Siirry suoraan sisältöön

Käyttöehdot

Palvelun ehdot

Käydessäsi näillä Internet-sivuilla tai lukiessasi uutiskirjeitämme hyväksyt samalla alla mainitut ehdot. Eri asiakirjat ja sivujen osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Verkkopankin käyttöön sovelletaan erillisiä S-Pankin digitaalisten palvelujen yleisiä ehtoja.

Näiden Internet-sivujen sekä uutiskirjeiden sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan" eikä Palveluntarjoaja anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja lisäksi pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja sekä uutiskirjeiden sisältöä tai sulkea ne milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Näillä Internet-sivuilla tai uutiskirjeissämme olevaa tuotteita koskevaa tietoa tai markkinointia ei tule pitää tarjouksena tai sopimuksen hyväksymisenä, ellei niissä nimenomaisesti mainita toisin. Sivuilla tai uutiskirjeissä olevaa informaatiota ei voida pitää osto- tai myyntikehotuksena taikka -suosituksena, ellei näin nimenomaisesti erikseen mainita. Palveluntarjoaja ei vastaa sivuilla olevien laskurien tai muiden ohjeiden ja neuvojen noudattamisesta asiakkaalle aiheutuvista vahingoista, vaan vastuu sivujen sisällön tulkitsemisesta on yksin asiakkaalla. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien toimesta, ilman palveluntarjoajan suostumusta, näille sivuille liitetyistä tarjouksista taikka markkinoinnista. Palveluntarjoaja ei vastaa näillä Internet-sivuilla tai uutiskirjeissä olevien muiden palvelujentarjoajien Internet-sivuille ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista eikä niihin kohdistuvasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.

Immateriaalioikeudet ja omistusoikeus

Näiden Internet-sivujen ja uutiskirjeiden tekijänoikeus © ja omistusoikeus kaikkeen aineistoon sekä kaikki muut immateriaali- ja muut oikeudet kuuluvat S-Pankille Suomessa ja kaikissa muissa maissa. S-Pankin Internet-sivuja tai uutiskirjeitä saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustoilta löytyvää aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin tai uutiskirjeisiin sisältyviä tavaramerkkejä tai liikemerkkejä (logo) ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman pankin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Yrityksen nimi S-Pankki Oyj
S-Banken Abp
S-Bank Plc
Y-tunnus 2557308-3
Kotipaikka Helsinki, Suomi

Postiosoite S-Pankki Oyj
PL 77
00088 S-RYHMÄ

Käyntiosoite Fleminginkatu 34
00510 HELSINKI
Puhelin 010 768 011 (pvm/mpm)

Talletukset ja palvelu kuuluvat Talletussuojarahaston järjestelmän piiriin

Rahoitusvakausvirasto
Talletussuojarahasto
Työpajankatu 13, PL 70
00581 Helsinki
www.rvv.fi


S-Pankki Oyj:n liiketoimintaa valvoo:

Finanssivalvonta
Markkinavalvonta
Snellmaninkatu 6, 00100 Helsinki
PL 109, 00101 Helsinki
www.finanssivalvonta.fi

Kuluttaja-asioissa myös kuluttaja-asiamies valvoo toimintaamme.

Kuluttaja-asiamies
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
PL 5, 00531 Helsinki
www.kkv.fi

Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietoja koskevien säännösten noudattamista.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
www.tietosuoja.fi

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain noudattamista.

Liikenne- ja viestintävirasto
PL 320, 00059 TRAFICOM
www.traficom.fi

 

Tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisuelimet

Asiakkailla voi olla mahdollisuus saattaa pankkia kohtaan esitettävät vaatimukset alla seuraavien puolueettomien ja riippumattomien riidanratkaisuelinten käsiteltäviksi.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta, Arvopaperilautakunta
Porkkalankatu 1,
00180 HELSINKI
www.fine.fi


Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3, PL 306
00531 HELSINKI
www.kuluttajariita.fi