Gå direkt till innehållet

Bilindustri Europa Kupong

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

Bilindustri Europa Kupong är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev vars avkastning och återbetalningsbelopp är exponerade mot utvecklingen för indexet STOXX Europe 600 Automobiles & Parts EUR (Price) Index.

En kupongavkastning på 8,0 % betalas ut årligen förutsatt att indexvärdet minst ligger på 90 % av startvärdet på de årliga observationsdagarna. I annat fall betalas det inte ut någon kupong. Eventuella obetalda kuponger från tidigare perioder kan inte erhållas i efterskott.

Placeringen löses in i förtid om indexet på någon av observationsdagarna minst ligger på startvärdet. Ifall lånet inte har lösts in i förtid, är storleken på återbetalningsbeloppet kopplad till indexutvecklingen under lånetiden. Det placerade nominella beloppet återbetalas i sin helhet på förfallodagen förutsatt att indexvärdet minst ligger på 80 % av startvärdet på den sista observationsdagen. Om indexvärdet skulle vara under 80 % av startvärdet (d.v.s. skulle ha sjunkit med mer än 20 % av startvärdet), går hela eller en del av det placerade kapitalet förlorat och återbetalningen av det nominella kapitalet kan likställas med en direkt placering i indexet.

Klicka här för att läsa försäljningsbroschyren (på finska)!

Emissionsdag 3.11.2016
Förfallodag 3.11.2017
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Swedish']

Historisk avkastning 09.11.2017

Löptidsvärde 108,00 %
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Swedish']

Uppföljning

STOXX Europe 600 Automobiles & Parts EUR (Price) -index.

Kapitalskydd

Villkorlig fast kupong är 8,0 % och betalas ut årligen.

Möjlighet till avkastning

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat.