Siirry suoraan sisältöön

Sijoitusobligaatiot ja joukkovelkakirjalainat

Sijoitusobligaatiot ja strukturoidut joukkovelkakirjalainat tarjoavat kätevän tavan sijoittaa eri omaisuusluokkiin ja mielenkiintoisiin kohteisiin, joihin voi olla muutoin vaikea päästä käsiksi.

Tällaisia strukturoiduiksi tuotteiksi kutsuttuja tuotteita voidaan rakentaa useisiin eri tarpeisiin. Esimerkiksi se, millaisia tuottomahdollisuuksia ja riskejä tuotteisiin sisältyy, voi vaihdella suuresti. Näin ollen jokainen tuote on oma yksilönsä.

Strukturoituihin tuotteisiin kuuluu sekä pääomaturvattuja että pääomaturvaamattomia tuotteita.

Pääomaturvatuissa sijoitusobligaatioissa yhdistyvät hyvät tuottomahdollisuudet ja turvallisuus. Pääomaturvaamattomat strukturoidut joukkovelkakirjalainat soveltuvat puolestaan sijoittajalle, joka sietää tuntuvampia riskejä.

Pääomaturvattu sijoittaminen

Pääomaturvatun sijoitusobligaation tuotto perustuu lainakohtaisissa ehdoissa määritettyjen kohde-etuuksien, kuten osakkeiden, valuuttakurssien, korkojen tai vaikka hyödykkeiden, kehitykseen laina-aikana.

Pääomaturva tarkoittaa sitä, että eräpäivänä sijoitusobligaation liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajalle takaisin vähintään nimellispääoman. Pääomaturvasta huolimatta sijoitusobligaatioon liittyy kuitenkin aina riski liikkeeseenlaskijan maksukyvystä.

Pääomaturvatun sijoitusobligaation rakenne:

Pääomaturvattu sijoitusobligaatio koostuu kahdesta osasta: korko- ja tuotto-osasta.

   • Korko-osan avulla saat sijoituksen erääntyessä vähintään sijoittamasi nimellispääoman takaisin, riippumatta tuotto-osan kehityksestä.
   • Tuotto-osan (esimerkiksi osakkeet, valuutat, hyödykkeet) kehittyessä suotuisasti saat lisäksi tuottoa sijoittamallesi pääomalle.
   • Strukturointikustannuksella tarkoitetaan kaikkia sijoitusobligaatiosta liikkeeseenlaskijalle aiheutuvia kustannuksia.
   • Ylikurssi on nimellispääoman ylittävä merkintähinnan osa. Ylikurssi mahdollistaa suuremman tuotto-osan, mikä taas vaikuttaa korkeampaan tuottokertoimeen.

Noteeraukset

Alla olevasta taulukosta löydät S-Sijoitusobligaatioiden sekä strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen noteeraukset. Sivulla julkaistava noteeraus on suuntaa-antava arvio hinnasta, jolla voit myydä tuotteen S-Pankille. 

Obligaatio ({{ obligations.spankkiAllDate }}) ISIN Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä Arvostus Kehitys 1 kk Tuotto alusta
{{ obligation.PageName }} ({{ obligation.PriceDate }}) {{ obligation.ISIN }} {{ obligation.IssueDate }} {{ obligation.MaturityDate }} {{ obligation.Price }} {{ obligation.Performance1MPct }} {{ obligation.PerformanceSEPct }}

Keskeisiä riskitekijöitä

Tutustu myös sijoitusobligaatioihin ja strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin liittyviin riskeihin.

Lue erilaisista riskitekijöistä

Tutustu myös tuotteisiin liittyvään vastuunrajoituslausekkeeseen


Vastuunrajoituslauseke