Gå direkt till innehållet

Tillväxt 10 III Plus

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 20.06.2013
Förfallodag 09.07.2018