Siirry suoraan sisältöön

Eurooppa Peruspalvelusektori Autocall

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Eurooppa Peruspalvelusektori Autocall on enintään 5-vuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu on sidottu eurooppalaisen peruspalvelusektorin yhtiöiden osakkeiden hintakehitystä kuvaavan indeksin kehitykseen.  Peruspalvelusektoriin kuuluu yhtiöitä, joiden toimialana on muun muassa sähköntuotanto ja -jakelu, kaasunjakelu sekä vesihuolto.

Mikäli jonakin vuosittaisena tarkastelupäivänä indeksin arvo on vähintään lähtötasolla, joukkovelkakirjalaina lunastetaan takaisin ja sijoittajalle maksetaan nimellispääoman lisäksi kiinteä kuponki, joka on 9,5 % x lunastusvuosi. Kuponki maksetaan vain siinä tapauksessa, että indeksin arvo on jonakin tarkastelupäivänä vähintään lähtötasolla.

Mikäli joukkovelkakirjalainaa ei ole lunastettu ennenaikaisesti takaisin, ja viimeisenä tarkastelupäivänä vuonna 5 indeksin arvo on alle lähtötason, mutta vähintään 80 % alkuarvosta, sijoitettu nimellispääoma maksetaan eräpäivänä kokonaisuudessaan takaisin. Jos indeksin arvo on viimeisenä tarkastelupäivänä alle 80 % alkuarvosta (eli indeksi on laskenut yli 20 %), sijoitettuun pääomaan kohdistuu tappiota ja sijoittajalle eräpäivänä maksettava summa määräytyy indeksin kehityksen perusteella.

Liikkeeseenlaskupäivä 28.2.2017
Eräpäivä 28.2.2022
Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Finnish']

Tuottohistoria 22.04.2020

Erääntymisarvo 119,00 %
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Eurooppalaisten sähköntuotannon ja -jakelun, kaasunjakelun sekä vesihuollon alalla toimivien yhtiöiden osakkeiden hintakehitystä kuvaava STOXX Europe 600 Utilities Price EUR -indeksi.

Tuottomahdollisuus

Ehdollinen kiinteä kuponki 9,5 % x lunastusvuosi.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.