Siirry suoraan sisältöön
Vähähiilisyyteen siirtymisen edelläkävijöihin sijoittava osakerahasto

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti painottaen yhtiöitä, jotka tuottavat ratkaisuja yhteiskuntien siirtymässä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta. Rahasto sijoittaa myös yhtiöihin, joilla nähdään olevan keskimääräistä paremmat valmiudet vastata yhteiskuntien vähähiilisyystavoitteiden asettamiin haasteisiin sekä hyödyntää niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet. Rahaston sijoituskohteet edesauttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, minkä lisäksi rahasto poissulkee tiettyjä toimialoja. Sijoitukset kohdistuvat pääosin EU:n Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet huomioon ottavan vertailuindeksin sisältämiin yhtiöihin.

Riski
Osuuden arvo 29.2.2024
50,3941 €
Tuotto 12 kk*
17,37 %
Tuotto alusta*
7,02 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

S-Pankki Brändit Osake sai uuden nimen – tervetuloa S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake Sijoitusrahasto!

S-Pankki Brändit Osake Sijoitusrahaston säännöt ja nimi muuttuivat 8.12.2023

S-Pankki Brändit Osake Sijoitusrahaston säännöt ja nimi muuttuivat 8.12.2023. Rahaston uusi nimi on S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake Sijoitusrahasto. Lue lisää tiedotteesta.

31.1.2024

Salkunhoitajan kommentti

Tammikuu oli alun alavireisyydestä lopulta huolimatta varsin vahva kuukausi osakemarkkinoilla. Nousujoukkoja johdattivat jälleen tutut yhtiöt, erityisesti tekoälyteemaan vahvasti liitännäiset firmat, kuten NVIDIA. Sen sijaan laajempi pienyhtiöjoukko ei päässyt suuryhtiöiden imuun. Esimerkiksi kun yhdysvaltalaisten suuryhtiöiden kehitystä kuvaava S&P 500 -indeksi nousi 1,6 prosenttia dollarimääräisenä, jäi pienyhtiöiden kehitystä kuvaava S&P 600 indeksi 4 prosenttia miinukselle. Tammikuussa useiden puhtaan energian yhtiöiden kurssikehitys oli heikkoa sekä vaatimattomien tulosten että nousseiden korkojen myötä. Rahaston vertailuindeksi, MSCI ACWI Climate Paris Aligned indeksi jäi emoindeksille noin 0,4 prosenttiyksikköä kuun aikana. Euron heikentyminen dollaria vastaan nosti euromääräisiä tuottoja Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta, mutta jeniä vastaan vahvistuminen puolestaan laski japanilaisista sijoituksista saatua tuottoa. Teimme kuun aikana rahastoon kolme uutta sijoitusta, joista ensimmäinen kohdistui korealaiseen akkuvalmistaja Samsung SDI:hin, joka toimittaa akkuratkaisuja sekä sähköautoihin, että pienlaitteisiin. Toinen sijoituksista kohdistui hollantilaiseen konsultointi- ja insinööritoimisto Arcadis NV:hen, joka on profiloitunut erityisesti ympäristö ja energiatehokkuus –projekteihin. Kolmantena sijoitimme kiinalaiseen muuntaja- ja virtavarasto (ESS) valmistajan Sungrow Power Supply:hin, joka on globaali johtaja aurinkosähkövoimaloiden muuntajaratkaisuissa. Rahaston arvo nousi kuun aikana 1,5 prosenttia, eli 0,6 prosenttiyksikköä vertailuindeksiään heikommin. Eniten suhteellista tuottoa indeksiin nähden kuun aikana tukivat sijoitukset NVIDIAan ja Novo Nordiskiin sekä alipaino Applessa. Suhteellista tuottoa puolestaan heikensivät ylipainot Teslassa, Rockwell Automationissa sekä EDP Renovaveisissa. Tuloskausi on tätä kirjoittaessa täydessä vauhdissa ja ohessa muutama keskeinen poiminta rahaston sijoituksista. Microsoftilta tuli kelpo tulos läpi keskeisten divisioonien niin kasvun kuin kannattavuudenkin osalta, mutta konservatiivinen ohjeistus liikevaihdon suhteen oli pienoinen pettymys. Toisaalta yhtiö näkee kannattavuuden entisestään parantuvan jatkossa. Liikevaihdon kasvua kertyi 18 prosenttia vuositasolla 62 miljardiin dollariin pelkästään vuoden viimeisen neljänneksen osalta ja osakekohtainen tulos koheni 26 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tulosta yhtiö teki 21,9 miljardia dollaria. Alphabetiltä (Google) tuli korkeiden odotusten mukainen tulos, jossa erityisesti miellytti pilvipalveluliiketoiminnan kasvun kiihtyminen uudelleen (+26 % vuositasolla) sekä mainostulojen (lähinnä Youtuben vetämänä) 16 prosentin vuosikasvu. Kokonaisuudessaan liikevaihto kasvoi pelkästään vuoden viimeisen neljänneksen aikana 13 prosenttia vuodentakaisesta 72,3 miljardiin dollariin ja osakekohtainen tulos kasvoi noin 56 prosenttia. Tulosta yhtiö teki 20,7 miljardia dollaria. Pilvipalveluiden kannattavuus näyttää kohentuvan nyt rytisten, kun liikevaihdon kasvu ei edellytä samanlaisia kustannusten kasvua. Yhtiö myös nosti investointiennustettaan lähes viidellä miljardilla, erityisesti AI-laskennan laiteinfrastruktuuriin, mikä saattaa mahdollisesti povata positiivista NVIDIAlle. Rahaston osalta tuloskausi on edennyt kaksijakoisesti, joten myös negatiivisia yllätyksiä on saatu. Harmillisesti teollisuuden automaatioratkaisuja toimittavan Rockwell Automationin tulos oli sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta pettymys ja tämän lisäksi yhtiön lähitulevaisuuden ohjeistus oli varsin varovainen. Toisaalta yhtiö näkee yhä saavuttavansa koko vuoden ohjeistuksen, mikä luonnollisesti nostaa rimaa loppuvuoden kehityksen osalta. Osakekurssi laski kuukauden aikana noin 18 prosenttia. Myös Teslan tulos ja kasvuennusteen madaltaminen säikäytti sijoittajat ja kurssi laski lähes 25 prosenttia kuun aikana.

