Siirry suoraan sisältöön

Metsäyhtiöt Kuponki Autocall

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Metsäyhtiöt Kuponki Autocall on enintään 5 vuotinen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu ovat sidottuja kahden pörssiyhtiön osakekurssien kehitykseen. Lainan kohde-etuudet ovat Metsä Board Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n pörssiosakkeet (”osakkeet”).

 

Mikäli molemmat osakkeet ovat puolivuosittaisina tarkastelupäivinä vähintään 70 % alkuarvoistaan, maksetaan sijoittajalle kiinteä, alustavasti 5,68 % kuponki (vastaa noin 11,36 % vuotuista tuottoa) kaikilta niiltä kuluneilta puolivuosittaisilta tarkastelujaksoilta, joilta kuponkia ei ole vielä maksettu. Muussa tapauksessa kuponkia ei makseta. Laina lunastetaan ennenaikaisesti takaisin ja sijoittajalle maksetaan 100 % sijoitetusta nimellispääomasta, mikäli molempien osakkeiden arvot ovat puolivuosittaisena tarkastelupäivänä vähintään lähtötasolla.

 

Mikäli ennenaikaista lunastusta ei ole tapahtunut ja viimeisenä tarkastelupäivänä 19.6.2024 heikommin kehittyneen osakkeen arvo on alle lähtötason, mutta vähintään 70 % (eli on laskenut enintään 30 % lähtöarvostaan), sijoittajalle maksetaan sijoitettu nimellispääoma takaisin. Mikäli heikommin kehittyneen osakkeen arvo on alle 70 % (eli on laskenut yli 30 % alkuarvostaan), sijoitettuun pääomaan kohdistuu tappioita ja eräpäivänä takaisinmaksettava summa määräytyy heikommin kehittyneen osakkeen lainaehtojen mukaisen kehityksen perusteella.

Liikkeeseenlaskupäivä 28.6.2019
Eräpäivä 8.7.2024
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Finnish']

Tuottohistoria 22.04.2020

Erääntymisarvo 105,68 %
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

UPM-Kymmene Oyj:n ja Metsä Board Oyj:n pörssiosakkeet

Tuottomahdollisuus

Ehdollinen, puolivuosittain maksettava kumuloituva kuponki, joka on 5,68 % (vastaa noin 11,36 % vuotuista tuottoa).

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.