Siirry suoraan sisältöön

Pohjoismaiset Pankit Autocall

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Pohjoismaiset Pankit Autocall on enintään 5-vuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu ovat sidottuja kolmen pohjoismaisen pankin osakkeen muodostaman osakekorin kehitykseen. Osakekorin yhtiöt ovat tasapainoin Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB ja Svenska Handelsbanken AB.

Mikäli jonakin vuosittaisena tarkastelupäivänä osakekorin arvo on vähintään lähtötasolla, joukkovelkakirjalaina lunastetaan takaisin ja sijoittajalle maksetaan nimellispääoman lisäksi kiinteä kuponki, joka on 10,6 % x lunastusvuosi. Ehdollinen kuponki maksetaan vain siinä tapauksessa, että osakekorin arvo on jonakin tarkastelupäivänä vähintään lähtötasolla.

Mikäli joukkovelkakirjalainaa ei ole lunastettu ennenaikaisesti takaisin, ja viimeisenä tarkastelupäivänä vuonna 5 osakekorin arvo on alle lähtötason, mutta vähintään 80 % alkuarvosta, sijoitettu nimellispääoma maksetaan eräpäivänä kokonaisuudessaan takaisin. Jos osakekorin arvo on viimeisenä tarkastelupäivänä alle 80 % alkuarvosta (eli osakekori on laskenut yli 20 %), sijoitettuun pääomaan kohdistuu tappiota ja sijoittajalle eräpäivänä maksettava summa määräytyy osakekorin kehityksen perusteella.

Liikkeeseenlaskupäivä 21.11.2016
Eräpäivä 20.11.2017
Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Finnish']

Tuottohistoria 20.11.2017

Erääntymisarvo 110,60 %
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Kolmen yhtiön osakkeen tasapainoin (1/3) muodostama osakekori. Osakekorin yhtiöt ovat  Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB ja Svenska Handelsbanken AB.

Tuottomahdollisuus

Ehdollinen, kiinteä kuponki 10,6 % x lunastusvuosi

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.