Siirry suoraan sisältöön

Yrityslainakori Eurooppa 2021 II

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Yrityslainakori Eurooppa 2021 II on noin viisivuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääomanpalautus ovat sidottuja 75 eurooppalaisen High Yield -yhtiön luottoriskiin.

Sijoittajalle maksetaan sijoitusaikana kuponkia neljännesvuosittain ja koko nimellispääoma palautetaan erääntymispäivänä, mikäli yksikään viiteyhtiö ei kohtaa luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Kukin luottovastuutapahtuman kohdannut viiteyhtiö pienentää noin 1,334 prosenttiyksiköllä (noin 1/75) jäljellä olevaa nimellispääomaa, jolle kuponki lasketaan sekä eräpäivänä takaisinmaksettavaa nimellispääomaa. Luottovastuutapahtumia ovat konkurssi, vakava maksuhäiriö, valtiollinen väliintulo ja velkojen uudelleenjärjestely.

Liikkeeseenlaskupäivä 4.12.2015
Eräpäivä 11.1.2021
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Markit iTraxx Europe Crossover -indeksin Sarjan 24 yhtiöt (75 eurooppalaista High Yield -yhtiötä).

Tuottomahdollisuus

Kuponki: Vuodet 1-3: kiinteä 5,0 % p.a., vuodet 4-5: vaihtuva Euribor 3 kk + 2,0 % p.a. Kuponki maksetaan neljännesvuosittain.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan. Luottovastuuaika: 4.12.2015–20.12.2020.