Siirry suoraan sisältöön
Yhdysvaltoihin sijoittava osakerahasto

S-Pankki USA Osake A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki USA Osake -rahasto sijoittaa pääasiallisesti suurten, kasvavien, kannattavien ja taseeltaan terveiden yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Yhdysvaltojen talous ja osakemarkkinat ovat maailman suurimmat. Yhdysvaltojen valtavat kotimarkkinat, innovatiivinen yrityssektori, johtava asema muun muassa teknologiasektorilla, muita kehittyneitä talouksia nuorekkaampi ikärakenne ja omien uusien energiavarojen antama kustannusetu yhdistettynä maan asemaan globaalina turvasatamana tekee Yhdysvaltojen osakemarkkinoista pitkällä aikavälillä houkuttelevan sijoituskohteen.

Riski
Osuuden arvo 5.12.2023
49,4933 €
Tuotto 12 kk*
16,45 %
Tuotto alusta*
6,62 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

30.10.2023

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa päähuomion oletettiin olevan yritysten kolmannen neljänneksen tulosraportoinnissa ja loppuvuoden kommentoinnissa. Tulokset aiheuttivatkin voimakkaita liikkeitä yksittäisissä osakkeissa. Näin erityisesti silloin, jos yrityksen tuloksesta löytyi pettymystä aiheuttavia tekijöitä tai jos sen loppuvuoden näkymiä laskettiin. Vaikuttikin siltä, että kurssit laskivat pettymysten vaikutuksesta voimakkaammin kuin mitä positiiviset yllätykset kykenivät nostamaan. Rahaston jo raportoineista yhtiöistä noin 90 prosenttia on ylittänyt analyytikoiden tulosodotuksen, mikä on varsin vahva suoritus. Useimmin yllätyksen taustalla on näyttäytynyt kannattavuuden ennalta odotettua parempi kehitys. Tulosten lisäksi markkinoiden heiluntaan vaikutti konflikti Israelissa, mikä nosti uuden geopoliittisen riskitekijän myös sijoitusmarkkinoiden seurantaan. Toistaiseksi sen suurempia markkinavaikutuksia konfliktilla ei ole ollut, eivätkä esimerkiksi öljyn hintaliikkeet ole olleet merkittäviä. Riski tilanteen eskaloitumisesta laajemmaksi alueelliseksi yhteenotoksi on kuitenkin syytä huomioida. Kolmantena tekijänä on syytä mainita yhä noussut korkotaso. Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainan korkotaso kävi kuun aikana jo viidessä prosentissa, mikä on korkein taso sitten vuoden 2007 ja ennen finanssikriisin alkua. Lokakuusta kehittyi lopulta jo kolmas laskukuukausi peräjälkeen, kun MSCI USA -indeksi laski 2,3 prosenttia. Sektoreista ainoastaan yhdyskuntapalvelut päätyi plussalle. Eniten laskua kertyi energiasektorin yhtiöille vahvan syyskuun jälkimainingeissa sekä kestokulutushyödykkeiden sektorille, jolla Teslan heikkoa tulosraporttia seurannut kurssilasku painoi koko sektorin selvästi miinukselle. Rahaston arvo laski kuun aikana 1,28 prosenttia, eli noin prosenttiyksikön vertailuindeksiään lievemmin. Eniten suhteellista tuottoa hyödyttivät ylipainot Amazonissa, Microsoftissa ja Allstatessa sekä alipaino Teslassa. Suhteelliseen tuottoon eniten negatiivisesti vaikuttivat ylipainotukset Thermo Fisher Scientificissa, Danaherissa sekä Southwest Airlinesissa. Myimme kuun aikana rahastosta sekä Mastercardin että Citigroupin kokonaan pois. Uutena sijoituksena lisäsimme salkkuun First Solarin. Kuun alussa Vestis irtautui Aramarkista omaksi listatuksi yhtiökseen, sekä samoin myös Veralto irtautui Danaherista omaksi listatuksi yhtiökseen. Irtautumisten jälkeen rahasto omistaa edellä mainittuja yhtiöitä. Teimme lisäksi useita muutoksia rahaston sijoitusten painotuksissa ottaen huomioon tuloskaudella saadun uuden informaation. Tuloskauden loppuosa jatkuu vielä, mikä saattaa aiheuttaa markkinoilla heiluntaa. Sen lisäksi odotamme markkinoiden huomion pysyvän keskuspankkien kommentoinnissa korkopolitiikan kiristystarpeiden osalta sekä erilaisten konfliktien mahdollisissa geopoliittisissa vaikutuksissa.

