Siirry suoraan sisältöön

Nordic Top 5 Autocall

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Nordic Top 5 Autocall on enintään 5-vuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu on sidottu viiden pohjoismaisen yhtiön osakkeen muodostaman osakekorin kehitykseen. Osakekorin yhtiöt ovat tasapainoin Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Hennes & Mauritz AB (publ), Pandora A/S ja Skanska AB (publ).

Mikäli jonakin vuosittaisena tarkastelupäivänä osakekorin arvo on vähintään lähtötasolla, joukkovelkakirjalaina lunastetaan takaisin ja sijoittajalle maksetaan nimellispääoman lisäksi kiinteä kuponki 8,5 % kerrottuna kuluneiden vuoden jaksojen lukumäärällä. Kuponki maksetaan vain siinä tapauksessa, että osakekorin arvo on jonakin tarkastelupäivänä vähintään lähtötasolla.

Mikäli joukkovelkakirjalainaa ei ole lunastettu ennenaikaisesti takaisin, ja viimeisenä tarkastelupäivänä vuonna 5 osakekorin arvo on alle lähtötason, mutta vähintään 80 % alkuarvosta, sijoitettu nimellispääoma maksetaan eräpäivänä kokonaisuudessaan takaisin. Jos osakekorin arvo on viimeisenä tarkastelupäivänä alle 80 % alkuarvosta (eli indeksi on laskenut yli 20 %), sijoitettuun pääomaan kohdistuu tappiota ja sijoittajalle eräpäivänä maksettava summa määräytyy osakekorin kehityksen perusteella.

Liikkeeseenlaskupäivä 1.11.2017
Eräpäivä 1.11.2022
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Finnish']

Tuottohistoria 01.11.2021

Erääntymisarvo 134,00 %
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Viiden yhtiön osakkeen tasapainoin (1/5) muodostama osakekori. Osakekorin yhtiöt ovat Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Hennes & Mauritz AB (publ), Pandora A/S ja Skanska AB (publ).

Tuottomahdollisuus

Ehdollinen, kiinteä kuponki 8,5 %.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.