Siirry suoraan sisältöön
Eurooppaan fossiilivapaasti sijoittava osakerahasto

S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake -rahasto sijoittaa pääasiassa Euroopassa noteerattuihin yrityksiin. Rahasto huomioi sijoituspäätöksissään yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavan. Lisäksi rahasto noudattaa laajennettua poissulkua fossiilisten energianlähteiden osalta. Rahaston sijoituspolitiikkana on poissulkea fossiilisen energian tuottajat, fossiilisten energianlähteiden varantoja omistavat yhtiöt sekä sellaiset sähköntuotantoon keskittyvät yhtiöt, jotka käyttävät tuotannossa fossiilisia polttoaineita. Rahasto painottaa sijoituksissaan yhtiöitä, jotka ovat hyvässä asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilistä vaihetta. Tällaisia yhtiötä ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka tuottavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseen tai seurauksiin sopeutumiseen.

Riski
Osuuden arvo 22.2.2024
13,7743 €
Tuotto 12 kk*
7,19 %
Tuotto alusta*
8,88 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

 

Miksi S-Pankki Fossiiliton Eurooppa?

    • Rahasto sijoittaa fossiilivapaasti.
    • Se painottaa sijoituspäätöksissään yhtiöitä, jotka tuottavat positiivisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen.
    • Rahastolla on laaja eurooppalainen hajautus.

 

Verkkopankin kautta voit sijoittaa rahastoon kuukausittain tai tekemällä kertamerkintöjä. S-mobiilissa voit tehdä kertamerkintöjä rahastoon kätevästi puhelimellasi silloin, kun se sinulle sopii.

Tarvitsetko apua? Soita meille.
31.1.2024

Salkunhoitajan kommentti

Rahaston arvo nousi kuukauden aikana 1,12 % ja vertailuindeksin 1,07 %. Euroopassa ja globaalisti osakemarkkinat jatkoivat viime kuukausien vahvaa nousutrendiä. Taustalla olevat syytkin olivat samat, eli odotettua vahvempana jatkuva talouskasvu Yhdysvalloissa ja globaalisti laskeva kuluttajainflaatio. Edes koko vuoden tuloskasvuennusteiden laskeminen kehittyneiden maiden osakemarkkinoilla ei haitannut kehitystä. Euroopassa tuloskausi pääsi alkuun. Luksusyhtiöistä LVMH yllätti myönteisesti tuloksellaan. Samoin teknologiayhtiöistä SAP ja ASML raportoivat odotuksia vahvemmat tulokset. Vertailuindeksin sektoreista parhaiten tuottivat teknologia- ja terveydenhuoltosektorit. Heikoiten sen sijaan tuottivat materiaali- ja kiinteistöyhtiöt. Rahaston suhteellista tuottoa nostivat eniten sijoitukset SAPiin, Novo Nordiskiin ja Capgeminihin. Vastaavasti eniten suhteellista tuottoa painoivat sijoitukset Pumaan, EDP Renovaveisiin ja Inineon Technologiesiin. Teimme rahaston salkussa muutoksia kuukauden aikana ostamalla uutena sijoituksena ranskalaista viestintäyhtiö Publicisia ja myymällä pois sveitsiläisen luksusyhtiö Richemontin. Helmikuussa suurin kiinnostus kohdistuu paitsi inflaatio- ja talouskasvulukuihin, myös yhtiöiden raportoimiin tuloksiin ja ennen kaikkea alkaneen vuoden tulosohjeistuksiin. Ilman inflaatiota nostavia shokkeja keskuspankit voinevat jatkaa ohjauskorkojensa laskemista sellaisessakin tapauksessa, ettei talouskasvu osoittaisikaan hiipumisen merkkejä.

Seppo Kurki-Suonio

Rahastoa hoitaa

Seppo Kurki-Suonio
johtaja,
Osakesijoitukset
seppo.kurki-suonio@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 30.01.2024

Rahasto Nettoarvosta Muutos
Novo Nordisk A/S 5,67 % 0,5 %
ASML Holding NV 4,64 % 0,63 %
Schneider Electric SE 4,08 % 0,2 %
Allianz SE 3,52 % 0,04 %
SAP SE 3,38 % 0,41 %
ABB Ltd 3,24 % -0,11 %
Novartis AG 3,21 % 0,12 %
AstraZeneca PLC 3,12 % -0,02 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 2,88 % -0,35 %
Deutsche Telekom AG 2,5 % 0,08 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

 

S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake Sijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus: 743700QXXV6LE3SLPT87
Julkaisupäivä: 21.12.2022. Päivitetty: 8.12.2023

Tiivistelmä

Tämä rahasto on tiedonantoasetuksen 9 artiklan mukainen tuote ja sen tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yhtiöihin, joiden hiilijalanjälki on matala ja jotka ovat neutraalissa tai positiivisessa asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilisyyttä. Rahasto poissulkee sijoituksistaan S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisten poissulkujen lisäksi kaikki fossiilisen energian tuottajat, fossiilisten energianlähteiden varantoja omistavat yhtiöt sekä sellaiset sähköntuotantoon keskittyvät yhtiöt, jotka käyttävät tuotannossa fossiilisia polttoaineita.

