Gå direkt till innehållet

Suomi Booster

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 08.09.2011
Förfallodag 08.09.2016