Antti Raappana

Rahastoa hoitaa

Antti Raappana
senior salkunhoitaja
antti.raappana@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 29.11.2023

Rahasto Nettoarvosta Muutos
Microsoft Corp 8,89 % 0 %
Amazon.com Inc 6,41 % 0,07 %
Apple Inc 5,43 % 0,12 %
Alphabet Inc A 4,66 % -0,17 %
NVIDIA Corp 3,89 % 0,21 %
Visa Inc 3,39 % 0,02 %
Meta Platforms Inc 3,18 % 0 %
Exxon Mobil Corp 1,98 % -0,24 %
Adobe Systems Inc 1,98 % 0,11 %
NextEra Energy Inc 1,96 % -0,16 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

**Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

 

S-Pankki USA Osake Sijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus: 7437001QQCE8D9JUNX59
Julkaisupäivä: 21.12.2022

Tiivistelmä

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, eli se on tiedonantoasetuksen 8 artiklan mukainen tuote. Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään eri vastuullisen sijoittamisen strategioiden avulla, kuten ESG-integroinnilla ja poissulkemalla.

Rahasto sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Vaikka tuotteen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, voi rahastoon sisältyä kestäviä sijoituksia. Siltä osin kun rahastoon sisältyy kestäviä sijoituksia, varmistetaan, etteivät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tavoitteille. Varmistamme ettei merkittävää haittaa aiheudu seulomalla sijoituskohteemme.  Käytännössä selvitämme, tuleeko sijoituskohteena olevan yhtiön liikevaihdosta yli 50 prosenttia tuotteista tai palveluista, joilla on haitallisia vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai onko yhtiö osallinen yhteen tai useampaan todella vakavaan kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyvään kiistaan tai rikkomukseen. Mikäli jompikumpi näistä toteutuu, katsotaan yhtiön aiheuttavan merkittävää haittaa eikä se siten täytä kestävän sijoituksen kriteereitä.

Lisäksi varmistamme, etteivät kestäviksi sijoituksiksi luokitellut sijoituskohteemme aiheuta merkittävää haittaa rikkomalla kansainvälisiä normeja. Seuraamamme kansainväliset normit koskevat muun muassa ihmisoikeuksia, työelämään liittyviä oikeuksia, ympäristöä ja korruption ehkäisyä.

Tämän rahaston osalta seuraamme myös pakollisia pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia kuvaavia indikaattoreita. 

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää muun muassa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyviä ominaisuuksia, kuten ihmisoikeuksien ja työelämän standardien kunnioittamista. Lisäksi rahasto on sitoutunut kestävien sijoitusten vähimmäismäärään. Kestävien sijoitusten tavoitteena on edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. 

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia hyödyntämällä ESG-integrointia, poissulkevaa menetelmää, normipohjaista seulontaa ja vaikuttamalla yritysten toimintaan.

Sijoitusstrategia

Rahasto on aktiivinen ja se edistää ympäristöön- ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita, Omistajapolitiikkaa sekä Ilmastostrategiaa. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme.

Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia huomioidaan eri vastuullisen sijoittamisen strategioiden avulla, kuten ESG-integroinnilla ja poissulkemalla.

