Siirry suoraan sisältöön

Pohjoismaiset Osinkoyhtiöt Autocall

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Pohjoismaiset Osinkoyhtiöt Autocall on enintään 5-vuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu on sidottu viiden pohjoismaisen, vakaata osinkotuottoa maksavan yhtiön osakkeen muodostaman osakekorin kehitykseen. Osakekorin yhtiöt ovat tasapainoin AstraZeneca Plc, Nordea Bank AB, Sampo Oyj, Swedbank AB ja Telia Company.

Mikäli jonakin puolivuosittaisena tarkastelupäivänä osakekorin arvo on vähintään lähtötasolla, joukkovelkakirjalaina lunastetaan takaisin ja sijoittajalle maksetaan nimellispääoman lisäksi kiinteä kuponki, joka on 4,25 % kerrottuna kuluneiden puolivuotisjaksojen lukumäärällä. Ensimmäinen tarkastelupäivä on noin vuoden kuluttua sijoitusajan alusta. Kuponki maksetaan vain siinä tapauksessa, että osakekorin arvo on jonakin tarkastelupäivänä vähintään lähtötasolla.

Mikäli joukkovelkakirjalainaa ei ole lunastettu ennenaikaisesti takaisin, ja viimeisenä tarkastelupäivänä vuonna 5 osakekorin arvo on alle lähtötason, mutta vähintään 80 % alkuarvosta, sijoitettu nimellispääoma maksetaan eräpäivänä kokonaisuudessaan takaisin. Jos osakekorin arvo on viimeisenä tarkastelupäivänä alle 80 % alkuarvosta (eli indeksi on laskenut yli 20 %), sijoitettuun pääomaan kohdistuu tappiota ja sijoittajalle eräpäivänä maksettava summa määräytyy osakekorin kehityksen perusteella.

Liikkeeseenlaskupäivä 1.6.2017
Eräpäivä 1.6.2022
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Finnish']

Tuottohistoria 15.12.2021

Erääntymisarvo 138,25 %
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Viiden yhtiön osakkeen tasapainoin (1/5) muodostama osakekori. Osakekorin yhtiöt ovat AstraZeneca Plc, Nordea Bank AB, Sampo Oyj, Swedbank AB ja Telia Company.

Tuottomahdollisuus

Ehdollinen, kiinteä kuponki 4,25 % x puolivuotisjakso.

 

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.