Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus ja vaikuttavuus

Vastuullisuus on S-Pankille tärkeä asia. Siksi se on keskeinen osa sijoituspäätöksiämme. Sijoitusten tuoton lisäksi S-Pankki pyrkii myös luomaan yhteiskunnallista hyötyä vastuullisessa sijoittamisessa.

Suomen markkinoille fossiilisista polttoaineista vapaa rahasto

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Samalla se on riski, joka jokaisen säästäjän on syytä huomioida omissa sijoituksissaan. S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG -rahasto noudattaa S-Pankki-rahastojen kattavia vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tutustu rahastoon

Vastuullisuus

Meille on tärkeää, että sijoituskohteemme noudattavat yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä liiketapoja ja vastuullisuuteen liittyviä aloitteita. Näemme vastuullisuuden yhtenä yritysten kilpailutekijänä. Vastuullisuuden arvioinnilla voimme saada tietoa riskeistä ja mahdollisuuksista, jotka vaikuttavat potentiaalisesti tulevaisuudessa yrityksen taloudelliseen tulokseen vaikkapa myynnin tai kulujen muutoksen kautta.

Osake- ja korkorahastoissamme huomioidaan vastuullisuus kattavasti osana normaalia sijoitustoimintaa. Lisäksi valikoimastamme löytyy vastuullisuusrahastoja, joissa on lisänä jokin erityinen vastuullisuuteen liittyvä vaatimus.

Lue lisää vastuullisuudesta sijoitustoiminnassamme

Rahastojen hiilijalanjälki

Sijoituskohteiden poissulkeminen

Vaikuttavuus

Sijoittamisella voidaan tavoitella tuoton lisäksi positiivista vaikuttavuutta. S-Pankki on tuoton ja yhteiskunnallisen hyödyn yhdistävän vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä Suomessa. Vaikuttavuussijoittaminen (engl. Impact Investing) on vastuullisen sijoittamisen alalaji tai strategia. Siinä sijoituksia suunnataan toimintaan, jolla tavoitellaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Tuotto-riski-tarkastelun rinnalle nousee siis kolmas ulottuvuus: vaikuttavuus.

S-Pankki tarjoaa useita vaikuttavuussijoittamisen tuotteita, kuten tulosperusteisia rahoitussopimuksia (engl. Social Impact Bonds), joiden toteuttamisessa S-Pankki on Pohjoismaiden johtava toimija.

Lue lisää vaikuttavuussijoittamisesta