ESG-integroinnilla, eli vastuullisuusasioiden sisällyttämisellä sijoituspäätöksiin, pyritään arvioimaan kestävyysriskien ja -mahdollisuuksien vaikutuksia yritysten liiketoimintaan tulevaisuudessa. Oman analyysin tukena voidaan käyttää esimerkiksi ESG-luokituksia.

Poissulkeminen on merkittävä strategia kestävyysriskien huomioimisessa. Riskejä pyritään pienentämään jättämällä kategorisesti sijoittamatta ennalta määriteltyjen ominaisuuksien mukaisiin yhtiöihin. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, joiden liiketoiminta on voimakkaasti hiilestä riippuvaista. Myös yhtiöitä, joiden toiminnan katsotaan olleen yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten normien vastaista, voidaan asettaa poissulun piiriin, mikäli emme katso voivamme vaikuttaa yhtiön toimintaan.

Toteutamme myös omistajavaikuttamista eri keinoin. Mahdollisia keinoja ovat yhtiökokouksissa äänestäminen, suora ESG-aiheinen keskustelu yhtiöiden kanssa sekä osallistuminen erilaisiin sijoittajien yhteisvaikuttamisiin.

Sijoituspäätöksiä tehdessä arvioimme sijoituskohteidemme hyvää hallintotapaa analysoimalla muun muassa liiketoiminnan etiikkaa, omistajakontrolleja sekä hallituksen ominaisuuksia. Mikäli yhtiöillä on vakavia rikkomuksia hallintotapa-asioissa, voimme joko aloittaa yhtiöön vaikuttamisen tai lisätä yhtiön poissulkulistallemme.

Lisätietoja rahaston yleisestä sijoituspolitiikasta löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan.

Hyödynnämme seurannassa kolmannen osapuolen dataa. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta. Lisäksi edellytämme, että käyttämämme datan toimittaja arvioi säännöllisesti toimittamansa tiedon ja sen tuottamiseen liittyvän metodologian ajantasaisuutta.

Menetelmät

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista.

Muun muassa rahaston hiilijalanjälkeä ja päästöjen kehitystä mitataan ja seurataan. Muita seurattavia indikaattoreita ovat yhtiöiden liikevaihto, joka on peräisin ympäristön kannalta positiivisesta liiketoiminnasta. Ympäristön kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, jolla on myönteinen ympäristövaikutus tai joka tuottaa ympäristöratkaisuja. Vastaavaa indikaattoria sosiaalisten vaikutusten osalta seurataan myös. Sosiaalisen vastuun kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, joka tuottaa ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin. Myös sellaisten yhtiöiden, jotka omistavat fossiilisen polttoaineen varantoja, lukumäärää ja näiden yhtiöiden osuutta rahastosta seurataan.

Lisäksi seuraamme kansainvälisten normien rikkomuksia ja varmistamme, että kestävien sijoitusten vähimmäisosuus täyttyy.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Käytämme pääasiallisesti MSCI ESG Research LLC:n tuottamaa tietoa, varmistaaksemme, että ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää. Lisäksi pyrimme keräämään kestävyyteen liittyviä tietoja mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Johtuen siitä, että sijoituskohteena olevat yhtiöt eivät vielä kaikilta osin raportoi kestävyyteen liittyvistä seikoista, perustuu käytössämme oleva tieto osittain arvioihin eikä käytössä oleva tieto kata kaikkia sijoituskohteita. Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Rahasto voi edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia vaikuttamalla sijoituskohteena oleviin yrityksiin. Lisätietoja käytössä olevista vaikuttamiskeinoistamme löydät Omistajapolitiikastamme. Lisäksi raportoimme puolivuosittain Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisuusraportissa toteuttamistamme vaikuttamistoimenpiteistä. Löydät edellä mainitut asiakirjat verkkosivuiltamme.

Nimetty vertailuarvo

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted through various sustainable investment strategies such as ESG integration and exclusion.

The Fund is committed to making 40% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

 

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.