Gå direkt till innehållet

Tillväxt 2017 Plus

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 11.04.2012
Förfallodag 17.04.2017