Gå direkt till innehållet

Företagslånekorg Europa Kupong Hävstång

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 26.11.2015
Förfallodag 11.1.2021
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)