Gå direkt till innehållet

Wealth Planning – individuell förmögenhets- och arvsplanering

Individuell förmögenhets- och arvsplanering samt tillhörande juridiska tjänster är en viktig del av den långsiktiga förmögenhetsförvaltningen. Vi är din förtrogna sakkunniga partner som du kan vända dig till i juridiska, ekonomiska och skattemässiga frågor i anknytning till dina investeringar eller övriga förmögenhet.

Vi tillhandahåller personlig service under hela kundrelationen och vårt mål är att skapa lösningar som du och kommande generationer kan vara nöjda över ännu om flera årtionden. Vi erbjuder vår tjänst Wealth Planning som en del av den diskretionära kapitalförvaltningen, i huvudsak utan separat kostnad för våra Private Banking-kunder med ett förvaltat kapital på över 500 000 euro.

Avsnitt med titel Din nytta av tjänsten

Dina fördelar med tjänsten Wealth Planning

En del av något större

Vi vet att vårt arbete har stor betydelse. I arbetet försäkrar vi oss om att din och din familjs tillgångar ökar och utvecklas på ett säkert sätt över generationerna och enligt dina önskemål. I vårt Wealth Planning-team förenas årtionden av juridisk och skattemässig kompetens och investeringskompetens, som du alltid har tillgång till. Skräddarsydd och personligen.

Veera Kosonen
direktör, Wealth Planning & Family Office

Avsnitt med titel Tjänstens innehåll

Innehåll i tjänsten Wealth Planning

Planering av förmögenhets- och ägarstruktur

Den väsentligaste delen av vår tjänst Wealth Planning är heltäckande planering av förmögenhets- och ägarstrukturen samt kontinuerlig hjälp och partnerskap som stöd för planeringen under hela kundrelationen. Vi skräddarsyr en individuell förmögenhetsplan för dig utifrån en omfattande kartläggning och dina strategiska avsikter.

Juridiska handlingar och lösningar

Vi fixerar våra individuellt skräddarsydda förmögenhetsplaneringslösningar genom att göra upp familje- och arvsrättsliga dokument som motsvarar dina önskemål och familjens behov. Vårt Wealth Planning-team koordinerar andra juridiska ärenden med hjälp av våra samarbetspartner.

Kartläggning av din situation och dina mål

Vi kartlägger dina behov genom att utreda ämneshelheter i anknytning till din och din familjs förmögenhet samt era eventuella företagstillgångar. Vi beaktar skattemässiga frågor, utreder vilken ägarstruktur som är den mest lönsamma och effektivaste samt granskar frågor i anknytning till riskhantering och tryggande av din förmögenhet.

Skötsel av kundrelationen

Till din hjälp har du en utsedd jurist specialiserad på förmögenhetsplanering som du kan vända dig till när som helst, vare sig det gäller din familjs eller ditt företags ärenden. Det viktigaste för oss är att förstå dina behov och mål, så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga service under hela kundrelationen – skräddarsydd och personlig.

Er sakkunniga partner över generationerna

Vi vill vara er familjs förtrogna sakkunniga partner som ni alltid kan vända er till i juridiska, ekonomiska och skattemässiga frågor som rör era investeringar eller annan förmögenhet. Vårt mål är att skapa lösningar för förmögenhetsplanering som du och kommande generationer kan vara nöjda med ännu efter flera årtionden.

Oskari, Emil & Veera
Wealth Planning-teamet

Avsnitt med titel Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om Wealth Planning personligen. Kontakta oss per telefon eller e-post.

Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Veera Kosonen
direktör,
Family Office &
Wealth Planning
09 6134 640609 6134 6406
veera.kosonen@s-pankki.fi

  

Oskari Lepistö
jurist, Senior Wealth Planner
09 6134 610809 6134 6108
oskari.lepisto@s-pankki.fi

  

Emil Ikäheimonen
jurist, Wealth Planner
09 6134 616109 6134 6161
emil.ikaheimonen@s-pankki.fi