Gå direkt till innehållet

Wealth Planning – individuell förmögenhets- och arvsplanering

 

Individuell förmögenhets- och arvsplanering samt tillhörande juridiska tjänster är en viktig del av den långsiktiga förmögenhetsförvaltningen. Vi är din förtrogna sakkunniga partner som du kan vända dig till i juridiska, ekonomiska och skattemässiga frågor i anknytning till dina investeringar eller övriga förmögenhet.

Vi tillhandahåller personlig service under hela kundrelationen och vårt mål är att skapa lösningar som du och kommande generationer kan vara nöjda över ännu om flera årtionden. Vi erbjuder vår tjänst Wealth Planning som en del av den diskretionära kapitalförvaltningen, i huvudsak utan separat kostnad för våra Private Banking-kunder med ett förvaltat kapital på över 500 000 euro.

Avsnitt med titel Tjänstens innehåll

Innehåll i tjänsten Wealth Planning

Planering av förmögenhets- och ägarstruktur

Den väsentligaste delen av vår tjänst Wealth Planning är heltäckande planering av förmögenhets- och ägarstrukturen samt kontinuerlig hjälp och partnerskap som stöd för planeringen under hela kundrelationen. Vi skräddarsyr en individuell förmögenhetsplan för dig utifrån en omfattande kartläggning och dina strategiska avsikter.

Juridiska handlingar och lösningar

Vi fixerar våra individuellt skräddarsydda förmögenhetsplaneringslösningar genom att göra upp familje- och arvsrättsliga dokument som motsvarar dina önskemål och familjens behov. Vårt Wealth Planning-team koordinerar andra juridiska ärenden med hjälp av våra samarbetspartner.

Kartläggning av din situation och dina mål

Vi kartlägger dina behov genom att utreda ämneshelheter i anknytning till din och din familjs förmögenhet samt era eventuella företagstillgångar. Vi beaktar skattemässiga frågor, utreder vilken ägarstruktur som är den mest lönsamma och effektivaste samt granskar frågor i anknytning till riskhantering och tryggande av din förmögenhet.

Skötsel av kundrelationen

Till din hjälp har du en utsedd jurist specialiserad på förmögenhetsplanering som du kan vända dig till när som helst, vare sig det gäller din familjs eller ditt företags ärenden. Det viktigaste för oss är att förstå dina behov och mål, så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga service under hela kundrelationen – skräddarsydd och personlig.

Avsnitt med titel Din nytta av tjänsten

Dina fördelar med tjänsten Wealth Planning

Komplett service

Du får en individuell förmögenhetsplaneringslösning som är till din fördel och lämpar sig för dina behov och som är uppgjord med tanke på hela din familj.

 

Flexibilitet

Den lösning som vi planerat tillsammans kan ändras så att den motsvarar dina mål och behov även i framtiden.

Kontinuitet

Du får kontinuerligt stöd och sparring av våra experter inom förmögenhetsärenden, juridiska ärenden och skatteärenden.

 

Konkret mervärde

Individuell förmögenhets- och arvsplanering samt tillhörande juridiska tjänster är en del av den långsiktiga förmögenhetsförvaltningen. Vi tillhandahåller Wealth Planning-tjänster för våra Private Banking-kunder med tillgångar på över 500 000 euro som en del av den diskretionära kapitalförvaltningen, i huvudsak utan separat kostnad.

Avsnitt med titel Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om Wealth Planning personligen. Kontakta oss per telefon eller e-post.

Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Veera Kosonen
Direktör,
Family Office &
Wealth Planning
veera.kosonen@s-pankki.fi
040 505 0435

  

Oskari Lepistö
Jurist
oskari.lepisto@s-pankki.fi
050 406 4835

  

Markus Nykänen
Jurist
markus.nykanen@s-pankki.fi
050 349 5560