Siirry suoraan sisältöön

Makrokompassi 2029 USD I24

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Yhdysvaltain dollareissa pääomaturvattu indeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina (”laina”), jonka tuotto on sidottu kohde-etuuden, SG Macro Compass Index -indeksin (”indeksi”) kehitykseen. Indeksi pyrkii tavoittelemaan tuottoa kaikissa markkinaympäristöissä eri omaisuuslajeja vaihtelemalla ja rajoittamalla altistumista korkealle markkinaheilunnalle. Indeksi pyrkii tunnistamaan nykyisestä markkinaympäristöstä ja taloussyklistä tekijöitä, jotka suosivat tiettyjä maita/talouksia ja omaisuuslajeja, ja joiden perustella asemoidutaan kolmen eri allokaatiomallin mukaisesti pyrkimyksenä hyötyä taloustilanteesta niin kasvavassa, neutraalissa kuin supistuvassa markkinassa.

Sijoitus tarjoaa 326 % tuottokertoimen indeksin mahdolliseen positiiviseen kehitykseen.

Sijoitusaika on 5 vuotta.

Liikkeeseenlaskija ja takaaja tarjoavat lainan nimellispääomalle pääomaturvan. Eräpäivänä lainan nimellispääoma maksetaan kokonaisuudessaan takaisin. Takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja takaajan takaisinmaksukyvystä. Takaisinmaksuehto on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata mahdollista merkintäpalkkiota. Ennen eräpäivää lainan arvo voi olla sijoitettua ja eräpäivänä takaisinmaksettavaa nimellispääomaa matalampi tai korkeampi.

Tuotteen seuranta (PDF, 15 kt)

Liikkeeseenlaskupäivä 26.2.2024
Eräpäivä 26.2.2029
Liikkeeseenlaskija SG Issuer
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Finnish']

Tuottohistoria 12.07.2024

Arvostus 95,21 %
Kehitys 1 kk 0,83 %
Arvostusmuutos alusta* -4,79 %
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

SG Macro Compass Index -indeksi pyrkii tavoittelemaan tuottoa kaikissa markkinaympäristöissä eri omaisuuslajeja vaihtelemalla ja rajoittamalla altistumista korkealle markkinaheilunnalle. Indeksi pyrkii tunnistamaan nykyisestä markkinaympäristöstä ja taloussyklistä tekijöitä, jotka suosivat tiettyjä maita/talouksia ja omaisuuslajeja, ja joiden perustella asemoidutaan kolmen eri allokaatiomallin mukaisesti pyrkimyksenä hyötyä taloustilanteesta niin kasvavassa, neutraalissa kuin supistuvassa markkinassa.

Tuottomahdollisuus

Sijoitus tarjoaa korkean, alustavasti 310 %, tuottokertoimen indeksin mahdolliseen positiiviseen kehitykseen. Lopullinen tuottokerroin voi olla alustavaa tuottokerrointa alempi tai korkeampi. Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä tasolle 250 %. Liikkeeseenlasku perutaan, mikäli tuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään tasolle 250 %.

Pääomaturva

Liikkeeseenlaskija ja takaaja tarjoavat lainan nimellispääomalle pääomaturvan. Eräpäivänä lainan nimellispääoma maksetaan kokonaisuudessaan takaisin. Takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja takaajan takaisinmaksukyvystä. Takaisinmaksuehto on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata mahdollista merkintäpalkkiota. Ennen eräpäivää lainan arvo voi olla sijoitettua ja eräpäivänä takaisinmaksettavaa nimellispääomaa matalampi tai korkeampi.