Antti Raappana

Rahastoa hoitaa

Antti Raappana
senior salkunhoitaja
antti.raappana@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 28.02.2024

Rahasto Nettoarvosta Muutos
Microsoft Corp 7,62 % 0,02 %
NVIDIA Corp 4,32 % 0,75 %
Alphabet Inc A 4,02 % -0,11 %
Visa Inc 3,2 % -0,09 %
Taiwan Semiconductor Manufactu 2,66 % 0,06 %
Bank of America Corp 2,63 % -0,13 %
Novo Nordisk A/S 2,63 % -0,03 %
Tesla Inc 2,62 % 0,04 %
Schneider Electric SE 2,57 % 0,18 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 2,26 % -0,07 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. 


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

 

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake Sijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus: 743700ZC8FVOYTIXUI31
Julkaisupäivä: 8.12.2023

Tiivistelmä

Tämä rahasto on tiedonantoasetuksen 9 artiklan mukainen tuote ja sen tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yhtiöihin, joiden hiilijalanjälki on matala ja jotka ovat neutraalissa tai positiivisessa asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilisyyttä.

Rahasto painottaa sijoituksissaan sellaisten yhtiöiden osakkeita, joilla on yleistä markkinaindeksiä parempi vastuullisuusprofiili, esimerkiksi poissulkemalla haitallisia ja kiistanalaisia toimialoja sekä painottamalla sellaisia yhtiöitä, jotka ovat edelläkävijöitä vastuullisuusasioissa omalla toimialallaan.

Rahasto sitoutuu tekemään 90 % kestäviä sijoituksia.

