Siirry suoraan sisältöön

Yrityslainakori Eurooppa 07/2027

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Luottoriskisidonnainen sertifikaatti, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu on eurooppalaisten korkeariskisten High Yield -yhtiöiden (”viiteyhtiöt”) luottoriskiin. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että yhtiö ei pysty suoriutumaan maksuvelvoitteistaan. Viiteyhtiöt ovat 75 yhtiötä, jotka kuuluvat IHS Markit iTraxx Crossover -indeksin sarjan 37 versioon 1. Sijoitusaika on noin 4,8 vuotta.

Sijoitukselle vuosittain maksettavan kuponkituoton ja eräpäivänä takaisinmaksettavan nimellisarvon suuruuteen vaikuttaa luottovastuuaikana luottovastuutapahtuman kohtaamien viiteyhtiöiden määrä.

Sijoitus maksaa kiinteää, alustavasti 6,16 % kuponkituottoa kulloinkin jäljellä olevalle nimellisarvolle. Kuponkituotossa ei ole huomioitu merkintäpalkkioita tai muita kuluja.

Mahdollisesta kuudennestatoista (16:nnesta) luottovastuutapahtuman kohdanneesta viiteyhtiöistä alkaen jokainen luottovastuutapahtuman luottovastuuaikana kohdannut viiteyhtiö pienentää sekä tuotonlaskennassa käytettävää, jäljellä olevaa nimellisarvoa että eräpäivänä takaisinmaksettavaa nimellisarvoa viiteyhtiön painon verran eli noin 1,67 prosenttiyksiköllä (noin 1/60). Jäljellä oleva nimellisarvo pienenee sen vuosittaisen kuponkijakson alusta, jonka aikana viiteyhtiö on kohdannut luottovastuutapahtuman. Näin ollen myös viiteyhtiön kohtaaman luottovastuutapahtuman ajankohta vaikuttaa sijoittajan saamaan kokonaistuottoon.

Tuotteen seuranta (PDF, 15 kt)

Liikkeeseenlaskupäivä 28.9.2022
Eräpäivä 5.7.2027
Liikkeeseenlaskija BNP Paribas Issuance B.V.
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Finnish']

Tuottohistoria 15.07.2024

Arvostus 101,44 %
Kehitys 1 kk -4,85 %
Arvostusmuutos alusta* 1,44 %
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Viiteyhtiöt: 75 eurooppalaista High Yield -yhtiötä, jotka kuuluvat IHS Markit iTraxx Crossover -indeksin sarjan 37 versioon 1.

Tuottomahdollisuus

Vuosittain maksettava kiinteä kuponki 6,16 % vuotuista kuponkituottoa. Kuponki maksetaan kulloinkin jäljellä olevalle nimellisarvolle.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.