Gå direkt till innehållet

Företagslånekorg Europa 2020

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 28.9.2015
Förfallodag 9.7.2020
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB