Siirry suoraan sisältöön
Vähähiilisyyteen siirtymisen edelläkävijöihin sijoittava osakerahasto

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti painottaen yhtiöitä, jotka tuottavat ratkaisuja yhteiskuntien siirtymässä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta. Rahasto sijoittaa myös yhtiöihin, joilla nähdään olevan keskimääräistä paremmat valmiudet vastata yhteiskuntien vähähiilisyystavoitteiden asettamiin haasteisiin sekä hyödyntää niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet. Rahaston sijoituskohteet edesauttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, minkä lisäksi rahasto poissulkee tiettyjä toimialoja. Sijoitukset kohdistuvat pääosin EU:n Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet huomioon ottavan vertailuindeksin sisältämiin yhtiöihin.

Riski
Osuuden arvo 24.6.2024
53,9620 €
Tuotto 12 kk*
17,14 %
Tuotto alusta*
7,23 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

S-Pankki Brändit Osake sai uuden nimen – tervetuloa S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake Sijoitusrahasto!

S-Pankki Brändit Osake Sijoitusrahaston säännöt ja nimi muuttuivat 8.12.2023

S-Pankki Brändit Osake Sijoitusrahaston säännöt ja nimi muuttuivat 8.12.2023. Rahaston uusi nimi on S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake Sijoitusrahasto. Lue lisää tiedotteesta.

31.5.2024

Salkunhoitajan kommentti

Huhtikuun korjausliikkeen jälkeen markkinat kääntyivät toukokuussa jälleen noususuuntaan. Pääosakeindeksit nousivat euromääräisenä 3,2 prosenttia S&P 500-indeksin osalta, 5,2 prosenttia teknologiapainotteisen Nasdaq-indeksin osalta sekä 3,5 prosenttia eurooppalaisten osakkeiden kehitystä kuvaavan Stoxx600-indeksin osalta. Sektoreista nousukärjessä olivat sekä informaatioteknologia että yhdyskuntapalvelut, kun optimismi tekoälyinvestoinneista jatkoi kasvuaan NVIDIAn vahvan tuloksen siivittämänä. Tämän ohella sijoittajien huomio kiinnittyi myös datakeskusten sähkönkulutukseen ja ruusuisempaan kuvaan sähköntuottajien näkymien osalta. Sen sijaan energiasektori jäi muun markkinan nousuvauhdista öljyn WTI-laadun barrelihinnan laskettua noin 82 dollarista noin 77 dollariin kuun loppuun mennessä. Jos huhtikuussa korkotasot nousivat odotuksia vahvemman talousdatan ja keskuspankkien retoriikan seurauksena, niin toukokuussa korot puolestaan laskivat Yhdysvaltojen keskuspankin inflaatiopelkoja tyynnyttelevien kommenttien myötä. Yhdysvaltojen keskuspankilta odotetaan ensimmäistä koronlaskua syyskuun kokouksessa, kun taas euroalueella koronlaskua odotetaan jo kesäkuulle. Madaltuva korkotaso parantaa monien vihreän siirtymän investointien kannattavuuslaskelmia. Dollari heikentyi euroa vastaan kuun aikana vajaan kahden prosentin verran. Toukokuussa MSCI ACWI Climate Paris Aligned indeksi kehittyi MSCI AC World -indeksiä noin 0,4 prosenttiyksikköä paremmin. Tässä ympäristössä, rahaston NAV nousi 4,0 prosenttia, eli selvästi vertailuindeksin 2,9 prosentin nousua paremmin. Kuun aikana eniten suhteellista tuottoa indeksiin nähden tuki sijoitus hyvän tuloksen julkistaneeseen First Solariin. Yhtiön positiivinen kehitys sai runsaasti huomiota analyytikoilta, ja monet nostivat tavoitehintojaan. Myös ylipainotus japanilaisessa kosmetiikkayrityksessä Shiseidossa sekä jälleen vahvan tuloksen raportoineessa NVIDIAssa nostivat suhteellista tuottoa indeksiin nähden. Sen sijaan suhteellista tuottoa heikensivät muun muassa ylipainot korealaisessa akkuteknologian valmistajassa Samsung SDI:ssa sekä Lululemonissa. Myös se, ettei rahasto omista kurssinousuaan jatkanutta Applea heikensi suhteellista tuottoa kuun aikana. Lisäsimme hieman Array Techin ja Enphase Energyn painoa salkussa, kun sentimentti aurinkoenergiainvestointien suhteen näyttää hieman kohentuneen. Lisäksi ostimme tulosten jälkeen muun muassa Siemensin, Salesforcen sekä Sammon osakkeita. Sen sijaan kevensimme hieman rahaston merkittävien ylipainotusosakkeiden, kuten voimakkaasti nousseen First Solarin ja Netflixin painoa.