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Jotta sijoitus voidaan katsoa kestäväksi, ei se saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tavoitteille.

Varmistamme ettei merkittävää haittaa aiheudu seulomalla sijoituskohteemme. Käytännössä selvitämme, tuleeko sijoituskohteena olevan yhtiön liikevaihdosta yli 50 prosenttia tuotteista tai palveluista, joilla on haitallisia vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai onko yhtiö osallinen yhteen tai useampaan todella vakavaan kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyvään kiistaan tai rikkomukseen. Mikäli jompikumpi näistä toteutuu, katsotaan yhtiön aiheuttavan merkittävää haittaa eikä se siten täytä kestävän sijoituksen kriteereitä.

Lisäksi varmistamme, etteivät sijoituskohteemme aiheuta merkittävää haittaa rikkomalla kansainvälisiä normeja. Seuraamamme kansainväliset normit koskevat muun muassa ihmisoikeuksia, työelämään liittyviä oikeuksia, ympäristöä ja korruption ehkäisyä.

Tämän rahaston osalta seurataan myös pakollisia haitallisia kestävyysvaikutuksia kuvaavia indikaattoreita.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahaston tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilipäästöjen vähentäminen. Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia painottamalla sijoituksia yhtiöihin, joiden hiilijalanjälki on matala ja jotka ovat neutraalissa tai positiivisessa asemassa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilisyyttä.

Rahaston vertailuarvoksi on nimetty MSCI ACWI Climate Paris Aligned Net -tuottoindeksi, joka huomioi rahaston kestävyyteen liittyvät tavoitteet.

Rahasto voi myös tehdä sijoituksia EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin toimintoihin, jotka edistävät ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Lisäksi rahasto sitoutuu kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Kestäväksi sijoitukseksi katsotaan yhtiö, joka muun muassa edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta eikä aiheuta merkittävää haittaa muille kestävän kehityksen tavoitteille.

Sijoitusstrategia

Rahasto on aktiivinen ja se tavoittelee vertailuindeksiä parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä huomioiden rahaston kestävyystavoitteen. Rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita, Omistajapolitiikkaa sekä Ilmastostrategiaa. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme.

Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia huomioidaan eri vastuullisen sijoittamisen strategioiden avulla, kuten ESG-integroinnilla, poissulkemalla, suosimalla ja omistajavaikuttamisella.

ESG-integroinnilla, eli vastuullisuusasioiden sisällyttämisellä sijoituspäätöksiin, pyritään arvioimaan myös kestävyysriskien ja -mahdollisuuksien vaikutuksia yritysten liiketoimintaan tulevaisuudessa. Oman analyysin tukena voidaan käyttää esimerkiksi ESG-luokituksia.
Poissulkeminen on merkittävä strategia kestävyysriskien huomioimisessa. Riskejä pyritään pienentämään jättämällä kategorisesti sijoittamatta ennalta määriteltyjen ominaisuuksien mukaisiin yhtiöihin.

Rahasto suosii sellaisia yhtiötä, joiden valmistamat tuotteet tai palvelut auttavat ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja jotka ovat neutraalissa tai positiivisessa asemassa kun siirrytään kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.

Rahastossa hyödynnetään myös omistajavaikuttamista eri keinoin. Mahdollisia keinoja ovat: yhtiökokouksissa äänestäminen, suora ESG-aiheinen keskustelu yhtiöiden kanssa ja sijoittajien yhteisvaikuttamiset.

Sijoituspäätöksiä tehdessä arvioimme sijoituskohteidemme hyvää hallintotapaa analysoimalla muun muassa liiketoiminnan eettisiä käytäntöjä, omistajakontrolleja sekä hallituksen ominaisuuksia. Mikäli yhtiöillä on vakavia puutteita tai rikkomuksia hallintotapa-asioissa, voimme joko aloittaa yhtiöön vaikuttamisen tai lisätä yhtiön poissulkulistallemme.
Lisätietoja rahaston yleisestä sijoituspolitiikasta löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 90 % kestäviä sijoituksia.

Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan.