Rahasto sitoutuu tekemään 90 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Jotta sijoitus voidaan katsoa kestäväksi, ei se saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tavoitteille.

Varmistamme ettei merkittävää haittaa aiheudu seulomalla sijoituskohteemme. Käytännössä selvitämme, tuleeko sijoituskohteena olevan yhtiön liikevaihdosta yli 50 prosenttia tuotteista tai palveluista, joilla on haitallisia vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai onko yhtiö osallinen yhteen tai useampaan todella vakavaan kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyvään kiistaan tai rikkomukseen. Mikäli jompikumpi näistä toteutuu, katsotaan yhtiön aiheuttavan merkittävää haittaa eikä se siten täytä kestävän sijoituksen kriteereitä.

Lisäksi varmistamme, etteivät sijoituskohteemme aiheuta merkittävää haittaa rikkomalla kansainvälisiä normeja. Seuraamamme kansainväliset normit koskevat muun muassa ihmisoikeuksia, työelämään liittyviä oikeuksia, ympäristöä ja korruption ehkäisyä.

Tämän rahaston osalta seurataan myös pakollisia haitallisia kestävyysvaikutuksia kuvaavia indikaattoreita.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahaston tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilipäästöjen vähentäminen. Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yhtiöihin, joiden hiilijalanjälki on matala ja jotka ovat neutraalissa tai positiivisessa asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilisyyttä. Rahasto poissulkee sijoituksistaan S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisten poissulkujen lisäksi kaikki fossiilisen energian tuottajat, fossiilisten energianlähteiden varantoja omistavat yhtiöt sekä sellaiset sähköntuotantoon keskittyvät yhtiöt, jotka käyttävät tuotannossa fossiilisia polttoaineita.

Rahaston hiilijalanjälki on vähintään 50 prosenttia pienempi verrattuna eurooppalaisen yleisen osakemarkkinan hiilijalanjälkeen. Hiilijalanjälkeä kuvataan CO2e intensiteetin painotetulla keskiarvolla.

Rahaston vertailuarvoksi on nimetty MSCI Europe Climate Paris Aligned Net EUR -indeksi, joka huomioi rahaston kestävyyteen liittyvät tavoitteet.

Rahasto voi myös tehdä sijoituksia EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin toimintoihin, jotka edistävät ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Lisäksi rahasto sitoutuu kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Kestäväksi sijoitukseksi katsotaan yhtiö, joka muun muassa edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.

Sijoitusstrategia

Rahasto on aktiivinen ja sen tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita, Omistajapolitiikkaa sekä Ilmastostrategiaa. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme.

Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia huomioidaan eri vastuullisen sijoittamisen strategioiden avulla, kuten ESG-integroinnilla, poissulkemalla, suosimalla ja omistajavaikuttamisella.

ESG-integroinnilla, eli vastuullisuusasioiden sisällyttämisellä sijoituspäätöksiin, pyritään arvioimaan kestävyysriskien ja -mahdollisuuksien vaikutuksia yritysten liiketoimintaan tulevaisuudessa. Oman analyysin tukena voidaan käyttää esimerkiksi ESG-luokituksia.

Poissulkeminen on merkittävä strategia kestävyysriskien huomioimisessa. Riskejä pyritään pienentämään jättämällä kategorisesti sijoittamatta ennalta määriteltyjen ominaisuuksien mukaisiin yhtiöihin. Rahasto poissulkee S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisten poissulkujen lisäksi kaikki fossiilisen energian tuottajat, fossiilisten energianlähteiden varantoja omistavat yhtiöt sekä sellaiset sähköntuotantoon keskittyvät yhtiöt, jotka käyttävät tuotannossa fossiilisia polttoaineita.

Rahasto suosii sellaisia yhtiötä, joiden valmistamat tuotteet tai palvelut auttavat ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja jotka ovat neutraalissa tai positiivisessa asemassa kun siirrytään kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.

Rahastossa hyödynnetään myös omistajavaikuttamista eri keinoin. Mahdollisia keinoja ovat: yhtiökokouksissa äänestäminen, suora ESG-aiheinen keskustelua yhtiöiden kanssa ja sijoittajien yhteisvaikuttamiset.

