Siirry suoraan sisältöön

Sääntely uudistuu – sijoittajille lisätietoja muun muassa vastuullisuudesta

Sijoittamisen sääntely uudistuu vuodenvaihteessa, kun kahta uutta sääntelyhanketta aletaan soveltaa. Mitä muutokset tarkoittavat sijoittajalle ja miten tämä hyötyy niistä?

Sääntelyn tavoitteena on parantaa sijoittajan asemaa tarjoamalla entistä tarkempaa ja kattavampaa tietoa sijoitustuotteista."

Mikä kaikki vuodenvaihteessa muuttuu?

Vuoden 2023 alkaessa aletaan soveltaa kahta uutta sääntelyhanketta, jotka vaikuttavat sijoittajiin – olipa kyseessä sitten aloitteleva rahastosijoittaja tai esimerkiksi täyden valtakirjan varainhoidon Private Banking -asiakas. Hankkeet tunnetaan kirjainlyhennelmillä SFDR ja PRIIPS.

SFDR-sääntely (Sustainable Finance Disclosure Regulation) on osa Euroopan unionin kestävän rahoituksen pakettia. Sääntelyn myötä finanssialan toimijoille tulee uusia velvoitteita kertoa tarkemmin kestävyyteen liittyviä tietoja.

Myös PRIIPS (Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products) on Euroopan unionin sääntelyhanke. Sääntelyn tavoitteena on parantaa yksityissijoittajien suojaa tarjoamalla heidän käyttöönsä selkeitä, vertailukelpoisia ja luotettavia tietoja sijoitustuotteista.

Mitä hyötyjä sääntely tuo sijoittajalle?

Sekä SFDR- että PRIIPS-sääntelyn tavoitteena on parantaa sijoittajan asemaa tarjoamalla entistä tarkempaa ja kattavampaa tietoa sijoitustuotteista.

SFDR-sääntelyn tavoitteena on tehdä sijoitustuotteiden vastuullisuuden vertailusta entistä helpompaa ja ohjata pääomia pidemmän päälle kestäviin sijoituskohteisiin. Sääntelyn myötä esimerkiksi rahastojen osalta julkaistaan lisätietoja siitä, miten ne huomioivat niin sanottuja ESG-näkökohtia. ESG-lyhenne tulee sanoista environment, social ja governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa.

PRIIPS-asetuksessa säädellään, miten ja millaista tietoa sijoitustuotteista on annettava niin sanotussa avaintietoasiakirjassa. 

Mitä nämä muutokset tarkoittavat sijoittajalle?

Vuoden 2023 alussa SFDR tuo lisätietoja kestävyydestä, kun monesta rahastosta aletaan julkaista säännöllisesti annettavia kestävyystietoja sekä ennen sijoitussopimusta annettavia kestävyystietoja.

S-Pankin asiakkaat ovat jo nykyisellään voineet lukea rahastojen vastuullisuudesta S-Pankin verkkosivuilta. Julkaisemme neljännesvuosittain rahastokohtaiset vastuullisuusraportit ja puolivuosittain Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisuusraportin. Kiinteistörahastojen vastuullisuudesta raportoimme kerran vuodessa.

Sääntelyn myötä julkaistavat uudet tiedot kasvattavat sijoittajan käytössä olevia tietoja rahastojen vastuullisuudesta.

Käytännössä uuden sääntelyn myötä sijoittajien aiemmin käyttämät KIID-mallin (Key Investor Information Document) mukaiset avaintietoesitteet korvautuvat uusilla KID-mallin mukaisilla avaintietoasiakirjoilla  (Key Information Document). Avaintietoasiakirjassa annetaan tietoja sijoitustuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä siihen liittyvistä riskeistä ja kustannuksista. Avaintietoasiakirjan sisältö laajenee, mutta esimerkiksi aiemmin mukana ollut historiallinen tuotto korvataan niin sanotuilla tuottonäkymillä.

Yksi konkreettisimmista muutoksista on se, että rahastojen riski–hyötyprofiilia kuvaavan riskiluokan laskentapa muuttuu. Tästä johtuen osassa S-Pankki-rahastoja riskiluokat nousevat ja osassa laskevat. Selvimmin muutos vaikuttaa kiinteistörahastoihin, joiden riskiluokat nousevat kautta linjan.

On hyvä huomata, että uuden sääntelyn myötä vain sijoittajien apuna olevat dokumentit muuttuvat. Itse rahastoissa ei tapahdu mitään muutoksia. Ne sijoittavat varansa aivan samaan tapaan kuin aiemminkin.