Gå direkt till innehållet

Yrityslainakori Eurooppa 50

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 18.10.2011
Förfallodag 20.12.2016