Hyödynnämme seurannassa kolmannen osapuolen dataa. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta. Lisäksi edellytämme, että käyttämämme datan toimittaja arvioi säännöllisesti toimittamansa tiedon ja sen tuottamiseen liittyvän metodologian ajantasaisuutta.

Menetelmät

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista.

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamisen mittaamiseen käytetään muun muassa hiili-intensiteettiä ja sijoituskohteiden kykyä siirtyä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Rahastossa varmistetaan myös, että kestävien sijoitusten vähimmäisosuus täyttyy. Jotta sijoitus katsotaan kestäväksi, tulee sen vaikuttaa positiivisesti yhteen tai useampaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, eikä se saa aiheuttaa merkittävää haittaa yhdellekään tavoitteelle. Lisäksi EU:n luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset ovat kestäviä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen laskennassa hyödynnetään yhtiöiden tuottamien tuotteiden ja palveluiden sekä toiminnan vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. Näiden perusteella lasketaan yhtiön nettovaikutus jokaiselle tavoitteelle.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Käytämme pääasiallisesti MSCI ESG Research LLC:n tuottamaa tietoa, varmistaaksemme, että sijoituskohteen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet täyttävät rahaston tavoitteet.

Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää. Lisäksi pyrimme keräämään kestävyyteen liittyviä tietoja mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Johtuen siitä, että sijoituskohteena olevat yhtiöt eivät vielä kaikilta osin raportoi kestävyyteen liittyvistä seikoista, perustuu käytössämme oleva tieto osittain arvioihin eikä käytössä oleva tieto kata kaikkia sijoituskohteita tai kaikkia seurattavia indikaattoreita. Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Rahasto voi edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia vaikuttamalla sijoituskohteena oleviin yrityksiin. Lisätietoja käytössä olevista vaikuttamiskeinoistamme löydät Omistajapolitiikastamme. Lisäksi raportoimme puolivuosittain vastuullisen sijoittamisen raportissa toteuttamistamme vaikuttamistoimenpiteistä. Löydät edellä mainitut asiakirjat verkkosivuiltamme.

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahaston vertailuarvoksi on nimetty MSCI ACWI Climate Paris Aligned Net -tuottoindeksi, joka huomioi rahaston kestäviä sijoituksia koskevan tavoitteen.

Vertailuarvon tavoitteena on torjua ilmastonmuutokseen liittyvä riskejä ja lisäksi se huomioi myös Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut ilmaston lämpenemistä koskevat pitkän aikavälintavoitteet.

Vertailuarvo on mukautettu 1,5 asteen skenaarion kanssa ja se sisältää esimerkiksi vuosittaisen 10 prosentin hiili-intensiteetin vähennystavoitteen. Vertailuarvo tavoittelee vähintään viidenkymmenen prosentin vähennystä hiili-intensiteettiin emoindeksiin nähden ja painottaa yhtiöitä, jotka asettavat päästövähennystavoitteita sekä yhtiöitä, joilla on korkea valmius vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen. Lisäksi vertailuarvo painottaa yhtiöitä, joiden liiketoiminta tuottaa ratkaisuja ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin. Vertailuarvo alipainottaa suurimpia CO2-päästöjen aiheuttajia sekä yhtiöitä, jotka ovat alttiita ilmastosiirtymäriskeille.

Lisätietoa vertailuarvosta kuten laskemiseen käytettävistä menetelmistä ja tasapainottamisesta on saatavilla rahastoyhtiöstä tai osoitteesta https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-indexes/climate-paris-aligned-indexes.

Vertailuarvo täyttää asetuksen (EU) 2016/1011 3 artiklan 23 b alakohdassa tarkoitetun Pariisin sopimuksen mukaisen EU:n vertailuarvon vaatimukset.

Summary in English

This Fund is categorized under Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), and its objective is to achieve a long term return above the benchmark return and to make sustainable investments in companies with a low carbon footprint, and which are in a neutral or positive position as societies move towards low carbon emissions.

The Fund is committed to making 90% sustainable investments.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.