Gå direkt till innehållet

Fastighetsfonder

Kärnan i våra alternativa investeringar består av fastighetskapitalförvaltning, där vi förvaltar en fastighetsförmögenhet på cirka 2 miljarder €.  Inom vårt breda urval av fastighetsinvesteringsprodukter förvaltar vi cirka 70 affärsfastigheter, 165 bostads- och affärstomter, 3 000 bostäder och 22 000 hektar skog. Historiskt sett har fastighetsfonder erbjudit stabil värdeutveckling, inflationsskydd samt en låg korrelation med aktiemarknaden. Våra fastighetsfonder möjliggör en bekymmerslös diversifiering av investeringar i realtillgångar, som redan med en liten summa ger dig tillgång till storinvesterarnas förmåner. Fastighetsfondernas minimiplaceringar och arvoden varierar mellan olika andelsserier, varvid olika andelsserier erbjuder en investeringsmöjlighet såväl för person- och Private Banking-kunder som för institutionskunder.

S-Banken Regenerativt Jordbruk

Specialplaceringsfonden S-Banken Regenerativt Jordbruk finansierar skalning av affärsverksamhet för jordbruksföretag som följer principerna för regenerativt jordbruk.

S-Banken Regenerativt Jordbruk A (minimiplacering 200 €)

S-Banken Regenerativt Jordbruk B (minimiplacering 50 000 €)

S-Banken Regenerativt Jordbruk C (minimiplacering 500 000 €)

S-Banken Bostad

S- Banken investerar i regel i små hyresbostäder på tillväxtorter i Finland eller på pendlings- och studieområden nära tillväxtorter.

S-Banken Bostad A (minimiplacering 200 €)

S-Banken Bostad C (minimiplacering 1 mn €)

S-Banken Skog

S-Banken Skog är ett enkelt sätt att investera i skog och diversifiera portföljen. Fondens avkastning kommer främst från trädbeståndets tillväxt, virkesförsäljning och uppgång i virkespriserna.

S-Banken Skog A (minimiplacering 200 €)

S-Banken Skog C (minimiplacering 1 mn €)

S-Banken Fastighet

S-Banken Fastighet är Finlands första specialplaceringsfond med fokus på affärslokaler, som investerar diversifierat i affärsfastigheter i Finlands tillväxtcentra.

S-Banken Fastighet A (minimiplacering 200 €)

S-Banken Fastighet B (minimiplacering 100 000 €)

S-Banken Fastighet C (minimiplacering 5 mn €)

S-Banken Tomt

S-Banken Tomt är en specialplaceringsfond som placerar sina medel i affärslokaler och bostadsfastigheter som byggts eller byggs för uthyrning i Finland.

S-Banken Tomt A (minimiplacering 200 €)

S-Banken Tomt B (minimiplacering 100 000 €)

S-Banken Tomt C (minimiplacering 5 mn €)

Förvaltade fullt investerade fonder

Utöver de fondprodukter som är till salu för tillfället förvaltar vi även fonder som blivit fullt investerade och fonder som tagits ur försäljning.

FIM Tonttirahasto I Kb

Grundad år 2015. Den första Kb-fonden som investerat i planlagda bostadstomter med en mandatperiod på 10+3 år.

FIM Vuokratontti Kb

Grundad år 2018. Den andra Kb-fonden som investerat i planlagda bostadstomter med en mandatperiod på 11+3 år.

Terrieri Kiinteistöt Kb

Grundad år 2019. En stängd alternativ fond för fastighetsutvecklingsprojekt riktad till institutionella investerare.

FIM Asuntorahasto I Kb

Grundad år 2013 En bostadsinvesteringsfond med en mandatperiod på 5+3 år som i enlighet med sin investeringsstrategi exiterat år 2021.

Avsnitt med titel Risker

Lär dig även om risker

Investeringsprodukter innebär risker som investeraren bör ta hänsyn till när hen bedömer investeringsprodukternas lämplighet.

Läs om olika riskfaktorer

Avsnitt med titel Experter

Experter på fastighetsfonder

Våra experter hjälper dig gärna i frågor kring fastighetsfonder. Du vet väl att du bekvämt kan investera i våra fonder i webbanken eller S-mobil? I investeringsärenden kan du även alltid kontakta din personliga kontaktperson eller kundtjänst.

Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Ville Yrjölä
direktör,
Fastighetsfonder
09 6134 671609 6134 6716
ville.yrjola@s-pankki.fi

  

Juho Santaharju
fondförvaltare,
S-Banken Bostad
juho.santaharju@s-pankki.fi

  

Timo Hakulinen
fondförvaltare,
S-Banken Skog
09 6134 641609 6134 6416

  

Eero Ojala
fondförvaltare,
Terrieri Kiinteistöt Ky
09 6134 670609 6134 6706
eero.ojala@s-pankki.fi

  

Tiia Vuolle
fondförvaltare,
S-Banken Fastighet
09 6134 618709 6134 6187

  

Ville Vääränen
fondförvaltare,
S-Banken Tomt
09 6134 625209 6134 6252