Gå direkt till innehållet

BRIC Kuponkiobligaatio 11%

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 10.02.2011
Förfallodag 15.2.2016
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Swedish']

Historisk avkastning 15.02.2016

Löptidsvärde 24,8361 %