Gå direkt till innehållet

S-Bankens tjänster för företag

S-Banken erbjuder lösningar för finansiering, betalning och placering till företag. Vi skräddarsyr banktjänsterna tillsammans så att de passar kunden. Det går smidigt att sköta bankärenden hos oss på Internet eller per telefon.

Läs mer om företagskundrelationen

Fennias kapitalförvaltnings- och fastighetsplaceringstjänster har överförts till S-Banken och FIM

S-Banken har förvärvat Fennia Kapitalförvaltning Ab och dess dotterbolag Fennia Fastigheter Ab. Till följd av förvärvet har privatkundernas och företagskundernas investeringar inom kapitalförvaltningen överförts till S-Banken och FIM.

Läs mer

Finansiella tjänster för bostadsaktiebolag

Vi erbjuder bostadsaktiebolag finansiella tjänster.

Läs mer

Småföretag och föreningar

För närvarande erbjuder vi inte nya småföretag, jordbruksföretag eller föreningar banktjänster.

Hyreslokaler för ditt företags behov

S-Banken Fastigheter Ab, som hör till S-Bankens Förmögenhetsförvaltning, förvaltar, leder och utvecklar med gedigen yrkesskicklighet en avsevärd fastighetsförmögenhet i Finland. Fastigheterna omfattar kontors-, lager-, produktions- och affärslokaler samt bostäder.

Läs mer och ta del av hyreslokalerna

Uppdatera kunduppgifterna om företaget

Uppdatera kunduppgifterna om företaget