Sijoituspäätöksiä tehdessä arvioimme sijoituskohteidemme hyvää hallintotapaa analysoimalla muun muassa liiketoiminnan etiikkaa, omistajakontrolleja sekä hallituksen ominaisuuksia. Mikäli yhtiöillä on vakavia rikkomuksia hallintotapa-asioissa, voimme joko aloittaa yhtiöön vaikuttamisen tai lisätä yhtiön poissulkulistallemme.

Lisätietoja rahaston yleisestä sijoituspolitiikasta löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 90 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan.

Hyödynnämme seurannassa kolmannen osapuolen dataa. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta. Lisäksi edellytämme, että käyttämämme datan toimittaja arvioi säännöllisesti toimittamansa tiedon ja sen tuottamiseen liittyvän metodologian ajantasaisuutta.

Menetelmät

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista. 

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamisen mittaamiseen käytetään muun muassa hiili-intensiteettiä ja sijoituskohteiden kykyä siirtyä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Lisäksi varmistetaan, ettei rahasto sijoita fossiilisen energian tuottajiin, fossiilisten energianlähteiden varantoja omistaviin yhtiöihin tai sellaisiin sähköntuotantoon keskittyviin yhtiöihin, jotka käyttävät tuotannossa fossiilisia polttoaineita. 

Rahastossa varmistetaan myös, että kestävien sijoitusten vähimmäisosuus täyttyy. Jotta sijoitus katsotaan kestäväksi, tulee sen vaikuttaa positiivisesti yhteen tai useampaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, eikä se saa aiheuttaa merkittävää haittaa yhdellekään tavoitteelle. Lisäksi EU:n luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset ovat kestäviä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen laskennassa hyödynnetään yhtiöiden tuottamien tuotteiden ja palveluiden sekä toiminnan vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. Näiden perusteella lasketaan yhtiön nettovaikutus jokaiselle tavoitteelle.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Käytämme pääasiallisesti MSCI ESG Research LLC:n tuottamaa tietoa, varmistaaksemme, että ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää. Lisäksi pyrimme keräämään kestävyyteen liittyviä tietoja mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Johtuen siitä, että sijoituskohteena olevat yhtiöt eivät vielä kaikilta osin raportoi kestävyyteen liittyvistä seikoista, perustuu käytössämme oleva tieto osittain arvioihin eikä käytössä oleva tieto kata kaikkia sijoituskohteita. Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Rahasto voi edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia vaikuttamalla sijoituskohteena oleviin yrityksiin. Lisätietoja käytössä olevista vaikuttamiskeinoistamme löydät Omistajapolitiikastamme. Lisäksi raportoimme puolivuosittain vastuullisen sijoittamisen raportissa toteuttamistamme vaikuttamistoimenpiteistä. Löydät edellä mainitut asiakirjat verkkosivuiltamme.

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahaston vertailuarvoksi on nimetty MSCI Europe Climate Paris Aligned Net EUR -indeksi, joka huomioi rahaston kestäviä sijoituksia koskevan tavoitteen.

Vertailuarvon tavoitteena on torjua ilmastonmuutokseen liittyvä riskejä ja lisäksi se huomioi myös Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut ilmaston lämpenemistä koskevat pitkän aikavälintavoitteet.

Vertailuarvo on mukautettu 1,5 asteen skenaarion kanssa ja se sisältää esimerkiksi vuosittaisen 10 prosentin hiili-intensiteetin vähennystavoitteen. Vertailuarvo tavoittelee vähintään viidenkymmenen prosentin vähennystä hiili-intensiteettiin emoindeksiin nähden ja painottaa yhtiöitä, jotka asettavat päästövähennystavoitteita sekä yhtiöitä, joilla on korkea valmius vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen. Lisäksi vertailuarvo painottaa yhtiöitä, joiden liiketoiminta tuottaa ratkaisuja ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin. Vertailuarvo alipainottaa suurimpia CO2-päästöjen aiheuttajia sekä yhtiöitä, jotka ovat alttiita ilmastosiirtymäriskeille.

Lisätietoa vertailuarvosta kuten laskemiseen käytettävistä menetelmistä ja tasapainottamisesta on saatavilla rahastoyhtiöstä tai osoitteesta https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-indexes/climate-paris-aligned-indexes.

Vertailuarvo täyttää asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 23 b alakohdassa tarkoitetun Pariisin sopimuksen mukaisen EU:n vertailuarvon vaatimukset.

Summary in English

This Fund is a product falling under Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), and its objective is to make sustainable investments in companies with a low carbon footprint, and which are in a neutral or positive position as societies move towards low carbon emissions. In addition to the exclusions applied by the Fund in accordance with the principles for responsible investment of S-Bank Wealth Management, the Fund excludes from its investments all fossil energy producers, companies owning fossil energy source reserves, and companies focusing on electricity generation that use fossil fuels in their production.

The Fund is committed to making 90% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.