Siirry suoraan sisältöön

Autoteollisuus Eurooppa Kuponki

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Autoteollisuus Eurooppa Kuponki enintään 5 vuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu ovat sidottuja STOXX Europe 600 Automobiles & Parts EUR (Price) Index -indeksin kehitykseen.

Sijoittajalle maksetaan vuosittain kiinteä 8,0 % kuponki, mikäli indeksin arvo on vuosittaisena tarkastelupäivänä vähintään 90 % alkuarvostaan (eli ei ole laskenut yli 10 % alkuarvostaan). Muutoin kuponkia kuluneelta vuoden jaksolta ei makseta eikä mahdollisten tällaisten jaksojen kuponkeja voi saada jälkikäteen.

Joukkovelkakirjalaina lunastetaan ennenaikaisesti takaisin, mikäli indeksin arvo on vuosittaisena tarkastelupäivänä vähintään lähtötasolla. Mikäli ennenaikaista lunastusta ei ole tapahtunut ennen viimeistä tarkastelupäivää, sijoittajalle eräpäivänä takaisinmaksettavan nimellispääoman suuruus on ehdollinen indeksin kehitykselle sijoitusaikana. Sijoitettu nimellispääoma maksetaan eräpäivänä kokonaisuudessaan takaisin, jos indeksin arvo viimeisenä tarkastelupäivänä vähintään 80 % alkuarvostaan. Jos indeksin arvo on viimeisenä tarkastelupäivänä alle 80 % alkuarvosta (eli indeksi on laskenut yli 20 %), sijoitettuun pääomaan kohdistuu tappiota ja sijoittajalle eräpäivänä maksettava summa määräytyy indeksin kehityksen perusteella.

Liikkeeseenlaskupäivä 3.11.2016
Eräpäivä 3.11.2017
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Finnish']

Tuottohistoria 09.11.2017

Erääntymisarvo 108,00 %
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Eurooppalaisten autoteollisuusyhtiöiden osakkeiden hintakehitystä seuraava STOXX Europe 600 Automobiles & Parts EUR (Price) -indeksi.

Tuottomahdollisuus

Ehdollinen, vuosittain maksettava kiinteä 8 %:n kuponki.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.