Siirry suoraan sisältöön

Askelmerkit asuntorahastomme hiilineutraaliuteen

Olemme määrätietoisesti pienentäneet asuintalojen energiankulutuksen päästöjä S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahastossa. Nyt kirkastimme seuraavat toimenpiteet päästövähennyksiin hiilineutraaliuden tiekartalla. Osallistumme myös tänä vuonna valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon.

Energiansäästöviikko on Motivan valtakunnallinen kampanja, joka nostaa puheenaiheeksi suomalaisten energiankäytön ja lukuisat keinot tehostaa energiankulutusta. Tänä vuonna Energiansäästöviikolla vietetään 25. juhlavuotta, ja teemana on ilmiantaa oma #energiateko.

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston tämän vuoden iso energiateko on hiilineutraaliuden tiekartta, jossa konkretisoimme askelmerkit hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä.

Kiinteistöt aiheuttavat Suomen energiankulutuksen päästöistä noin 40 %, joten on tärkeää pienentää omaa vaikutusta energiateoilla. Päästövähennystoimien tekemiseen kiinteistöissä pätee selkeä hierarkia: ensimmäisenä pienennetään kulutetun energian määrää energiatehokkuustoimenpiteillä, seuraavaksi vähennetään kulutetun energian päästöjä tuottamalla ja ostamalla uusiutuvaa energiaa, ja viimeisenä keinona voidaan kompensoida jäljelle jääneet päästöt.

Hoitamani rahaston toimenpiteet energiankulutuksen hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä sisältävät kaikkia näitä keinoja. Tiekartta koskee Greenhouse Gas (GHG) -protokollan mukaisia tasojen 1 ja 2 päästöjä. Vuosien 2019–2020 välillä rahaston asuntojen energiankulutuksen päästöt pienenivät 23 %, vaikka omistettujen kiinteistöjen määrä kasvoi. Rahaston 100-prosenttisesti omistamista kohteista jo reilu puolet (17 kohdetta) on energiankulutukseltaan hiilineutraaleita.

Kiinteistöihin hankittu kiinteistösähkö on päästöttömästi vesivoimalla tuotettua. Yhdessä asuintalossa tuotetaan itse sähköä aurinkopaneeleilla, ja aurinkosähkön tuotannon mahdollisuuksia selvitetään useassa muussa kohteessa.

Viime syksynä uusiutuvilla energianlähteillä tuotettuun kaukolämpöön vaihdettiin niissä kohteissa, missä se oli mahdollista. Hiilineutraalin kaukolämmön hankinta on askel oikeaan suuntaan, mutta se koetaan usein väliaikaisena ratkaisuna hiilineutraaliuteen. Hiilineutraali kaukolämpö on usein tuotettu biomassaa polttamalla. Parempia, polttamiseen perustumattomia ratkaisuja ovat esimerkiksi suuritehoisilla lämpöpumpuilla tai hukkalämmöllä tuotettu kaukolämpö, mutta niiden saatavuus on vielä heikkoa. Siksi rahaston kohteissa onkin kartoitettu maalämpöön siirtymisen mahdollisuuksia. Lisäksi kuudessa kiinteistössä on ollut lämmönlähteenä maalämpö rakentamisesta lähtien.

Vähennämme kiinteistöjen elinkaaren aikaisia päästöjä myös muilla keinoilla. Kun uutta kohdetta hankitaan, sijainti on olennainen osa investointipäätöstä. Kohteissa kartoitetaan esimerkiksi julkisen sekä kevyen liikenteen käyttömahdollisuudet. Uusiin kohteisiin investoitaessa huomioidaan myös uusiutuvan energian tuotannon mahdollisuudet. Rahasto ostaa pääosin uusia asuintaloja, jotka ovat valmiiksi energiatehokkaita. Lisäksi kiinteistöjen käytön aikana kartoitamme energiatehokkuustoimenpiteitä: pilotoimme esimerkiksi tekoälyyn pohjautuvaa ratkaisua energiatehokkaampaan lämmitykseen. Asukkaiden kestävää liikkumista tuemme varmistamalla riittävät pyöränsäilytystilat, ja mahdollistamalla sähköautojen latauksen parkkipaikoilla. Lisäksi rahasto rakennuttaa ensimmäisen puurakenteisen kerrostalonsa Turkuun.

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa.