Siirry suoraan sisältöön
Eurooppaan fossiilivapaasti sijoittava osakerahasto

S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake A

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake -rahasto sijoittaa pääasiassa Euroopassa noteerattuihin yrityksiin. Rahasto huomioi sijoituspäätöksissään yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavan. Lisäksi rahasto noudattaa laajennettua poissulkua fossiilisten energianlähteiden osalta. Rahaston sijoituspolitiikkana on poissulkea fossiilisen energian tuottajat, fossiilisten energianlähteiden varantoja omistavat yhtiöt sekä sellaiset sähköntuotantoon keskittyvät yhtiöt, jotka käyttävät tuotannossa fossiilisia polttoaineita. Rahasto painottaa sijoituksissaan yhtiöitä, jotka ovat hyvässä asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilistä vaihetta. Tällaisia yhtiötä ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka tuottavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseen tai seurauksiin sopeutumiseen.

Riski
Tuotto 12 kk* -9,31 %
Tuotto alusta* 8,39 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

 

Miksi S-Pankki Fossiiliton Eurooppa?

    • Rahasto sijoittaa fossiilivapaasti.
    • Se painottaa sijoituspäätöksissään yhtiöitä, jotka tuottavat positiivisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen.
    • Rahastolla on laaja eurooppalainen hajautus.

 

Verkkopankin kautta voit sijoittaa rahastoon kuukausittain tai tekemällä kertamerkintöjä. S-mobiilissa voit tehdä kertamerkintöjä rahastoon kätevästi puhelimellasi silloin, kun se sinulle sopii.

Tarvitsetko apua? Soita meille.
31.10.2022

Salkunhoitajan kommentti

Rahasto tuotti lokakuussa 4,37 %, kun vertailuindeksi tuotti 5,27 %. Euroopan osakemarkkinat nousivat lokakuun aikana lähes saman verran, kuin mitä ne olivat syyskuun heikon uutisvirran vetämänä laskeneet. Vahvuuteen oli kaksi selvää syytä. Näistä ensimmäisenä kohtalaisen hyvänä alkanut tuloskausi, jolla vastoin pelkoja yritykset laajalla rintamalla pitivät ohjeistuksensa loppuvuodelle. Toiseksi inflaation odotetaan saavuttavan huippunsa lähikuukausina, mikä merkitsisi pienempää painetta keskuspankeille koronnostojen suhteen. Lisäksi yksittäisenä tukevana tekijänä näyttäytyy Iso-Britannian uusi hallitus, joka vaikuttaa ottavan valtiontalouden haasteet edeltäjäänsä vakavammin. Lokakuussa vertailuindeksin painotuksilla parhaiten tuottivat teollisuus-, teknologia- ja rahoitussektorit. Kuukauden heikoimmat tuotot tulivat päivittäistavara-, materiaali- ja yhdyskuntapalveluyhtiösektoreilta. Rahaston suhteellista tuottoa painoivat eniten sijoitukset Nibeen, Orklaan ja Prudentialiin. Suhteellista tuottoa eniten nostivat sijoitukset EssilorLuxotticaan, BBVA:han sekä sijoittamattomuus HSBC:hen. Teimme kuukauden aikana muutoksia rahaston salkussa lisäämällä painoa Unileverissä, Orklassa, Allianzissa ja SAPissa. Myimme salkusta pois Mowin ja Swiss Prime Siten. Uskomme, että uutisvirta kääntyy lokakuun jälleen huonommaksi, sillä inflaation hillitseminen osoittautunee odotettua hankalammaksi. Sekä keskuspankkien heikentynyt uskottavuus että korkeammat lyhyet korot ovat osakemarkkinoille negatiivisia tekijöitä. Yritykset ovat toisaalta osoittaneet vielä toistaiseksi kykyä puolustaa katteitaan ja pitää liikevaihtonsakin korkealla. Tätä kykyä tullaan testaamaan yhä voimakkaammin ensi vuoden aikana.

