Siirry suoraan sisältöön

Vastuunrajoituslauseke

S-Pankki-konserni ei takaa Strukturoidut sijoitustuotteet -sivujen tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta, soveltumattomuudesta eikä myöskään vastaa päivitysten viivästyksistä.

Kunkin tuotteen seuranta on sijoittajaa varten julkisista lähteistä koottu seurantataulukko sijoitustuotteeseen liittyvien kohde-etuuksien kehityksestä ja sijoitustuotteen teoreettisesta arvosta/tuotosta eräpäivänä laskettuna kohde-etuuksien tämänhetkisen kehityksen ja sijoitustuotteiden lainaehtojen perusteella. Kohde-etuuksien historialliseen kehitykseen perustuva tilanne ei ole tae tulevasta sijoitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta, vaan kohde-etuusseurannan tavoitteena on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskentaa laina-aikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.