Siirry suoraan sisältöön

Eurooppa Kuponki Autocall

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Eurooppa Kuponki Autocall on enintään 5 vuotinen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu ovat sidottuja kolmen eurooppalaisen toimialaindeksin kehitykseen. Kohde-etuudet ovat eurooppalaisten terveydenhoitoalan yhtiöiden osakkeiden hintakehitystä seuraava STOXX Europe 600 Health Care Price EUR Index -indeksi, eurooppalaisten telekommunikaatioyhtiöiden osakkeiden hinta-kehitystä seuraava STOXX Europe 600 Telecommunications Price EUR Index) -indeksi ja eurooppalaisten sähkön- ja kaasuntuotannon ja -jakelun sekä vesihuollon alalla toimivien yhtiöiden osakkeiden hintakehitystä kuvaava STOXX Europe 600 Utilities Price EUR -indeksi.

 

Mikäli kaikki kohde-etuudet ovat vuosittaisina tarkastelupäivänä vähintään 80 % alkuarvostaan (eli eivät ole laskeneet yli 20 % alkuarvostaan), maksetaan sijoittajalle kiinteä 8,2 % kuponki kaikilta niiltä kuluneilta vuosittaisilta tarkastelujaksoilta, joilta kuponkia ei ole vielä maksettu. Muussa tapauksessa kuponkia ei makseta ollenkaan.

 

Joukkovelkakirjalaina lunastetaan ennenaikaisesti takaisin, mikäli kaikki kohde-etuudet ovat tarkastelupäivänä vähintään lähtötasolla. Mikäli ennenaikaista lunastusta ei ole tapahtunut ennen viimeistä tarkastelupäivää ja yksi tai useampi kohde-etuuksista on viimeisenä tarkastelupäivänä alle 80 % alkuarvostaan (eli on laskenut yli 20 % alkuarvostaan), nimellispääomaa ei makseta kokonaisuudessaan takaisin. Tällöin sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai jopa kokonaan. Eräpäivänä takaisinmaksettava summa vastaa suoraa sijoitusta sijoitusaikana heikoimmin kehittyneeseen kohde-etuuteen, ja sijoittajalle maksetaan eräpäivänä sijoitettu nimellispääoma kerrottuna heikoimman kohde-etuuden loppuarvon ja alkuarvon välisellä suhteella.

Tuotteen seuranta (PDF, 15 kt)

Liikkeeseenlaskupäivä 1.4.2019
Eräpäivä 2.4.2024
Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Finnish']

Tuottohistoria 27.03.2024

Erääntymisarvo 78,23 %
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Eurooppalaisten terveydenhuoltoyhtiöiden osakkeiden hintakehitystä seuraava STOXX Europe 600 Health Care Price EUR Index -indeksi, eurooppalaisten telekommunikaatioyhtiöiden osakkeiden hintakehitystä seuraava STOXX Europe 600 Telecommunications Price EUR Index) -indeksi, eurooppalaisten sähköntuotannon ja -jakelun, kaasunjakelun sekä vesihuollon alalla toimivien yhtiöiden osakkeiden hintakehitystä kuvaava STOXX Europe 600 Utilities Price EUR -indeksi

Tuottomahdollisuus

Ehdollinen, vuosittain maksettava kiinteä 8,2 % kuponki.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan