Siirry suoraan sisältöön

Yrityslainakori Eurooppa 2020

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Yrityslainakori Eurooppa 2020 on noin viisivuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääomanpalautus ovat sidottuja 75 eurooppalaisen High Yield -yhtiön luottoriskiin.

Sijoittajalle maksetaan sijoitusaikana kuponkia neljännesvuosittain ja koko nimellispääoma palautetaan erääntymispäivänä, mikäli yksikään viiteyhtiö ei kohtaa luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Kukin luottovastuutapahtuman kohdannut viiteyhtiö pienentää noin 1,334 prosenttiyksiköllä (noin 1/75) jäljellä olevaa nimellispääomaa, jolle kuponki lasketaan sekä eräpäivänä takaisin maksettavaa nimellispääomaa. Luottovastuutapahtumia ovat konkurssi, vakava maksuhäiriö, valtiollinen väliintulo ja velkojen uudelleenjärjestely.

Liikkeeseenlaskupäivä 28.9.2015
Eräpäivä 9.7.2020
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Markit iTraxx Europe Crossover -indeksin Sarjan 23 yhtiöt (75 eurooppalaista High Yield -yhtiötä).

Tuottomahdollisuus

Kuponki: vuodet 1-2: kiinteä 5,5 % p.a., vuodet 3-5: vaihtuva Euribor 3 kk + 2,5 % p.a. Kuponki maksetaan neljännesvuosittain.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.