Siirry suoraan sisältöön

FIM Uudet Kehittyvät Markkinat 2021

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

FIM Uudet Kehittyvät Markkinat 2021 on pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, joka tarjoaa mahdollisuuden hyötyä kolmen FIMin rahaston tuottopotentiaalista.

Rahastot ovat seuraavan sukupolven kehittyville markkinoille sijoittava FIM Frontier, laajasti kehittyville korkomarkkinoille sijoittava FIM Kehittyvä Korko ja Lähi-idän ja Afrikan markkinoille sijoittava FIM Sahara.  Sijoituksen tuotto määräytyy edellä mainittuihin rahastoihin perustuvan FIM Uudet Kehittyvät Markkinat 2021 -indeksin kehityksen perusteella.

Nimellispääoman takaisinmaksu on sidottu 75 eurooppalaisen High Yield -yhtiön luottoriskiin. Kukin mahdollinen luottovastuutapahtuman kohdannut viiteyhtiö pienentää noin 1,334 prosenttiyksiköllä (noin 1/75:lla) eräpäivänä takaisin maksettavaa nimellispääomaa. Luottovastuutapahtumia ovat konkurssi, vakava maksuhäiriö, valtiollinen väliintulo ja velkojen uudelleenjärjestely. 

Lue lisää markkinointimateriaalista!

Sijoitusaika Noin 5,2 vuotta
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/investing-anchor' for 'Finnish']

Sijoituksen tekeminen

Merkintäaika 28.9.–19.10.2015
Vähimmäissijoitus 22 000 €
Merkintähinta 110 % nimellisarvosta
Merkintäpalkkio 1 % nimellisarvosta

Lisätietoja ja merkintäohjeet FIM Asiakaspalvelu, puh. (09) 6134 6250.

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

FIM Uudet Kehittyvät Markkinat 2021 -indeksi sekä Markit iTraxx Europe Crossover -indeksin Sarjan 24 yhtiöt (75 eurooppalaista High Yield -yhtiötä)

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.

Katso tarkemmin markkinointimateriaali, lainakohtaiset ehdot ja liikkeeseenlaskijan 23.9.2015 päivätty lainaesite (Prospectus for up to EUR 20,000,000 Zero Coupon Zero Recovery Linear Basket Credit Linked Notes with Mutual Fund Linked Payment due 2021 linked to the credit of iTraxx Europe Crossover Series 24) ja lainaesitteessä viitattu 22.6.2015 päivätty ohjelmaesite (Base Prospectus) täydennyksineen. Joukkovelkakirjalainan tuoton maksuun ja nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

FIM Sijoituspalvelut Oy ("FIM") uses the Prospectus for up to EUR 20,000,000 Zero Coupon Zero Recovery Linear Basket Credit Linked Notes with Mutual Fund Linked Payment due 2021 linked to the credit of iTraxx® Europe Crossover Series 24 (the "Notes") in respect of any offer or sale of the Notes by FIM to investors in accordance with the terms of the consent granted to FIM by UBS AG, London branch as issuer of the Notes.