Gå direkt till innehållet

Placeringsförsäkringar

En placeringsförsäkring är en smidig och flexibel investeringslösning som också möjliggör arvsplanering. Med hjälp av placeringsförsäkringen gör du effektiva, långsiktiga och planmässiga investeringar över generationsgränserna. Den erbjuder avsevärda fördelar för investerare som behöver proffshjälp med att utarbeta en investeringsplan och som vill bygga upp sin investeringsportfölj på en stabil grund på lång sikt. På samma gång tryggar du den ekonomiska framtiden för dig och dina närmaste sätt på ett klokt sätt med tanke på beskattningen.

Avsnitt med titel Fördelar

Fördelar med placeringsförsäkringen

Flexibelt

 • Vi skräddarsyr försäkringslösningen för dina behov genom att beakta juridiska, skattemässiga och kapitalförvaltningsmässiga aspekter.
 • Du kan ta ut medel från försäkringen när som helst.
 • Du kan avsluta försäkringen när du vill.
 • Du kan reagera på plötsliga marknadsrörelser mer flexibelt, utan att detta orsakar skattepåföljder.
 • Möjlighet till individuellt förmånstagarförordnande

Enkelt

 • Du får hjälp och stöd av våra kunniga experter.
 • Du behöver inte uppge investeringar som gjorts inom försäkringen i beskattningen.
 • Vid den försäkrades dödsfall utbetalas livförsäkringsersättningen omedelbart till förmånstagaren.
 • Som försäkringsombud sköter vi alla arrangemang kring försäkringen.

Skatteeffektivt

 • Ränta på räntan – vi investerar avkastningen på nytt inom försäkringen utan skattepåföljder.
 • Överlåtelsevinster och räntor på obligationslån är skattefria i försäkringen.
 • Utdelning på finländska aktier är skattefri i en finländsk försäkring.
 • Som skattepliktig kapitalinkomst betraktas den relativa andelen uttagna medel från placeringsförsäkringsprodukten som vid tidpunkten för uttaget motsvarar avkastningens andel av hela försäkringens värde.
 • Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent och 34 procent för den del som överstiger 30 000 euro (enligt gällande bestämmelser 17.8.2021).
Avsnitt med titel Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om våra placeringsförsäkringar. S-Banken erbjuder kapitaliseringsavtal och fondanknutna livförsäkringar från flera olika försäkringsbolag. I sortimentet finns både finländska och utländska alternativ. Genom att beakta din livssituation och dina behov kan vi erbjuda dig och din familj en lämplig försäkringslösning. Kontakta oss per telefon eller e-post.

Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Henri Takanen
kundrelationsdirektör,
Försäkring
09 6134 611009 6134 6110
henri.takanen@s-pankki.fi

  

Olli Keisala
kundrelationsdirektör,
Försäkring
09 6134 616409 6134 6164
olli.keisala@s-pankki.fi