Gå direkt till innehållet

Företagslånekorg Europa Kupong Hävstång II

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

Företagslånekorg Europa Kupong Hävstång II är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på cirka fem år vars avkastning och återbetalningsbelopp är exponerade mot kreditrisken i 75 europeiska high yield-bolag.

Placeraren får kupongavkastning årligen under lånetiden och hela det nominella beloppet återbetalas på förfallodagen förutsatt att det inte sker mer än nio kredithändelse i referensbolagen under kreditansvarstiden. Från och med den tionde referensbolag som drabbats av en eventuell kredithändelse, minskar varje följande referensbolag som drabbats av en kredithändelse det återstående nominella beloppet på vilket kupongen betalas på och det nominella beloppet som återbetalas på förfallodagen med cirka 6,67 procentenhet (cirka 1/15). Med kredithändelse avses konkurs, allvarlig betalningsinställelse, statlig intervention och omläggning av skulder.

Emissionsdag 22.2.2016
Förfallodag 20.1.2021
Emittent Nordea Bank Finland Abp
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Swedish']

Historisk avkastning 14.01.2021

Löptidsvärde 93,33 %
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Swedish']

Uppföljning

75 europeiska high yield-bolag som ingår i serien 24 av Markit iTraxx Europe Crossover-index.

Kapitalskydd

En årlig fast kupong om 6,9 % p.a. på det återstående nominella beloppet.

Möjlighet till avkastning

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat. Om 24 eller fler av referensbolagen drabbas av en kredithändelse under kreditansvarstiden, går hela det placerade kapitalet förlorat. Kreditansvarstid: 22.2.2016–20.12.2020.