Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus sijoittamisessa

Vastuullinen sijoittaminen on saanut alkunsa eettisestä sijoittamisesta. Eettisellä sijoittamisella tarkoitetaan valittujen yhtiöiden poissulkemista sijoituksista omien eettisten periaatteiden mukaisesti.

Vastuullisella sijoittamisella puolestaan tarkoitetaan sitä, että sijoitustoiminnassa huomioidaan niin sanottuja ESG-näkökohtia. ESG-asioiden huomioimista voidaan toteuttaa erilaisin strategioin, joista poissulkeminen on vain yksi. ESG-lyhenne tulee sanoista environment, social ja governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa.

Näin rakennat vastuullista tulevaisuutta S-Pankin kanssa

Säästämisessä ja sijoittamisessa on kyse turvallisemman tulevaisuuden rakentamisesta. Me uskomme, että säästämällä ja sijoittamalla voi myös osallistua paremman maailman rakentamiseen. Siksi haluamme tarjota vaihtoehtoja tulevaisuuden luomiseen.

Sijoittamalla S-Pankin kanssa tiedät, että

  • sijoitustoiminnassa huomioidaan kansainvälisesti hyväksytyt työntekijöitä, ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevat normit
  • käytössäsi ovat Suomen kokeneimmat vaikuttavuussijoittamisen asiantuntijat ja kattavin vaikuttavuussijoittamisen tuotevalikoima
  • olet muuttamassa sijoituskohteiden toimintatapoja paremmiksi vaikuttamisemme kautta Rahastonhoitajamme ja analyytikkomme osallistuvat vuosittain satoihin yhtiötapaamisiin, joissa nostetaan relevantteja vastuullisuusasioita esille
  • ESG-näkökohdat huomioidaan sijoituksissasi. Analysoidessamme sijoituskohteita ja tehdessämme sijoituspäätöksiä otamme huomioon ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan.

Sijoittamalla S-Pankin kanssa et sijoita suoraan

  • tupakkaa tai viihdekäyttöön tarkoitettua kannabista valmistaviin yhtiöihin
  • ydinaseita tai kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita valmistaviin yrityksiin
  • kaivosyhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 15 % tulee energiantuottamiseen käytetystä hiilestä
  • sähköyhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 15 % tulee hiilellä tuotetusta energiasta, ellei yrityksellä ole uskottavaa suunnitelmaa vähentää riippuvuutta hiilestä
  • kansainvälisiä normeja rikkoviin yhtiöihin, joihin emme katso voivamme vaikuttaa menestyksekkäästi.

Lue lisää poissuljetuista sijoituskohteista

Osio otsikolla Periaatteet

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Teemme vastuullista sijoittamista ennen kaikkea taloudellisista lähtökohdista. Näemme vastuullisuuden yhtenä yritysten kilpailutekijänä. S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisen sijoittamisen periaatteissa kuvataan, miksi ja miten toteutamme vastuullista sijoittamista jokapäiväisessä toiminnassa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet on ryhmitelty strategioittain.

S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PDF, 208 kt)

Osio otsikolla Omistajapolitiikka

Omistajapolitiikka ja omistajaohjauksen periaatteet

Omistajavaikuttaminen on osa vastuullista sijoittamista ja se tukee sijoitusstrategian toteuttamista kiinnittämällä huomiota muun muassa sijoituskohteiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotapa-asioihin. S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n omistajapolitiikassa ja omistajaohjauksen periaatteissa kuvataan, miten S-Pankki Rahastoyhtiö Oy toteuttaa omistajavaikuttamista hallinnoimiensa rahastojen kautta.

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n omistajapolitiikka ja omistajaohjauksen periaatteet S-Pankin rahastoille (PDF, 101 kt)

Osio otsikolla Ilmastostrategia

Ilmastostrategia

S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan ilmastostrategiassa kuvataan, miten me varainhoitajana huomioimme ilmastonmuutoksen sijoitustoiminnassamme ja miten pyrimme työllämme vaikuttamaan ja olemaan osa sitä välttämätöntä muutosta, joka auttaa ilmastomuutoksen hidastamisessa ja toisaalta siihen sopeutumisessa.

S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan ilmastostrategia (PDF, 207 kt)

Osio otsikolla Biodiversiteettistrategia

Biodiversiteettistrategia

Olemme tehneet jo pitkään määrätietoista vastuullisuustyötä S-Pankin varallisuudenhoitoliiketoiminnassa. Myös luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin huomioiminen on nousemassa kiinteäksi osaksi tätä työtä. S-Pankin varallisuudenhoitoliiketoiminnan biodiversiteettistrategiassa kuvaamme, miten me varainhoitajana lähestymme luonnon monimuotoisuuden huomioimista, ja mitkä ovat lähitulevaisuuden tavoitteemme sen huomioimisen suhteen.

S-Pankin varallisuudenhoitoliiketoiminnan biodiversiteettistrategia (PDF, 193 kt)

Osio otsikolla Kestävyystiedot

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Julkaisemme vuosittain tietoa sijoituspäätöstemme pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla puolestaan tarkoitetaan sijoituspäätöksistä aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin.

S-Pankin periaatteet koskien pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomiointia (PDF, 3,3 Mt)

Ilmoitus sijoitus- ja vakuutusneuvonnan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Huomioimme S-Pankissa sijoitus- ja vakuutusneuvontaa tarjotessamme palveluidemme ja tuotteidemme pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätöksistä tai vakuutusratkaisuista aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin.

Ilmoitus sijoitus- ja vakuutusneuvonnan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin (PDF, 1,7 Mt)

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Julkaisemme vuosittain ilmoituksen sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin. Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätöksistä aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin 2022 (PDF, 2,3 Mt)

Kestävän sijoittamisen asiakirjat

Kestävyyteen liittyviä tietoja annetaan tuotteista, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja tuotteista, joiden tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen. Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen perustuu Euroopan unionin tiedonantoasetukseen 2019/2088 (SFDR). Löydät tietoa tuotteidemme kestävyydestä kunkin rahaston sivulta sekä täyden valtakirjan varainhoitosalkkujen sivulta.

Kaikki rahastot

Varainhoitosalkkujen kestävyystiedot

Osio otsikolla Kestävyysmieltymykset

Kestävyysmieltymykset – mitä kysymme ja miksi?

Kartoitamme S-Pankissa asiakkaiden kestävyysmieltymyksiä tarjotessamme sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa tai sijoitusvakuutuksia. Kestävyysmieltymyksillä tarkoitetaan asiakkaan valintaa siitä, sisällytetäänkö hänen sijoituksiinsa esimerkiksi taksonomian mukaisia sijoituksia, kestäviä sijoituksia tai sellaisia sijoituksia, joissa huomioidaan haitalliset kestävyysvaikutukset.

Lue lisää kestävyysmieltymysten kartoituksesta

Osio otsikolla Raportointi

Raportointi

Julkaisemme neljännesvuosittain rahastojen vastuullisuusraportit sekä puolivuosittain Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisuusraportin. Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisuusraportti sisältää puolivuosittain osake, korko- ja yhdistelmärahastojen sekä vaikuttavuussijoittamisen vastuullisuusraportin sekä vuosittain kiinteistövarainhoidon vastuullisuusraportin.

Julkaisemme rahastojen vastuullisuusraportit osake-, korko- ja yhdistelmärahastoistamme. Rahastojen vastuulliuusraportit löytyvät kunkin rahaston sivulta Ehdot ja Asiakirjat -otsikon alta.

Osio otsikolla Lue lisää

Lue lisää aiheesta