Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus sijoittamisessa

Vastuullinen sijoittaminen ei ole meille erillinen saareke, vaan kiinteä osa sijoituspäätöksiämme.

Yritysten toiminta vaikuttaa laajasti niiden sidosryhmiin, kuten työntekijöihin, asiakkaisiin, alihankkijoihin, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan. Näillä vaikutuksilla on merkitystä myös yritysten omaan taloudelliseen menestykseen. Siksi ei ole yhdentekevää, miten yritykset toimivat. Tämän vuoksi arvioimme sijoitusanalyysissä ja -päätöksissä mahdollisimman laajasti myös vastuullisuusasioita.

Säästämisessä ja sijoittamisessa on kyse turvallisemman tulevaisuuden rakentamisesta. Me uskomme, että säästämällä ja sijoittamalla voi osallistua paremman maailman rakentamiseen. Siksi haluamme tarjota sinulle vaihtoehtoja tulevaisuuden luomiseen.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoitustoiminnassa huomioidaan niin sanottuja ESG-näkökohtia (Environment, Social, Governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa).

Näemme Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen toiminnan tärkeänä ja sijoittajien pitkän aikavälin etujen mukaisena. Kannatamme Pariisin ilmastosopimusta ja raportointikehikkoa, joka tukee esimerkiksi sijoittajien mahdollisuuksia arvioida sijoituskohteidensa toimintaedellytyksiä Pariisin ilmastosopimuksen näkökulmasta. Tätä raportointikehikkoa kutsutaan TCFD:ksi (Task Force on Climate Related Financial Disclosure).

Näin rakennat tulevaisuutta S-Pankin kanssa:

Voit varmistua siitä, että sijoitustoiminnassa huomioidaan kansainvälisesti hyväksytyt työntekijöitä, ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevat normit (Kuten YK:n Global Compact)

Et sijoita suoraan:

  • tupakkaa tai viihdekäyttöön tarkoitettua kannabista valmistaviin yhtiöihin
  • ydinaseita tai kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita valmistaviin yrityksiin
  • kaivosyhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli viidennes tulee energiantuottamiseen käytetystä hiilestä
  • sähköyhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli viidennes tulee hiilellä tuotetusta energiasta, ellei yrityksellä ole uskottavaa suunnitelmaa vähentää riippuvuutta hiilestä
  • kansainvälisiä normeja rikkoviin yhtiöihin, joihin emme katso voivamme vaikuttaa menestyksekkäästi 
   Lue lisää siitä, mitkä sijoituskohteet olemme sulkeneet pois 

Muutat sijoituskohteiden toimintatapoja paremmiksi vaikuttamisemme kautta

Huomioit ESG-näkökohdat sijoituksissasi. Analysoidessamme sijoituskohteita ja tehdessämme sijoituspäätöksiä otamme huomioon ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan. Rahastonhoitajamme ja analyytikkomme osallistuvat vuosittain satoihin yhtiötapaamisiin, joissa nostetaan relevantteja vastuullisuusasioita esille.

Käytössäsi ovat Suomen parhaat vaikuttavuussijoittamisen asiantuntijat ja mahdollisuudet.

 

Lisätietoja vastuullisesta sijoittamisesta löydät vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme ja omistajapolitiikastamme.

Omistajapolitiikka

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointi

S-Pankin Varallisuudenhoidon ilmastostrategia 2020

Raportointi

Rahastojen hiilijalanjälki

Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisuusraportti 1-6/2022 (PDF, 5,0 Mt)

PRI Transparency Report 2020 (PDF, 1,3 Mt)

Yllä olevien raporttien lisäksi julkaisemme kvartaaleittain rahastokohtaiset vastuullisuusraportit korko-, osake- ja yhdistelmärahastoistamme. Rahastokohtaiset vastuullisuusraportit julkaistaan niiden rahastojen osalta, joissa datan kattavuus on yli 50 prosenttia rahaston markkina-arvosta. Raportit löytyvät kunkin rahaston Ehdot ja Asiakirjat otsikon alta.

Osallistuminen

Noudatamme muun muassa seuraavia sitoutumuksia. Lisäksi osallistumme seuraaviin aloitteisiin ja yhdistysten toimintaan.

 

    

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

 

 

  Climate Action 100+
  Finland's Sustainable Investment Forum
   Carbon Disclosure Project
   Tobacco Free Portfolios