Gå direkt till innehållet

Europa Autocall 2021

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 28.6.2016
Förfallodag 28.6.2017
Emittent Commerzbank AG
Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Swedish']

Historisk avkastning 02.01.2018

Löptidsvärde 109,00 %