Siirry suoraan sisältöön

Vaikuttavuussijoittaminen

Vaikuttavuussijoittaminen (Impact Investing) on vastuullisen sijoittamisen alalaji tai strategia, jossa sijoituksilla tavoitellaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Tuotto-riski-tarkastelun rinnalle nousee siis kolmas ulottuvuus: vaikuttavuus.

S-Pankki on vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijä Suomessa. Tarjoamme useita vaikuttavuussijoittamisen tuotteita, kuten vaikuttavuussopimuksiin (Social Impact Bonds tai SIB) sijoittavia rahastoja, joiden toteuttamisessa olemme Pohjoismaiden johtava toimija.

Osio otsikolla Asiantuntijat

Vaikuttavuuden edelläkävijä Suomessa

Kokeneet vaikuttavuussijoittamisen asiantuntijamme ovat tuoneet Suomen markkinoille monia täysin uudenlaisia tuotteita, joiden avulla on tuettu työllistymistä, työhyvinvointia, lapsiperheiden hyvinvointia sekä maatalouden siirtymää uudistavaan maatalouteen.

Jani Kempas
johtaja, vaikuttavuussijoittaminen

Osio otsikolla Vaikuttavuussijoittaminen?

Mitä vaikuttavuussijoittaminen on?

 

Vaikuttavuussijoittaminen on sijoittamistapa eikä se ole omaisuuslaji, kuten osakkeet, korot tai kiinteistöt. Sen eri muotoja yhdistää usein kolme tekijää:

  1. Sijoituksen kohde pyrkii yhteiskunnallisen tai ympäristölliseen hyötyyn
  2. Sijoituksella on selkeitä, mitattavissa olevia vaikutustavoitteita
  3. Sijoituksella on taloudellinen tuottotavoite

Vaikuttavuussijoitukset tavoittelevat siis sekä tuottoa että vaikuttavuutta. Tämä kahden tavoitteen lähestymistapa murtaa perinteisiä ajatusmalleja siitä, että sijoituksissa olisi kyse vain taloudellisesta tuotosta eikä niissä huomioida yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä tekijöitä.

Osio otsikolla Vaikuttavuussopimukset?

Mitä vaikuttavuussopimukset ovat?

 

Vaikuttavuussopimukset ovat sijoitusmuoto, joka perustuu sopimukseen tilaajan, toimittajan ja yksityisen sijoittajan välillä:

  1. Tilaaja, kuten valtio, pyrkii ratkaisemaan yhteiskunnallisen haasteen
  2. Toimittaja laatii ratkaisuksi toimintasuunnitelman ja rahoitusmallin
  3. Sijoittajalle maksetaan tuottoa, jos suunniteltu toimenpide onnistuu

Vaikuttavuussopimukset perustuvat yksityisen ja julkisen sektorin väliseen yhteistyöhön. Saavutetulla, mitattavalla vaikuttavuudella on suora yhteys rahaston tuottoon, sillä tilaaja ostaa suoritteiden sijasta tuloksia ja maksaa rahastolle vain, mikäli mitattavia positiivisia tuloksia syntyy.

Hyvinvointia Lapset SIB -hankkeen avulla

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön yhtenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Katso videolta millaisia mahdollisuuksia säätiön asiamies Ulla Nord näkee Lapset SIB -hankkeessa.

Lapset SIB on vaikuttavuusinvestoimisen hanke, jossa yksityinen pääoma tavoittelee tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Lapset SIB -hankkeessa kunnat, sijoittajat, järjestöt ja yritykset yhdistävät voimansa lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. S-Pankki hallinnoi hankkeeseen liittyvää rahastoa.

Tutustu Lapset SIB -hankkeeseen

Osio otsikolla Rahastot

Vaikuttavuussijoittamisen rahastot


S-Pankki on vaikuttavuussijoitusyhtiö Epiquksen ostamisen kautta noussut Pohjoismaiden johtavaksi toimijaksi vaikuttavuussijoittamisen ja vaikuttavuussopimusten (SIB) toteuttajana. Tällä hetkellä toiminnassa on kolme SIB-rahastoa, yksi rahastojen rahasto ja yksi erikoissijoitusrahasto.

Tutustu vaikuttavuussijoittamisen rahastoihin

Vaikuttavuussijoittaminen – uusi sijoittamistapa suurella kasvupotentiaalilla

Käsite sai alkunsa vuonna 2007

Impact Investing -käsite sai alkunsa Rockefeller-säätiön konferenssikeskuksessa Bellagiossa vuonna 2007. Säätiö kutsui kokoon joukon suursijoittajia, yrittäjiä ja filantrooppeja miettimään yhdessä sopivaa nimeä sijoituksille, joiden pyrkimyksenä on tuottaa perinteisen taloudellisen tuoton ohella selkeää ja mitattavissa olevaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä. Kansainvälinen vaikuttavuussijoittamisen järjestö Global Impact Investing Network (GIIN) perustettiin vuonna 2009.

Tuotto- ja vaikutustavoitteet toteutuneet hyvin

Sijoitusten taloudellinen tuotto voi olla markkinatuoton mukainen tai sitä alempi riippuen sijoittajien strategisista tavoitteista. Vaikuttavuussijoitukset ovat saavuttaneet tuotto- ja vaikutustavoitteensa paremmin kuin hyvin. GIIN-järjestön julkaisemassa Annual Impact Investor Survey 2020 -tutkimuksessa 88 prosenttia vastanneista sijoittajista kertoi toteutuneen tuoton vastanneen tai ylittäneen odotetun tason. Peräti 99 prosenttia sijoittajista taas kertoi vaikuttavuustavoitteen vastanneen tai ylittäneen odotukset.

Markkinoiden kasvupotentiaali suuri

Kesäkuussa 2020 GIIN-järjestö arvioi Annual Impact Investor Survey 2020 -tutkimuksessa vaikuttavuussijoitusten maailmanlaajuisen markkina-arvon olevan 715 miljardia dollaria. Maailmanpankin alaisen International Finance Corporationin tuoreimman Investing for Impact -raportin mukaan vaikuttavuussijoittamisen suosio on edelleen jatkanut kasvuaan. Viimeisin kasvupyrähdys suosiossa seurasi koronapandemiaa.

Nopea muutos tarjoaa mahdollisuuksia

Koronapandemia nosti esiin taloudellisesta eriarvoisuudesta sekä työmarkkinoiden epävarmuudesta johtuvat sosioekonomiset haasteet. Geopoliittiset kriisit ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat poikkeukselliset sääilmiöt kasvattavat tietoisuutta ympäristötekijöiden merkityksestä. Vaikuttavuussijoittaminen on tehokas tapa reagoida suuriin yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin. Nopeasti muuttuva maailma tarjoaakin sijoittajille enenevissä määrin erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa.

Osio otsikolla Lue lisää

Lue lisää aiheesta