noin 6 vuotta.

Sijoitus tarjoaa korkean, alustavasti 260 %, tuottokertoimen indeksin mahdolliseen positiiviseen kehitykseen. Sijoituksen tuotonlaskennassa indeksin kehitys on rajattu 40 %:iin, mikä tarkoittaa sitä, että sijoittaja ei hyödy tätä korkeammasta indeksin kehityksestä. Sijoituksen enimmäistuotto on näin ollen alustavasti 104 % (= 260 % x 40 %). Tuottokerroin voi olla alustavaa matalampi tai korkeampi. Mikäli lopullinen tuottokerroin on alempi kuin 260 % on enimmäistuotto pienempi. Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä tasolle 250 %. Liikkeeseenlasku perutaan, mikäli tuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään tasolle 250 %.

Osakemarkkinoille sijoittamiseen merkittävästi liittyvää ajoituksellista riskiä pyritään sijoituksen avulla vähentämään optimoimalla sijoituksen alkuarvo tarkasteluperiodin alhaisimpaan noteeraukseen. Sijoitus mahdollistaa hyötymisen kohde-etuuden laskusta alkuarvon määräytymisjaksolla, sillä tuotonlaskennassa käytettäväksi indeksin alkuarvoksi määräytyy alin kahden viikon välein havainnoitavista indeksin päätösarvoista neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Ajoitukseen liittyvää riskiä vähentää myös se, että indeksin loppuarvo määritellään yhden havainnon asemeta kuukausittaisten havaintojen keskiarvona sijoitusajan viimeisen puolen vuoden aikana.

Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Mikäli indeksin arvo on indeksin loppuarvon määrityspäivänä 7.12.2028 laskenut alkuarvostaan, sijoitettuun pääomaan kohdistuu tappiota tai pääoman voi menettää jopa kokonaan. Eräpäivänä takaisinmaksettava summa määräytyy indeksin lainaehtojen mukaisen kehityksen perusteella. Nimellispääoman ehdolliseen takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja takaajan takaisinmaksukyvystä

Sijoitusaika 6 vuotta
Liikkeeseenlaskija SG Issuer
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/investing-anchor' for 'Finnish']

Sijoituksen tekeminen

Merkintäaika 9.11.–30.11.2022
Vähimmäissijoitus 20 000 EUR
Merkintähinta 100 %
Merkintäpalkkio 1 %

Merkintähintaan sisältyvät kulut ja palkkiot: Katso tarkemmin tiedot kaikista tuotteeseen ja merkintään liittyvistä kuluista ja palkkioista markkinointimateriaalista.

Tarjouksen tekijä on S-Pankki Oyj. Lisätietoja ja merkintäohjeet saat omalta yksityispankkiiriltasi.

Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä tutustu tarkemmin markkinointimateriaaliin, liikkeeseenlaskijan avaintietoasiakirjaan, lainakohtaisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskijan 1.6.2022 päivättyyn ohjelmaesitteeseen (Base Prospectus) täydennyksineen. Sijoitusobligaation tuoton maksuun ja nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja takaajan takaisinmaksukyvystä.

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Solactive Market Leaders 25 AR Index -indeksi, osakeindeksi, joka seuraa globaalien toimialoillaan johtavien kansainvälisten pörssiyhtiöiden osakkeiden kurssikehitystä.

Tuottomahdollisuus

Sijoitus tarjoaa korkean, alustavasti 260 %, tuottokertoimen indeksin mahdolliseen positiiviseen kehitykseen. Sijoituksen tuotonlaskennassa indeksin kehitys on rajattu 40 %:iin, mikä tarkoittaa sitä, että sijoittaja ei hyödy tätä korkeammasta indeksin kehityksestä. Sijoituksen enimmäistuotto on näin ollen alustavasti 104 % (= 260 % x 40 %). Tuottokerroin voi olla alustavaa matalampi tai korkeampi. Mikäli lopullinen tuottokerroin on alempi kuin 260 % on enimmäistuotto pienempi. Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä tasolle 250 %. Liikkeeseenlasku perutaan, mikäli tuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään tasolle 250 %.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.