Gå direkt till innehållet

Ansvarsfullhet och påverkan

Ansvarsfullhet är viktigt för S-Banken. Därför är detta en central del av våra investeringsbeslut. Utöver avkastning på investeringarna strävar S-Banken också efter att skapa samhällsnytta genom ansvarsfulla investeringar.

En fond som är fri från fossila bränslen lanseras i Finland

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Samtidigt är klimatförändringarna en risk som varje investerare bör ta hänsyn till vid sina investeringar.

Läs mer

Ansvarsfullhet

För oss är det viktigt att våra investeringsobjekt iakttar allmän internationell affärssed och initiativ relaterade till ansvar. Vi anser att ansvarsfullhet är en konkurrensfaktor för företagen. Genom att bedöma ansvarsfullheten kan vi få information om de risker och möjligheter som eventuellt påverkar företagets ekonomiska resultat i framtiden, exempelvis genom förändrad försäljning eller förändrade kostnader.

I våra aktie- och räntefonder beaktas ansvarsfullheten på ett omfattande sätt som en del av den normala investeringsverksamheten. I vårt sortiment finns dessutom ansvarsfonder som beaktar något särskilt krav i anknytning till ansvarsfullhet.

Läs mer om ansvarsfrågor i vår investeringsverksamhet

Fondernas koldioxidavtryck

Uteslutning av investeringsobjekt

Påverkan

Investeringar kan utöver avkastning även eftersträva positiv påverkan. S-Banken är en föregångare i Finland inom ansvarsfulla investeringar som förenar avkastning med samhällsnytta. Påverkansinvestering eller impact investing är en underkategori eller strategi inom ansvarsfulla investeringar. Inom impact investing riktas investeringarna till verksamhet som både eftersträvar finansiell avkastning och mätbar samhälls- eller miljönytta. Vid sidan av en granskning av avkastning och risk finns alltså en tredje dimension: påverkan.

S-Banken tillhandhåller flera produkter inom impact investing, såsom sociala utfallskontrakt (eng. Social Impact Bonds), inom vilka S-Banken är ledande aktör i Norden.

Läs mer om påverkansinvestering