Siirry suoraan sisältöön

Eurooppa Perusteollisuus Autocall

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Eurooppa Perusteollisuus Autocall on enintään 5-vuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu on sidottu eurooppalaisen perusteollisuussektorin yhtiöiden osakkeiden hintakehitystä kuvaavan indeksin kehitykseen.  Perusteollisuussektoriin kuuluu yhtiöitä, joiden toimialana on muun muassa kaivos-, metalli-, teräs- ja paperiteollisuus.

Mikäli jonakin puolivuosittaisena tarkastelupäivänä indeksin arvo on vähintään lähtötasolla, joukkovelkakirjalaina lunastetaan takaisin ja sijoittajalle maksetaan nimellispääoman lisäksi kiinteä kuponki, joka on 4,5 % kerrottuna kuluneiden puolivuotisjaksojen lukumäärällä. Ensimmäinen tarkastelupäivä on noin vuoden kuluttua sijoitusajan alusta. Kuponki maksetaan vain siinä tapauksessa, että indeksin arvo on jonakin tarkastelupäivänä vähintään lähtötasolla.

Mikäli joukkovelkakirjalainaa ei ole lunastettu ennenaikaisesti takaisin, ja viimeisenä tarkastelupäivänä vuonna 5 indeksin arvo on alle lähtötason, mutta vähintään 80 % alkuarvosta, sijoitettu nimellispääoma maksetaan eräpäivänä kokonaisuudessaan takaisin. Jos indeksin arvo on viimeisenä tarkastelupäivänä alle 80 % alkuarvosta (eli indeksi on laskenut yli 20 %), sijoitettuun pääomaan kohdistuu tappiota ja sijoittajalle eräpäivänä maksettava summa määräytyy indeksin kehityksen perusteella.

Liikkeeseenlaskupäivä 24.4.2017
Eräpäivä 27.4.2018
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Finnish']

Tuottohistoria 04.05.2018

Erääntymisarvo 109,00 %
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Eurooppalaisten kaivos-, metalli-, teräs- ja paperiteollisuustuotannon alalla toimivien yhtiöiden osakkeiden hintakehitystä kuvaava STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR -indeksi.

Tuottomahdollisuus

Ehdollinen, kiinteä kuponki, 4,5 % x puolivuotisjakso (vastaa mahdollisesta takaisinlunastusajankohdasta riippuen noin 7,74 % vuotuista tuottoa merkintäpalkkio huomioiden).

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan.