Siirry suoraan sisältöön

Metalli- ja Kaivosteollisuus Kuponki USD

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Metalli- ja Kaivosteollisuus Kuponki USD enintään 5 vuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu on sidottu kohde-etuuden, yhdysvaltalaisten metalli- ja kaivosteollisuuden yhtiöiden osakkeiden hintakehitystä kuvaavan pörssinoteeratun rahaston, SPDR S&P Metals & Mining -ETF:n, kehitykseen.

Sijoittajalle maksetaan kiinteä, 10,88 % kuponki, mikäli kohde-etuuden arvo on vuosittaisena tarkastelupäivänä vähintään 75 % alkuarvostaan (eli ei ole laskenut yli 25 % alkuarvostaan). Muutoin kuponkia kuluneelta vuoden jaksolta ei makseta eikä mahdollisten tällaisten jaksojen kuponkeja voi saada jälkikäteen.

Joukkovelkakirjalaina lunastetaan ennenaikaisesti takaisin, mikäli kohde-etuuden arvo on vuosittaisena tarkastelupäivänä vähintään lähtötasolla. Mikäli ennenaikaista lunastusta ei ole tapahtunut ennen viimeistä tarkastelupäivää, sijoittajalle eräpäivänä takaisinmaksettavan nimellispääoman suuruus on ehdollinen kohde-etuuden kehitykselle sijoitusaikana. Sijoitettu nimellispääoma maksetaan eräpäivänä kokonaisuudessaan takaisin, jos kohde-etuuden arvo on viimeisenä tarkastelupäivänä vähintään 75 % alkuarvostaan. Jos kohde-etuuden arvo on viimeisenä tarkastelupäivänä alle 75 % alkuarvosta (eli kohde-etuus on laskenut yli 25 %), sijoitettuun pääomaan kohdistuu tappiota ja sijoittajalle eräpäivänä maksettava summa määräytyy kohde-etuuden kehityksen perusteella.

Liikkeeseenlaskupäivä 29.12.2016
Eräpäivä 29.12.2017
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Finnish']

Tuottohistoria 29.12.2017

Erääntymisarvo 110,88 %
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Yhdysvaltalaisten metalli- ja kaivosteollisuuden yhtiöiden osakkeiden hintakehitystä kuvaava pörssinoteerattu rahasto SPDR S&P Metals & Mining -ETF (Exchange Traded Fund).

Tuottomahdollisuus

Ehdollinen kiinteä kuponki, 10,88 %.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.