Antti Raappana

Rahastoa hoitaa

Antti Raappana
senior salkunhoitaja
antti.raappana@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 30.05.2024

Rahasto Nettoarvosta Muutos
Microsoft Corp 7,22 % -0,02 %
NVIDIA Corp 5,65 % 0,89 %
Alphabet Inc A 4,73 % -0,04 %
Visa Inc 2,91 % -0,16 %
Taiwan Semiconductor Manufactu 2,9 % -0,07 %
Bank of America Corp 2,88 % 0,03 %
Novo Nordisk A/S 2,82 % -0,07 %
Schneider Electric SE 2,64 % 0,01 %
First Solar Inc 2,4 % 0,44 %
Tesla Inc 2,18 % -0,22 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. 


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

 

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake Sijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus: 743700ZC8FVOYTIXUI31
Julkaisupäivä: 8.12.2023
Päivitetty: 5.6.2024

Tiivistelmä

Tämä rahasto on tiedonantoasetuksen 9 artiklan mukainen tuote ja sen tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yhtiöihin, joiden hiilijalanjälki on matala ja jotka ovat neutraalissa tai positiivisessa asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilisyyttä.

Rahasto painottaa sijoituksissaan sellaisten yhtiöiden osakkeita, joilla on yleistä markkinaindeksiä parempi vastuullisuusprofiili, esimerkiksi poissulkemalla haitallisia ja kiistanalaisia toimialoja sekä painottamalla sellaisia yhtiöitä, jotka ovat edelläkävijöitä vastuullisuusasioissa omalla toimialallaan.

Rahasto sitoutuu tekemään 90 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Jotta sijoitus voidaan katsoa kestäväksi, ei se saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tavoitteille.

Varmistamme ettei merkittävää haittaa aiheudu seulomalla sijoituskohteemme. Käytännössä selvitämme, tuleeko sijoituskohteena olevan yhtiön liikevaihdosta yli 50 prosenttia tuotteista tai palveluista, joilla on haitallisia vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai onko yhtiö osallinen yhteen tai useampaan todella vakavaan kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyvään kiistaan tai rikkomukseen. Mikäli jompikumpi näistä toteutuu, katsotaan yhtiön aiheuttavan merkittävää haittaa eikä se siten täytä kestävän sijoituksen kriteereitä.

Lisäksi varmistamme, etteivät sijoituskohteemme aiheuta merkittävää haittaa rikkomalla kansainvälisiä normeja. Seuraamamme kansainväliset normit koskevat muun muassa ihmisoikeuksia, työelämään liittyviä oikeuksia, ympäristöä ja korruption ehkäisyä.

Tämän rahaston osalta seurataan myös pakollisia haitallisia kestävyysvaikutuksia kuvaavia indikaattoreita.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahaston tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilipäästöjen vähentäminen. Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia painottamalla sijoituksia yhtiöihin, joiden hiilijalanjälki on matala ja jotka ovat neutraalissa tai positiivisessa asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilisyyttä.

Rahaston vertailuarvoksi on nimetty MSCI ACWI Climate Paris Aligned Net -tuottoindeksi, joka huomioi rahaston kestävyyteen liittyvät tavoitteet.

