Gå direkt till innehållet

S-Banken Private Visa

S-Banken Private Visa är ett kombinationskort med kontaktlös betalningsfunktion, det vill säga det är både ett bankkort och ett kreditkort. Du kan använda kortet för alla slags betalningar i Finland, utomlands och på internet. Som vår Private Banking-kund får du kortet utan månads- och årsavgifter. Förutsättningen för beviljande av kombinationskortet är att kunden har minst 300 000 euro inom S-Bankens kapitalförvaltning.

Avsnitt med titel Förmåner

Kombinationskortets förmåner

  • Kreditgräns på upp till 20 000 euro. Du kan betala köp med kortet direkt från ditt bankkonto eller på kredit både i Finland och utomlands.
  • Du kan ta ut kontanter i kontantautomater i Finland och i automater med Visa-symbolen utomlands.
  • Du får tillgång till den avgiftsfria tjänsten Visa Secure. Med den shoppar du tryggt på internet. Du behöver bankkoder för att använda Visa Secure.
  • Med StopService-tjänsten spärrar du med ett samtal alla viktiga bankkort eller mobiltelefonabonnemang om de förkommer eller blir stulna.
  • Med Priority Pass-kortet har du tillträde till över 1 000 flygplatslounger runt om i världen.
  • Via Concierge-tjänsten kan du till exempel boka en komplett semesterresa eller köpa biljetter till en konsert av din favoritartist eller en gåva till en vän. Om din plånbok förkommer eller blir stulen får du snabbt kontanter och färdbiljetter via tjänsten.
  • Du får en säkerhetstjänst för nycklar och bagage. Den säkerställer att du får din egendom tillbaka om den har förkommit. Nyckelringar och bagagelappar skickas tillsammans med kortet.
Avsnitt med titel Ränta på kreditkort

Ränta på kreditkortet S-Banken Private Visa Credit

S-Banken Private Visa Credit är en fortlöpande kredit vars årsränta är Euribor 3 mån. (-0,544 %, 7/2021) + 9,50 procentenheter. När referensräntan ändras, ändras krediträntan på motsvarande sätt. Referensräntan på krediten är alltid minst 0,000 % även om referensräntans värde understiger 0,000 %. Den effektiva räntan på krediten enligt konsumentskyddslagen, beräknad på en genomsnittlig kredit på 1 500 euro är 16,339 %, under antagande att referensräntan är 0,000 % (7/2021). I den effektiva räntan beaktas utöver räntan även en årsavgift på 50 euro. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna beror på den tillgängliga krediten, avbetalningarnas storlek och kreditavtalets längd.