Siirry suoraan sisältöön

Kotimaisista viljelijöistä osa ilmastoratkaisua – uudistavaan maatalouteen voi sijoittaa nyt rahaston avulla

23.11.2021

Uuden S-Pankki-rahaston avulla kuka tahansa voi osallistua talkoisiin ja auttaa kotimaisia viljelijöitä menestymään hiiliviljelyssä ja muissa nopeasti kasvavissa maatalouden uusissa muodoissa. Hiiliviljely on luonnosta ponnistava tapa hillitä ilmastonmuutosta.

Suomalaiset pellot ja viljelysmaat voivat lähivuosina näytellä merkittävää roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä luoda taloudellista hyvinvointia ympärilleen. Näin ainakin, mikäli hiiliviljelyn kaltaiset maatalouden uudet tekniikat yleistyvät ja suomalaiset viljelijät onnistuvat kasvattamaan liiketoimintaansa näissä niin sanotun uudistavan maatalouden muodoissa.

Maatalousyrittäjä Jari Eerola näkee rahastossa suuria mahdollisuuksia.

”Uudistavan maatalouden toimenpiteiden avulla voidaan maatalouden hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia pienentää merkittävästi. Tarvittavat toimenpiteet ovat kyllä tiedossa, mutta niiden laajamittainen hyödyntäminen edellyttää uusia toimintamalleja”, Eerola selvittää.

Nyt S-Pankki tuo markkinoille Pohjoismaiden ensimmäisen uudistavaan maatalouteen sijoittavan rahaston. Maatalouden neuvontajärjestön ProAgrian mukaan rahasto tuo viljelijöille yhden uuden vaihtoehdon kehittää maatalousliiketoimintaa sekä kannattavaa hiilineutraaliutta.

"Laskemme ja arvioimme viljelijän kanssa yhdessä hänelle kannattavinta, järkevintä ja viisainta vaihtoehtoa kussakin tilanteessa. Uudistavan viljelyn potentiaali riippuu paljolti tilan lähtötilanteesta ja esimerkiksi siitä, missä kunnossa pellot ovat. Ratkaisut ovat usein tilakohtaisia ja meiltä löytyy asiantuntijuutta kannattavien hiiliviljelyratkaisujen tekemiseen: hiilijalanjäljen pienentämiseen ja sidonnan kasvattamiseen", sanoo ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko.

S-Pankki Uudistava Maatalous on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomessa sijaitseviin peltoihin ja tiloihin, joilla harjoitetaan uudistavaa maataloutta. Sijoitukset kohdistuvat maatalousyrittäjän etukäteen neuvottelemiin kohteisiin ja yrittäjällä on etuosto-oikeus hankittavaan peltomaahan. Rahaston minimisijoitussumma on 200 euroa ja sitä hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy.

S-Pankki on osa S-ryhmää, jonka tavoitteena on olla oman toimintansa osalta vuonna 2025 hiilinegatiivinen eli poistaa ilmakehästä enemmän hiiltä kuin tuottaa sitä sinne.

”Suomen suurimpana kotimaisen ruoan myyjänä meille on tärkeä asia olla mukana varmistamassa sitä, että maamme pelloilla viljellään ruokaa myös sadan vuoden päästä. Maataloussektori on juuri nyt ison murroksen edessä. Kestävämmän ja ilmastoviisaamman huomisen varmistaminen vaatii yhteistyötä koko arvoketjussa, sitä ei pidä sälyttää vain tuottajien harteille. Nyt on tärkeää kannustaa erityisesti nuoria tuottajia, jotka tällä hetkellä pohtivat vaihtoehtojaan ”, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook sanoo.

Varallisuudenhoitoliiketoimintaa luotsaavan S-Pankin varatoimitusjohtajan Hanna Porkan mukaan uusi rahaston avulla on mahdollista tavoitella samaan aikaan sekä vaikuttavuutta että tuottoa.

”Rahasto tavoitteena on edistää maatalouden positiivisia ilmastovaikutuksia ja toiminnan ympäristöllistä kestävyyttä sekä parantaa kotimaisen maatalouden kannattavuutta ja ruokahuollon omavaraisuutta. Uskon, että moni pienempi ja suurempi sijoittaja on kiinnostunut sijoittamaan vakaaseen reaaliomaisuuteen varsinkin, kun samalla on mahdollista osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kotimaisen maaseudun pitämiseen elinvoimaisena”, Porkka kertoo.

Lisätietoja:
Jussi Nykänen, salkunhoitaja, p. 044 2310 579, jussi.nykanen@s-pankki.fi

Lue S-ryhmän vastuullisuusjohtajan Nina Elomaan blogikirjoitus otsikolla Uusi rahoitusmuoto auttaa vastaamaan ruoantuotannon murrokseen

S-Pankki Uudistava Maatalous -rahasto

S-Pankki Uudistava Maatalous -erikoissijoitusrahasto rahoittaa uudistavan maatalouden periaatteita noudattavien maatalousyrittäjien liiketoiminnan skaalausta.

S-Pankki Uudistava Maatalous A (minimisijoitus 200 €)

S-Pankki Uudistava Maatalous B (minimisijoitus 50 000 €)

S-Pankki Uudistava Maatalous C (minimisijoitus 500 000 €)