Siirry suoraan sisältöön

Yrityslainakori Pohjois-Amerikka Kertyvä+ USD

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Yrityslainakori Pohjois-Amerikka Kertyvä+ USD on noin viisivuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka erääntymisarvo on sidottu 100 pohjoisamerikkalaisen High Yield -yhtiön luottoriskiin.

Sijoitus erääntyy eräpäivänä arvoon 160 % nimellisarvosta, mikäli enintään 15 viiteyhtiötä kohtaa luottovastuutapahtuman luottovastuuaikana. Mahdollisesta kuudennestatoista luottovastuutapahtuman kohdanneesta viiteyhtiöstä alkaen kukin luottovastuutapahtuman luottovastuuaikana kohdannut viiteyhtiö pienentää lainan jäljellä olevaa nimellisarvoa 5,0 prosenttiyksiköllä (1/20) alkuperäisestä. Eräpäivänä sijoitus erääntyy alustavasti arvoon 160 % jäljellä olevasta nimellisarvosta. Luottovastuutapahtumia ovat konkurssi ja vakava maksuhäiriö.

Erääntymisarvon lisäksi sijoittajalle maksetaan eräpäivänä mahdollinen korkoerotuotto, joka perustuu 10 vuoden dollarimääräiseen (USD) korkoon.

Liikkeeseenlaskupäivä 14.12.2016
Eräpäivä 10.1.2022
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 27 yhtiöt (100 pohjoisamerikkalaista High Yield -yhtiötä) sekä 10 vuoden dollarimääräinen (USD) vakiomaturiteetin koronvaihtosopimuskorko (Constant Maturity Swap Rate).

Tuottomahdollisuus

Sijoittajalle maksetaan eräpäivänä mahdollinen korkoerotuotto sekä lainan erääntymisarvo.

Korkoerotuotto on 10 vuoden dollarimääräisen (USD) koron mahdollinen 2,5 %:n ylittävä osa korkoeron määrityspäivänä kerrottuna kymmenellä. Korkoeron määrityspäivä on sijoitusajan lopussa 20.12.2021. Mahdollinen korkoerotuotto lasketaan alkuperäiselle sijoitetulle nimellisarvolle.

Lainan erääntymisarvo on 160 % jäljellä olevasta nimellisarvosta (vuotuinen tuotto noin 9,5 % merkintäpalkkio huomioiden, jos enintään 15 luottovastuutapahtumaa).

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan. Mikäli luottovastuutapahtuman luottovastuuaikana kohdanneita viiteyhtiöitä on 35 tai enemmän, menettää sijoittaja sijoitetun pääoman kokonaisuudessaan. Luottovastuuaika: 14.12.2016–20.12.2021.