Gå direkt till innehållet

Strukturerade investeringsprodukter

Våra investeringsobligationer och strukturerade masskuldebrevslån erbjuder ett omfattande utbud av aktuella produkter och skräddarsydda investeringslösningar. Sedan år 2003 har vi gett ut över 200 strukturerade investeringsprodukter som sålts för över en miljard euro. Med strukturerade investeringsprodukter kan du dra nytta av rådande marknadslägen, flexibelt hantera din investeringsportföljs risker och investera i annars svårtillgängliga placeringsobjekt. Våra strukturerade produkter omfattar både kapitalskyddade och icke-kapitalskyddade produkter. Sekundärmarknaden för strukturerade investeringsprodukter erbjuder likviditet, men investeraren gör klokt i att förbereda sig på att behålla produkterna till slutet av löptiden.

Värderingar

En värdering som publiceras på denna sida är en riktgivande uppskattning av det pris till vilket S-Banken köper produkten från investeraren. Vi strävar efter att behandla försäljningsorder som inkommer före kl. 13 inom samma dag. Vi strävar efter att behandla försäljningsorder som inkommer efter kl. 13 under nästa bankdag.

Kontakta din privatbankir eller förmögenhetsförvaltningens kundtjänst om du vill ge en försäljningsorder.

Avsnitt med titel Masskuldebrevslån

Masskuldebrevslån

Namn ({{ obligations.fimBondsDate }}) ISIN Emissionsdag Förfallodag Värdering Förändring 1 mån. Förändring sedan start*
{{ obligation.PageName }} ({{ obligation.PriceDate }}) {{ obligation.ISIN }} {{ obligation.IssueDate }} {{ obligation.MaturityDate }} {{ obligation.Price }} {{ obligation.Performance1MPct }} {{ obligation.PerformanceSEPct }}

* Procentuella förändringen i värdepapprets noteringsvaluta utan hänsyn taget till utbetalda kuponger.

Avsnitt med titel Förfallna produkter

Förfallna produkter

Namn ({{ obligations.fimExpiredDate }}) ISIN Emissionsdag Förfallodag Löptidsvärde
{{ obligation.PageName }} ({{ obligation.PriceDate }}) {{ obligation.ISIN }} {{ obligation.IssueDate }} {{ obligation.MaturityDate }} {{ obligation.DueDateValue }}
Avsnitt med titel Risker

Bekanta dig även med dessa

Investeringsprodukter innebär risker som investeraren bör ta hänsyn till när hen bedömer investeringsprodukternas lämplighet.

Avsnitt med titel Experter

Experter på strukturerade investeringsprodukter

Våra experter hjälper dig gärna i frågor kring strukturerade investeringsprodukter. I investeringsärenden kan du även alltid kontakta din personliga kontaktperson eller kundtjänst.

Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Juuso Hiiros
produktchef,
Strukturerade investeringsprodukter
juuso.hiiros@s-pankki.fi
050 5430 389

  

 

Jere Vuorela
produktchef,
Strukturerade investeringsprodukter
jere.vuorela@s-pankki.fi
044 200 2159