Seppo Kurki-Suonio

Rahastoa hoitaa

Seppo Kurki-Suonio
johtaja,
Osakesijoitukset
seppo.kurki-suonio@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 29.11.2022

Rahasto Nettoarvosta Muutos
Nestle SA 4,75 % -0,19 %
Novo Nordisk A/S 4,51 % 0 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 4,24 % 0,28 %
ASML Holding NV 3,66 % 0,29 %
Cie Financiere Richemont SA 3,38 % 0,52 %
Schneider Electric SE 3,34 % 0,01 %
Novartis AG 2,8 % -0,1 %
Allianz SE 2,73 % 0,1 %
ABB Ltd 2,65 % -0,04 %
EssilorLuxottica SA 2,56 % 0,06 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yhtiöihin, joiden hiilijalanjälki on matala ja yhtiöt ovat neutraalissa tai positiivisessa asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilisyyttä. Rahasto poissulkee sijoituksistaan rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisten poissulkujen lisäksi kaikki fossiilisen energian tuottajat, fossiilisten energianlähteiden varantoja omistavat yhtiöt sekä sellaiset sähköntuotantoon keskittyvät yhtiöt, jotka käyttävät tuotannossa fossiilisia polttoaineita. Lisäksi varmistetaan, etteivät rahaston sijoituskohteet aiheuta merkittävää haittaa muille tiedonantoasetuksen (EU 2019/2088) mukaisille ympäristö- tai yhteiskunnallisille tavoitteille.

Rahaston hiilijalanjälki on vähintään 50 % pienempi verrattuna eurooppalaisen yleisen osakemarkkinan hiilijalanjälkeen. Hiilijalanjälkeä kuvataan CO2e-intensiteetin painotetulla keskiarvolla. Neutraalissa asemassa olevissa yhtiöiden osalta varmistetaan, että hiili-intensiteetti on absoluuttisesti tai toimialaansa nähden matala.

Rahasto painottaa ratkaisujen tuottajia. Ratkaisun tuottajat ovat sellaisia yhtiötä, joiden valmistamat tuotteet tai palvelutauttavat ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Tällaiset tuotteet tai palvelut liittyvät esimerkiksi vihreään rakentamiseen, uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja kestävään vedenkäyttöön. Osana vastuullisuusanalyysiä arvioidaan yrityksen toimintaa lukuisissa ESG-asioissa. Näitä ovat erityisesti CO2-päästöt, yrityksen valmistamien tuotteiden hiilijalanjälki, yritysten alttius ilmastonmuutokselle sekä se, auttavatko yrityksen tuottamat laitteet tai palvelut ilmastomuutoksen hillitsemisessä, vai ovatko ne omiaan pahentamaan sitä. Muita arvioitavia seikkoja ovat esimerkiksi liiketoiminnan eettisyys, omistajakontrollit, hallituksen ominaisuuksissa ja työolot. ESG-asioita tarkastellaan joko suoraan tai osana ESG-luokituksia. Arvioinnissa keskitytään relevanttien asioiden tarkasteluun. Relevantit asiat poikkeavat jonkin verran eri sektoreiden välillä.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja rahoitustuotteelle valittujen kestävien sijoitustenvaikutuksen arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään pääsääntöisesti MSCI ESG Researchin tutkimusta. Tutkimus sisältää muun muassa yritysten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvää analyysiä, luokituksia ja pisteytyksiä. Lisäksi käytössämme on YK:n Global Compact -aloitteen toteutumisen seurantajärjestelmä.

Rahaston vertailuarvoksi on nimetty MSCI Europe Climate Paris Aligned Net EUR -indeksi, joka huomioi rahaston ESG-tavoitteet. Vertailuindeksi poikkeaa yleisestä markkinaindeksistä esimerkiksi siten, että sen tavoitteena on torjua ilmastonmuutokseen liittyvä riskejä ja lisäksi se huomioi myös Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut ilmaston lämpenemistä koskevat pitkän aikavälin tavoitteet. Indeksin laskemiseen käytettävät menetelmät ovat saatavilla rahastoyhtiöstä tai osoitteesta https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-indexes/climate-paris-aligned-indexes.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.