Gå direkt till innehållet

Uppdatera dina kunduppgifter

Det är vår skyldighet att tillsammans med dig se till att de uppgifter om dig som hör samman med dina bankärenden är aktuella. Därför ber vid dig nu uppdatera dina uppgifter genom att besvara några frågor.

Vi ställer samma frågor till alla våra kunder – nuvarande och nya – oberoende av ålder, kön eller förmögenhet. Genom att ställa frågor säkerställer vi tillsammans med myndigheterna att det är tryggt och smidigt för dig att uträtta bankärenden. Du kan läsa mer om varför vi ställer frågor på vår webbplats.

Vi påminner dig om att uppdatera uppgifterna vid behov per sms och e-post, om du har uppgett ditt mobiltelefonnummer och din e-postadress för oss. När du har fått meddelandet har du 15 dagar på dig att uppdatera uppgifterna. Om du inte uppdaterar uppgifterna tvingas vi spärra möjligheten att göra kontantuttag och -insättningar med ditt kort.

Så här uppdaterar du dina uppgifter på webbanken

  1. Logga in på webbanken via knappen ovan.
  2. Svara på den enkät som öppnas efter att du har loggat in. Om enkäten inte öppnas automatiskt, klicka på ditt namn i övre högra hörnet, välj rubriken Personuppgifter och sedan Uppdatera uppgifter.
  3. Fyll i enkäten och klicka slutligen på knappen Skicka.

Så här uppdaterar du dina uppgifter i S-mobil

  1. Logga in i S-mobil och välj Jag i menyn nedtill. 
  2. Välj rubriken S-Bankens tjänster och sedan Kunduppgifter.
  3. Fyll i enkäten och klicka slutligen på knappen Skicka.

Om du inte har möjlighet att aktivera webbankskoder till S-Banken, kan du också uppdatera dina uppgifter med en särskild blankett. Fyll i blanketten och skicka den och en kopia av ditt giltiga pass eller identitetskort till följande adress: S-Banken / KAMPANJ, PB 78, 00088 S-GRUPPEN.

Boka tid