Gå direkt till innehållet

Ansvarsfullhet och påverkan

Ansvarsfullhet är viktig för S-Banken och en relevant del av alla våra investeringsbeslut. Företagens verksamhet påverkar på ett omfattande plan deras intressenter, såsom medarbetare, kunder, underleverantörer samt miljön och hela samhället. Därför är det inte egalt hur företag agerar.

Genom investeringar är det möjligt att i samband med ekonomisk avkastning åstadkomma positiv social påverkan och miljöpåverkan. Via påverkansinvesteringar erbjuder vi investerare möjlighet till detta.

Avsnitt med titel Ansvarsfullhet

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar är inte en separat fråga för oss, utan en fast del av alla våra investeringsbeslut. För oss är det viktigt att våra investeringsobjekt iakttar allmän internationell affärssed och initiativ relaterade till ansvar.

Avsnitt med titel Påverkan

Påverkansinvestering

Påverkansinvestering är en underkategori eller strategi inom ansvarsfulla investeringar. Det innebär att investeringar riktas till verksamhet som eftersträvar både ekonomisk avkastning och mätbar samhällsnytta eller miljönytta.

En investerare känner till sitt ansvar

Du kan lita på att du fattar ansvarsfulla investeringsbeslut tillsammans med oss. Vi är föregångare inom ansvarsfulla investeringar i Finland, vilket innebär att vi förutom klimat- och miljöfrågor även beaktar socialt ansvar. Ansvarsfullhet är viktig för oss och en central del av våra investeringsbeslut och avspeglas också i vårt dagliga arbete.

Mika Leskinen
investeringschef

Finländarna har redan tio gånger i följd utsett S-Banken till den mest hållbara banken i undersökningen Sustainable Brand Index, som är Nordens största varumärkesstudie om hållbarhet.

I vårt fondutbud ingår fondfamiljen S-Banken Ansvar Plus. I sex fonder som ingår i fondfamiljen är ansvarstagandet mer omfattande än vad som krävs enligt våra allmänna principer för ansvarsfulla investeringar.

S-Banken är föregångare inom påverkansinvesteringar i Finland. För närvarande finns det tre SIB-fonder, en fond-i-fond och en specialplaceringsfond.

Avsnitt med titel Rapportering

Rapportering av ansvarsfulla investeringar

 

Vi tillhandahåller våra kunder olika rapporter för att det ska vara enklare att följa upp ansvarsfulla investeringar. Rapporterna innehåller allmän information om våra åtgärder vid ansvarsfulla investeringar, om vårt deltagande i bolagsstämmor för fondernas målföretag och om koldioxidavtrycket från våra aktie- och räntefonder.

Ta del av våra hållbarhetsrapporter

Avsnitt med titel Läs mer

Läs mer om ämnet