Gå direkt till innehållet

Påverkansinvestering

Påverkansinvestering (Impact Investing) är en underkategori eller strategi inom ansvarsfulla investeringar. Det innebär att målet för investeringar är både ekonomisk avkastning och mätbar samhällsnytta eller miljönytta. Vid sidan av en granskning av avkastning och risk finns alltså en tredje dimension: påverkan.

S-Banken är föregångare inom påverkansinvesteringar i Finland. Vi tillhandahåller flera produkter för påverkansinvesteringar, bland annat fonder som investerar i sociala utfallskontrakt (Social Impact Bonds eller SIB), och är Nordens ledande aktör när det gäller att utforma produkter för påverkansinvesteringar.

Avsnitt med titel Experter

Föregångare inom påverkan i Finland

Våra erfarna experter på påverkansinvesteringar har i Finland lanserat många helt nya produkter som har främjat sysselsättning, arbetshälsa, välbefinnande i barnfamiljer och övergång till regenerativt jordbruk.

Jani Kempas
direktör, påverkansinvesteringar

Avsnitt med titel Påverkansinvesteringar?

Vad är påverkansinvesteringar?

 

Påverkansinvestering är en investeringsmetod och inte en tillgångsklass, såsom aktier, räntor eller fastigheter. Dess olika former kombinerar ofta tre faktorer:

  1. Syftet med investeringen är samhällsnytta eller miljönytta
  2. Investeringen har tydliga, mätbara påverkansmål
  3. Investeringen har ett mål för ekonomisk avkastning

Påverkansinvesteringar eftersträvar således både avkastning och påverkan. Denna tvåmålsstrategi bryter ner traditionella idéer om att investeringar bara handlar om ekonomisk avkastning och inte tar hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer.

Avsnitt med titel Sociala utfallskontrakt?

Vad är sociala utfallskontrakt?

 

Social utfallskontrakt är en investeringsform baserad på ett avtal mellan en beställare, en leverantör och en privat investerare:

  1. Beställaren, såsom staten, försöker lösa en samhällelig utmaning
  2. Leverantören utarbetar en handlingsplan och en finansieringsmodell som lösning
  3. Investeraren får avkastning om den planerade åtgärden lyckas

Sociala utfallskontrakt bygger på samarbete mellan privat sektor och offentlig sektor. Den uppmätta, mätbara påverkan som uppnås är direkt kopplad till fondens avkastning, eftersom beställaren i stället för prestationer köper resultat och endast betalar till fonden om mätbara positiva resultat uppstår.

Välmående med hjälp av projektet Barn-SIB

Ett av målen med Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse är att främja barns och ungas välmående. Se en video om vilka möjligheter stiftelsens ombud Ulla Nord ser i projektet Barn-SIB.

Barn-SIB är ett projekt inom påverkansinvestering där ett privat kapital siktar på både avkastning och mätbar samhällsnytta. Inom projektet Barn-SIB förenar kommuner, investerare, organisationer och företag sina resurser för att stödja välmåendet hos barn, barnfamiljer och unga. S-Banken förvaltar fonden i anknytning till projektet.

Läs mer om projektet Barn-SIB

Avsnitt med titel Fonder

Påverkansinvesteringsfonder

 

Efter att S-Banken förvärvade Epiqus, ett företag som är verksam inom påverkansinvesteringar, har S-Banken blivit Nordens ledande aktör inom påverkansinvesteringar och sociala utfallskontrakt (SIB). För närvarande finns det tre SIB-fonder, en fond-i-fond och en specialplaceringsfond.

Ta del av fonderna

Påverkansinvesteringar – en ny investeringsform med stor tillväxtpotential

Begreppet togs fram 2007

Begreppet påverkansinvestering myntades vid Rockefellerstiftelsens konferenscenter i Bellagio 2007. Stiftelsen bjöd in en grupp storinvesterare, egenföretagare och filantroper för att ta fram en lämplig beteckning för investeringar som eftersträvar såväl ekonomisk avkastning i traditionell bemärkelse som mätbar samhällsnytta och miljönytta. En internationell organisation för påverkansinvesteringar, Global Impact Investing Network (GIIN), grundades 2009.

Avkastnings- och påverkansmålen har uppnåtts väl

Den ekonomiska avkastningen på investeringar kan vara lika med marknadsavkastningen eller lägre, beroende på investerarnas strategiska mål. Påverkansinvesteringar har uppnått sina avkastnings- och påverkansmål mer än väl. I undersökningen Annual Impact Investor Survey 2020, som GIIN offentliggjort, angav 88 procent av de delaktiga investerarna att den realiserade avkastningen hade motsvarat eller överskridit den förväntade nivån. Hela 99 procent av investerarna angav i sin tur att påverkansmålet hade levt upp till eller överträffat förväntningarna.

Tillväxtpotentialen på marknaden är stor

I juni 2020 uppskattade GIIN vid Annual Impact Investor Survey 2020 att det globala marknadsvärdet för påverkansinvesteringarna uppgick till 715 miljarder dollar. Enligt rapporten Investing for Impact från International Finance Corporation, som är underställt Världsbanken, har påverkansinvesteringar fortsatt att öka i popularitet. Senast ökade deras popularitet kraftigt efter coronapandemin.

Förändring ger möjligheter

Coronapandemin uppenbarade en del socioekonomiska utmaningar som berodde på ekonomisk ojämlikhet och osäkerhet på arbetsmarknaden. Geopolitiska kriser och exceptionella väderfenomen orsakade av klimatförändringarna bidrar till en ökad medvetenhet om betydelsen av miljöfaktorer. Påverkansinvesteringar är ett sätt att angripa stora sociala utmaningar och miljöutmaningar. En snabbt föränderlig värld erbjuder därmed investerare allt fler olika möjligheter att påverka.

Avsnitt med titel Läs mer

Läs mer om ämnet