Gå direkt till innehållet

BREC Kupong 2016

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Swedish']

FIM ger en köpnotering för certifikatet varje sådan dag, som är bankdag både i London och Helsingfors. Den köpnotering som dagligen uppdateras (ungefär kl 12.00) på sidorna är ett riktgivande marknadspris. Alla säljuppdrag som har mottagits före kl 13.00 verkställs, oberoende av handelspartiets storlek, samma dag till det rådande marknadspriset vid tidpunkten för handeln. Säljuppdrag som mottagits efter kl 13.00 verkställs följande bankdag till det rådande marknadspriset vid tidpunkten för handeln.

 

Om ni vill ge ett säljuppdrag kan ni kontakta FIM Kundservice (09) 6134 6250.

Avsnitt med titel [Missing text '/obligations/investing-anchor' for 'Swedish']

Gör placering

Minimiplacering 0