Gå direkt till innehållet

Kapitalfonder

Med kapitalfondsinvesteringar kan du göra din portfölj mångsidigare och mer diversifierad utanför traditionella tillgångsslag, såsom noterade aktier och räntor, eller söka diversifiering för dina kapitalinvesteringar i utlandet. I kapitalinvesteringar baserar sig avkastningen inte bara på fluktuationer i investeringspriset, utan även på utvecklingen av målbolagen, vilket återspeglas i bättre tillväxt och lönsamhet och därigenom som värdeökning. Vårt utbud av kapitalfonder omfattar både traditionella lånekapitalfonder av Kb-typ och två ny typ av mer likvid specialplaceringsfonder. Kapitalfonder riktar sig främst till Private Banking- och institutionella kunder.

S-Banken Global Private Assets

S-Bank Global Private Assets är en specialplaceringsfond som genom målfonden investerar i onoterade bolags aktier och lån samt i fondandelar som köpts på sekundärmarknaden.

S-Banken Global Private Assets B (Minimiplacering 125 000 €)

S-Banken Global Private Assets C (Minimiplacering 500 000 €)

S-Banken Global Private Assets D (Minimiplacering 2 mn €)

S-Banken European Private Credit

S-Banken European Private Credit är en specialplaceringsfond som via mottagarfonden investerar i privat emitterade skuldinstrument, främst i Europa.

S-Banken European Private Credit B (Minimiplacering 100 000 €)

S-Banken European Private Credit C (Minimiplacering 400 000 €)

S-Banken European Private Credit D (Minimiplacering 2 mn €)

Förvaltade fullt investerade fonder

FIM Infrastructure Mezzanine Debt Fund I Kb

Insamlingen av tillgångar upphörde 2017. Fonden består av infrastrukturbolags lån och dess investeringsstrategi är Private Credit.

FIM Infrastructure Mezzanine Debt Fund II Kb

Insamlingen av tillgångar upphörde 2018. Fonden består av infrastrukturbolags lån och dess investeringsstrategi är Private Credit.

FIM Private Debt Fund I Kb

Insamlingen av tillgångar upphörde 2018. Fonden består av rederibolags lån och dess investeringsstrategi är Private Credit.

FIM Infrastructure Mezzanine Debt Fund III Kb

Insamlingen av tillgångar upphörde Q1 2021. Fonden består av infrastrukturbolags lån och dess investeringsstrategi är Private Credit.

Avsnitt med titel Risker

Lär dig även om risker

Investeringsprodukter innebär risker som investeraren bör ta hänsyn till när hen bedömer investeringsprodukternas lämplighet.

Läs om olika riskfaktorer

Avsnitt med titel Experter

Experter på kapitalfonder

Våra experter hjälper dig gärna i frågor kring kapitalfonder. I investeringsärenden kan du även alltid kontakta din personliga kontaktperson eller kundtjänst.

Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Annika Henriksson
portföljförvaltare,
kapitalfonder
09 6134 671309 6134 6713
annika.henriksson@s-pankki.fi