Rahasto voi myös tehdä sijoituksia EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin toimintoihin, jotka edistävät ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Lisäksi rahasto sitoutuu kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Kestäväksi sijoitukseksi katsotaan yhtiö, joka muun muassa edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta eikä aiheuta merkittävää haittaa muille kestävän kehityksen tavoitteille.

Sijoitusstrategia

Rahasto on aktiivinen ja se tavoittelee vertailuindeksiä parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä huomioiden rahaston kestävyystavoitteen. Rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita, Omistajapolitiikkaa sekä Ilmastostrategiaa. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme.

Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia huomioidaan eri vastuullisen sijoittamisen strategioiden avulla, kuten ESG-integroinnilla, poissulkemalla, suosimalla ja omistajavaikuttamisella.

ESG-integroinnilla, eli vastuullisuusasioiden sisällyttämisellä sijoituspäätöksiin, pyritään arvioimaan myös kestävyysriskien ja -mahdollisuuksien vaikutuksia yritysten liiketoimintaan tulevaisuudessa. Oman analyysin tukena voidaan käyttää esimerkiksi ESG-luokituksia.
Poissulkeminen on merkittävä strategia kestävyysriskien huomioimisessa. Riskejä pyritään pienentämään jättämällä kategorisesti sijoittamatta ennalta määriteltyjen ominaisuuksien mukaisiin yhtiöihin.

Rahasto suosii sellaisia yhtiötä, joiden valmistamat tuotteet tai palvelut auttavat ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja jotka ovat neutraalissa tai positiivisessa asemassa kun siirrytään kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.

Rahastossa hyödynnetään myös omistajavaikuttamista eri keinoin. Mahdollisia keinoja ovat: yhtiökokouksissa äänestäminen, suora ESG-aiheinen keskustelu yhtiöiden kanssa ja sijoittajien yhteisvaikuttamiset.

Sijoituspäätöksiä tehdessä arvioimme sijoituskohteidemme hyvää hallintotapaa analysoimalla muun muassa liiketoiminnan eettisiä käytäntöjä, omistajakontrolleja sekä hallituksen ominaisuuksia. Mikäli yhtiöillä on vakavia puutteita tai rikkomuksia hallintotapa-asioissa, voimme joko aloittaa yhtiöön vaikuttamisen tai lisätä yhtiön poissulkulistallemme.
Lisätietoja rahaston yleisestä sijoituspolitiikasta löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 90 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan.

Hyödynnämme seurannassa kolmannen osapuolen dataa. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta. Lisäksi edellytämme, että käyttämämme datan toimittaja arvioi säännöllisesti toimittamansa tiedon ja sen tuottamiseen liittyvän metodologian ajantasaisuutta.

Menetelmät

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista.

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamisen mittaamiseen käytetään muun muassa hiili-intensiteettiä ja sijoituskohteiden kykyä siirtyä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Rahastossa varmistetaan myös, että kestävien sijoitusten vähimmäisosuus täyttyy. Jotta sijoitus katsotaan kestäväksi, tulee sen vaikuttaa positiivisesti yhteen tai useampaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, eikä se saa aiheuttaa merkittävää haittaa yhdellekään tavoitteelle. Lisäksi EU:n luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset ovat kestäviä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen laskennassa hyödynnetään yhtiöiden tuottamien tuotteiden ja palveluiden sekä toiminnan vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. Näiden perusteella lasketaan yhtiön nettovaikutus jokaiselle tavoitteelle.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Käytämme pääasiallisesti MSCI ESG Research LLC:n tuottamaa tietoa, varmistaaksemme, että ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat. Mikäli sijoituskohteen itse raportoimaa tietoa seurattavasta ESG-indikaattorista ei ole saatavilla, voi osa tiedoista perustua kolmannen osapuolen tekemään arvioon. Arvioitavien tietojen osuutta ei ole mahdollista määrittää etukäteen, koska se vaihtelee rahaston kulloistenkin sijoituskohteiden ja seurattavien ESG-indikaattorien mukaan.

Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää. Tämä varmistetaan muun muassa hyödyntämällä sellaista kolmannen osapuolen tietoa, joka on mahdollisimman kattavaa, jonka metodologiat tietojen keräämiseen ja laskentaan ovat läpinäkyviä sekä laadukkaita. Lisäksi, jos havaitsemme poikkeamia tai puutteita kolmannen osapuolen tiedoissa, selvitämme syyn suoraan tietolähteeltä ja ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin.  Lisäksi pyrimme keräämään kestävyyteen liittyviä tietoja mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

Hyödynnettäviä tietolähteitä arvioidaan säännöllisesti. Mikäli hyödynnettävässä tietolähteessä havaittaisiin puutteita, ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi tai tietolähteen vaihtamiseksi.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Johtuen siitä, että sijoituskohteena olevat yhtiöt eivät vielä kaikilta osin raportoi kestävyyteen liittyvistä seikoista, perustuu käytössämme oleva tieto osittain arvioihin eikä käytössä oleva tieto kata kaikkia sijoituskohteita tai kaikkia seurattavia indikaattoreita. Mikäli tarvittavaa tietoa ei olisi saatavilla pääasiallisesta tietolähteestä, voidaan myös tukeutua muihin tietolähteisiin. Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät. Vähimmäissitoumusten täyttyminen varmistetaan päivittäin suoritettavalla automatisoidulla seurannalla. Mikäli vähimmäissitoumukseen liittyvä raja alittuisi, ryhdyttäisiin viipymättä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Rahasto voi edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia vaikuttamalla sijoituskohteena oleviin yrityksiin. Lisätietoja käytössä olevista vaikuttamiskeinoistamme löydät Omistajapolitiikastamme. Lisäksi raportoimme puolivuosittain vastuullisen sijoittamisen raportissa toteuttamistamme vaikuttamistoimenpiteistä. Löydät edellä mainitut asiakirjat verkkosivuiltamme.

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahaston vertailuarvoksi on nimetty MSCI ACWI Climate Paris Aligned Net -tuottoindeksi, joka huomioi rahaston kestäviä sijoituksia koskevan tavoitteen.

Vertailuarvon tavoitteena on torjua ilmastonmuutokseen liittyvä riskejä ja lisäksi se huomioi myös Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut ilmaston lämpenemistä koskevat pitkän aikavälintavoitteet.

Vertailuarvo on mukautettu 1,5 asteen skenaarion kanssa ja se sisältää esimerkiksi vuosittaisen 10 prosentin hiili-intensiteetin vähennystavoitteen. Vertailuarvo tavoittelee vähintään viidenkymmenen prosentin vähennystä hiili-intensiteettiin emoindeksiin nähden ja painottaa yhtiöitä, jotka asettavat päästövähennystavoitteita sekä yhtiöitä, joilla on korkea valmius vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen. Lisäksi vertailuarvo painottaa yhtiöitä, joiden liiketoiminta tuottaa ratkaisuja ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin. Vertailuarvo alipainottaa suurimpia CO2-päästöjen aiheuttajia sekä yhtiöitä, jotka ovat alttiita ilmastosiirtymäriskeille.

Lisätietoa vertailuarvosta kuten laskemiseen käytettävistä menetelmistä ja tasapainottamisesta on saatavilla rahastoyhtiöstä tai osoitteesta https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-indexes/climate-paris-aligned-indexes.

Vertailuarvo täyttää asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 23 b alakohdassa tarkoitetun Pariisin sopimuksen mukaisen EU:n vertailuarvon vaatimukset.

Summary in English

This Fund is categorized under Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), and its objective is to achieve a long-term return above the benchmark return and to make sustainable investments in companies with a low carbon footprint, and which are in a neutral or positive position as societies move towards low carbon emissions.

The Fund is committed to making 90% sustainable investments. The Fund is not committed to making taxonomy aligned investments.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.