Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus sijoittamisessa

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoitustoiminnassa huomioidaan niin sanottuja ESG-näkökohtia. ESG-lyhenne tulee sanoista environment, social ja governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa.

Säästämisessä ja sijoittamisessa on kyse turvallisemman tulevaisuuden rakentamisesta. Me uskomme, että säästämällä ja sijoittamalla voi myös osallistua paremman maailman rakentamiseen. Siksi haluamme tarjota vaihtoehtoja tulevaisuuden luomiseen.

Näin rakennat vastuullista tulevaisuutta S-Pankin kanssa

Sijoittamalla S-Pankin kanssa tiedät, että

  • sijoitustoiminnassa huomioidaan kansainvälisesti hyväksytyt työntekijöitä, ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevat normit
  • käytössäsi ovat Suomen kokeneimmat vaikuttavuussijoittamisen asiantuntijat ja kattavin vaikuttavuussijoittamisen tuotevalikoima
  • olet muuttamassa sijoituskohteiden toimintatapoja paremmiksi vaikuttamisemme kautta Rahastonhoitajamme ja analyytikkomme osallistuvat vuosittain satoihin yhtiötapaamisiin, joissa nostetaan relevantteja vastuullisuusasioita esille
  • ESG-näkökohdat huomioidaan sijoituksissasi. Analysoidessamme sijoituskohteita ja tehdessämme sijoituspäätöksiä otamme huomioon ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan.

Lue lisää S-Pankin rahastojen omistajapolitiikasta (PDF, 435 kt)

Tutustu S-Pankin varallisuudenhoidon ilmastostrategiaan 2020 (PDF, 360 kt)

Sijoittamalla S-Pankin kanssa et sijoita suoraan

  • tupakkaa tai viihdekäyttöön tarkoitettua kannabista valmistaviin yhtiöihin
  • ydinaseita tai kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita valmistaviin yrityksiin
  • kaivosyhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 15 % tulee energiantuottamiseen käytetystä hiilestä
  • sähköyhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 15 % tulee hiilellä tuotetusta energiasta, ellei yrityksellä ole uskottavaa suunnitelmaa vähentää riippuvuutta hiilestä
  • kansainvälisiä normeja rikkoviin yhtiöihin, joihin emme katso voivamme vaikuttaa menestyksekkäästi.

Lue lisää poissuljetuista sijoituskohteista

Lue haitallisten kestävyysvaikutusten huomioinnista S-Pankissa (PDF, 44 kt)

Osio otsikolla Periaatteet

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

 

Teemme vastuullista sijoittamista ennen kaikkea taloudellisista lähtökohdista. Näemme vastuullisuuden yhtenä yritysten kilpailutekijänä. S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisen sijoittamisen periaatteissa kuvataan, miksi ja miten toteutamme vastuullista sijoittamista jokapäiväisessä toiminnassa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet on ryhmitelty strategioittain.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PDF, 78 kt)

Osio otsikolla Strategiat

 

 

Osio otsikolla Raportointi

Raportointi


Julkaisemme neljännesvuosittain rahastojen vastuullisuusraportit ja puolivuosittain Varainhoitoliiketoiminnan vastuullisuusraportin. Kiinteistörahastojen vastuullisuudesta raportoimme kerran vuodessa.

Julkaisemme vastuullisuusraportin niistä korko-, osake- ja yhdistelmärahastoistamme, joissa datan kattavuus on yli 50 prosenttia rahaston markkina-arvosta. Raportit löytyvät kunkin rahaston sivulta Ehdot ja Asiakirjat -otsikon alta.

Osio otsikolla Osallistuminen

Osallistuminen ja yhteisvaikuttaminen

 

Yhtenä keinonamme edistää vastuullista sijoittamista on osallistuminen ja sitoutuminen vastuullisuutta edistäviin aloitteisiin, yhdistysten toimintaan sekä sitoumuksiin.

The Investor Mining and Tailings Safety Initiative

CDP Non-Disclosure Campaign


CDP Science-Based Targets Campaign


Osio otsikolla Kestävyystiedot

Kestävän sijoittamisen asiakirjat

Kestävyyteen liittyviä tietoja annetaan tuotteista, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja tuotteista, joiden tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen. Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen perustuu Euroopan unionin tiedonantoasetukseen 2019/2088 (SFDR). Löydät tietoa tuotteidemme kestävyydestä kunkin rahaston sivulta sekä täyden valtakirjan varainhoitosalkkujen sivulta.

Kaikki rahastot

Varainhoitosalkkujen kestävyystiedot

Osio otsikolla Kestävyysmieltymykset

Kestävyysmieltymykset – mitä kysymme ja miksi?

 

Kartoitamme S-Pankissa asiakkaiden kestävyysmieltymyksiä tarjotessamme sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa tai sijoitusvakuutuksia. Kestävyysmieltymyksillä tarkoitetaan asiakkaan valintaa siitä, sisällytetäänkö hänen sijoituksiinsa esimerkiksi taksonomian mukaisia sijoituksia, kestäviä sijoituksia tai sellaisia sijoituksia, joissa huomioidaan haitalliset kestävyysvaikutukset.

Lue lisää kestävyysmieltymysten kartoituksesta

Osio otsikolla Lue lisää

Lue lisää aiheesta